אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / למה לא ביקשת? / לשייך את הכול למערכת אחת

לשייך את הכול למערכת אחת

תחילת עבודת האדם

ישנן דרגות, כמו דומם, צומח וחי, שבהן הרצון לקבל קשור לבורא בצורה ישירה, פונה ומבקש דברים הכרחיים ארציים ומקבל את זה. כך גם בדרגת הדומם הגשמי, באבנים, בעצים והחיות. בדרגת האדם זה אחרת. מצד האגו אנחנו מתחילים לפנות לבורא, שרוצים חיים טובים יותר וצועקים ובוכים. אם אנחנו כן מכוונים את זה לבורא או לא, זה לא חשוב, מפני שאין לנו עוד למי לפנות, זוהי מערכת אחת. או שאנחנו מעוררים את החיסרון, או שמלמעלה מעוררים בנו חיסרון ואז אנו בצורה טבעית מגיבים לזה.

לכן אנחנו נמצאים כל הזמן במעגל סגור, שהחסרונות שמגיעים, מעוררים מלמעלה, הם עולים למעלה ומיתקנים ושוב עולים שוב ושוב, וכך אנחנו מתגלגלים ומתגלגלים במשך הרבה גלגולים בחיים ומוות גשמיים, עד שמגיע מצב, גלגול כזה שכבר מימשנו את הרשימות הקודמות ואז אנחנו מתחילים להבין קצת את המצב ולרצות איכשהו להשתתף בו, להיכנס בו. כאן מתחילה עבודת האדם, שאנחנו רוצים מעצמנו איכשהו להשפיע על הגורל שלנו. לא שהרשימות יתעוררו בנו ויעירו את העליון ושוב יתעוררו בנו, ושוב יעוררו את העליון, ב"לופ" סגור ושאנחנו בסך הכול מרגישים שזה עובר עלינו, ונעשים כבעלי ניסיון אבל אין לנו בזה כלום, אלא אנחנו רוצים באמצע להכניס את הקופסה שלנו. שאנחנו מרגישים ומבינים ומגיבים, רוצים להשתתף. לא סתם שיעברו התגובות מלמעלה למטה וממטה למעלה, אלא אנחנו רוצים ממש להשתתף בזה.

5.12.2017

 

הכניסה למערכת

תפילה היא העלאת החיסרון. אפילו שהחיסרון הוא קטן, אם הוא נכנס למערכת גדולה המיועדת לקליטת החיסרון, והחיסרון מוכן לעורר ולנענע את המערכת, אז יכולות להיות בה פעולות מאוד גדולות. זה ידוע לנו ממערכות שאנו בונים כגון מערכות ההגברה, מערכות מכניות, הידראוליות, חשמליות, שעל ידי השפעה קטנה אנחנו מפעילים מערכות גדולות. כשהן פועלות, אנחנו יכולים להבחין עד כמה חשובה הכניסה למערכת, ועד כמה שהמערכת עוצמתית יותר, גדולה יותר, חכמה יותר, אז הכניסה בה היא יותר עדינה, רגשית ודורשת הכנה רבה. בדומה לכך אנו יכולים באמת להפעיל את השמיים, להפעיל את כל המערכת של כל העולמות, מפני שההשפעה שלנו על המערכת העליונה, עולה עד אין סוף שנקרא "כיסא הכבוד", ובהתאם לזה מגיעה התגובה.

12.12.2018

 

מעוררים את המערכת העליונה

תפילה זו פעולה, פעולה פיזית שבאמצעותה אנחנו מעוררים את המערכת העליונה, ומכניסים כוחות חדשים למערכת ההפעלה, רצונות חדשים שמכוונים את המערכת לפעולות, לקשר. עלינו להבין שרצונות מרוכזים ונכונים שמכוונים נכון, הם שמביאים את כל המערכת של הנהגת כל העולמות לתנועה. ולהיפך, אנחנו קיימים במערכת הזאת, ואם אנחנו לא מעוררים אותה נכון, אז אנחנו מוציאים אותה מאיזון ומקבלים תוצאה שלילית. לכן, עלינו ללמוד לנהל נכון את המערכת.

15.9.2017

 

לעלות לעולם עליון

עלינו לעלות מהמצב הבהמי שלנו, מהעולם הזה, מעולם הרגש, לדרגה אחרת לגמרי, לעולם עליון, לעולם רוחני. במקום להתקיים בעולם של נפרדות להגיע לעולם אינטגרלי מאוחד. כל מה שהאדם מרגיש, כל מה שהאדם חושב, הוא חייב לשייך למערכת העליונה של ההנהגה שמפעילה אותו. את כל המחשבות והרגשות, עליו לשייך לכוח אחד עליון, מחשבה אחת עליונה, מקור אחד עליון, הבורא. אם איננו יכולים לעשות זאת, ואכן לא נוכל לעשות זאת, אז נותרה לנו הדרך הבטוחה ביותר שהיא לבקש. לבקש מהמערכת העליונה שתאסוף אותנו, תעלה אותנו אליה כדי שנתעבר וניוולד בה. למעשה, אין שום מאמץ שיכול להביא אותנו לתוצאה, אלא רק בקשה אמיתית. בקשה מתוך הרגשה שאין לנו שום הזדמנות או אפשרות לצאת מעצמנו ולעלות למערכת העליונה מעל השכל והרגש שלנו, לשכל העליון, לרגשות העליונים כדי להתקיים בדרגת הבורא.

3.11.2017

 

פועלים על העליון בצורה ישירה

השהייה בין תחתון לעליון אינה קיימת, אלא ברגע שהתחתון פועל, הוא פועל מיד גם בעליון. העליון שמנותק מאיתנו זה בהרגשה שלנו, אבל לא שהוא באמת מנותק. לכן אנחנו פועלים על העליון בצורה ישירה, ותגובת העליון גם היא תגובה ישירה, מפני שאלה שתי מערכות הפועלות כמערכת אחת ואין ביניהן לא השהייה ולא מעבר מיוחד. המעבר וההשהייה קיימים בהשגה שלנו, בהבנה שלנו במה אנו נמצאים, ואיך שאנחנו נפעלים. ניתן גם לקרוא לזה אי הבנה, שאנחנו לא מבינים את העליון, לא מרגישים ולא מאתרים אותו, מתוך זה שלא מייצבים נכון את הקשר ל"אין עוד מלבדו", "טוב ומיטיב", לכן גם לא יכולים לקלוט את התשובה שלו בצורה נכונה ומיידית. עלינו לראות את שתי המערכות האלה כמערכת אחת, ושכל השבירה היא שבירה כלפינו, כלפי התפיסה שלנו ולא יותר.

28.11.2017

 

במערכת הטבעאיןפרוטקציה

לפנות ולבקש "תן לי, מה אכפת לך, אני סובל שנים" וכולי זה בדרך כלל מה שאנחנו רוצים להגיד. אבל עם זאת, טוב לזכור שאנחנו נמצאים בטבע. ובטבע, כמו שאנחנו רואים, אחד אוכל את השני, האחד חזק והאחר חלש, אחד חכם וההוא טיפש, ויש לנו אמצעי שנקרא ה"מאור המחזיר למוטב", שנצטרך ללמוד איך להשתמש בו נכון. בזה אין לאף אחד פרוטקציה או זכות קדימה, אין דבר כזה. זה כמו מערכת הטבע שאנחנו מכירים הפועלת לפי חוקי הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה, הזואולוגיה. זאת אומרת, יש כאן חוקיות בלבד ואין כאן איזה לב שמרגיש ויכול להתרכך על ידי הבקשות שלנו ולעשות איזו פרוטקציה, זה לא קורה ולא יקרה. על זה כתוב שהקדוש ברוך הוא לא מבטל שום דבר ולא מוותר על שום דבר. זו מערכת מאוד מאוד קשוחה, מסודרת ורצינית. לכן הכול תלוי באדם, הכול מושג על ידי היגיעה שלו בלבד, ועד שכל אחד יגלה את סאת היגיעה שלו, זה לא יקרה.

2.11.2017

 

על כל תזוזה מקבלים תגובה

זה שהתפילות לא נענות זה לא נכון, כי המערכת העליונה לא רחוקה, היא קשורה ופועלת בתוכנו. אלא שהחלקים מהמערכת העליונה שנמצאים בינינו הם נסתרים, אבל הם קשורים בינינו וקשורים אלינו, ויש להם שליטה מלאה בנו. לכן הקשר הוא תמידי, הדוק, מתרחב ומתחזק, ועל כל תזוזה, נכונה וגם לא נכונה, מקבלים תגובה, כי אנחנו נמצאים במערכת אינטגראלית אחת. ולכן אין מחשבה, רצון או תנועה, ברמות השונות, שאינם משפיעים על המערכת העליונה, הכול משפיע והכול זוכה לתגובה מיידית. כי אלה מערכות, אין באמצע רצון של מישהו שחושב ועושה, אלא זו מערכת אחת. ולכן אנחנו מקבלים תגובה, רק זו תגובה שאיננו יכולים לאתר בצורה נכונה. כלומר, שהיא מגיעה מהעליון, בצורה כזאת העליון מתקן אותנו. אנחנו לא מבינים אבל אנחנו כל הזמן נמצאים בידי העליון שעושה בנו תיקונים, תיקון כיוון לכאן או לכאן.

28.11.2017

 

בכוח קטן מפעיל מערכת עצומה

כוח התפילה הוא כוח גדול מאוד. אנו לומדים זאת היטב מהמערכות שלנו, אם עד לא מזמן השתמשנו ב"חץ וקשת", במערכות עם כוח השפעה מכני מסוים, שלפי אותה עוצמה פחות או יותר, כוח התגובה היה כמעט בהתאם לזה שהוא מעורר, כמו הטבע של המשפיע. אך בתקופה האחרונה, שאנו עובדים עם מערכות חשמליות, אלקטרוניות, הידראוליות עם מחשבים וכולי, ניתן לראות, כדוגמת טרנזיסטור, עד כמה שההשפעה הקטנה ביותר שלנו, שאנו מפעילים כוח קטן מאוד בכניסה, בזה אנחנו פותחים שסתום גדול מאוד לזרימת הזרם. זרם חשמלי, מים וכולי.

כלומר, אם אני נמצא בהבנה, בהשגה וביכולת לפתוח את ה"ברז", אני בזה יכול להשקות את כל העולם. זהו כוח התפילה. אלה לא סתם דיבורים, אלא להתאים את עצמנו זה נקרא "תעשה רצונך כרצונו", שהחיסרון שלי יהיה מותאם לחיסרון המערכת, ואז אפילו שהחיסרון שלי הוא קטן, עד כמה שאני קטן ועד כמה שהמערכת היא עצומה, גדולה, בהתאם לזה אני מפעיל בכוח קטן את כוחה העצום.

12.12.2018

 

כשמעלים חיסרון אז המערכת מיתקנת

אנו נמצאים במערכת המוכנה לתיקון. ובכוונה נגרם לה קלקול, והתיקון יכול להיות אך ורק על ידי הבקשה שלנו, עד כמה שהיא יותר מבוררת, מסודרת בהתאם למי שפונה ולמי הוא פונה, עם איזו בקשה, באילו תנאים הוא פונה. בהתאם לזה שאנחנו מעלים חיסרון, המערכת מיתקנת. זו מערכת שלמה, ובצורה אוטומטית רק מתוך הבקשה שלנו היא מקבלת כל פעם מצב חדש, לכל הכיוונים. תמיד בהתאם לחיסרון שלנו. החיסרון יכול להיות אמיתי או שקרי, חיסרון ללא חיסרון, או חיסרון שיהיה לנו חיסרון לתיקון, כל הזמן אנחנו בעצם מתקנים את המערכת. כל זה על ידי החיסרון שאנחנו צריכים לקבץ אותו ולייצב אותו בינינו. זהו חיסרון לגדלות הבורא, להודיה. שהבורא לא נותן אותו. אלא עלינו בעצמנו לגדל אותו, להעלות אותו, לפתח אותו, לטפח את החיסרון הזה. כשאנחנו עושים זאת, אנחנו מעלים אותו פי תר"ך פעמים, וכך אנחנו מגיעים באמת למטרת הבריאה. כל זה מושג מתוך גילוי החיסרון החדש הזה, לרומם את הבורא, את בעל המערכת שמעלינו.

8.1.2017

חזרה לראש הדף
Site location tree