אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / למה לא ביקשת? / להתפלל בעד חברו

להתפלל בעד חברו

האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חברו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל על חברו הוא נענה מהרה, וכל אחד יש לו להתפלל בעד חברו, ונמצא זה פועל לזה חפצו וזה לזה, עד שכולם נענים. וזהו שאמרו ישראל ערבים זה לזה פירוש עריבין, לשון מתיקות, מפני שממתיקין זה לזה בתפלתם שמתפללין, כל אחד בעד חברו, ועל ידי זה הם נענים.

(נועם אלימלך, "ליקוטי שושנה")

 להתפלל תמיד בעד חברו

אין האדם יכול לבקש עבור עצמו, כך בקשתו לא מתקבלת. לכן כל העולם, במשך כל ההיסטוריה, פונה לכוח עליון כלשהו ורוצה לקבל עזרה, תמיכה, בריאות, כסף, הצלחה, אך זה לא מגיע למערכת העליונה. האדם עבור עצמו אינו יכול לפעול. על כך כתוב כי "אין אסיר מתיר עצמו מבית האסורים". אבל כאשר הוא מבקש עבור חברו, וחברו מבקש עליו, הוא נענה במהרה, וכך מצליחים.

28.7.2017

 

חוש שנקרא חיבור

החברים הם הכלי אשר דרכו אתה פונה לבורא. פשוט מאוד. כפי שחסרה לי עין לראות משהו, אז אני צריך חוש שנקרא "ראייה". אין לי אוזן לשמוע, אני צריך חוש כזה שנקרא "שמיעה". כיצד אני מסדר את היחס שלי לבורא? אני זקוק לחוש הנקרא "חיבור", עשר ספירות. אותו אני משיג על ידי חיבור בקבוצה.

30.3.2018

 

 

כל אחד מתפלל עבור החבר ואז כולם ניצלים

חסרה לנו הרגשת הכלי המשותף, שקיימת כאן בכל זאת רשת של חיבור. כשהחיבור הזה לא פועל עליי, אני מרגיש שאני מנותק, שאני פתאום כאן ולא שייך למשהו או שבכלל שכחתי על הקשר. אבל החיבור פועל על החברים שלי והם מצילים אותי מכיוון ש"אין אסיר מציל את עצמו". על ידי כך שהחברים מצילים כל אחד ואחד, האדם הופך להיות ה"שפיץ", הוא הופך להיות המלכות והם ט' ראשונות. בכך שהוא מוסיף חיסרון למאמצים שלהם, נוצר כלי פנייה לבורא. מה זה נקרא שהם זורקים לו חבל ומוציאים אותו מהנהר? הם פונים לבורא. הוא לא מסוגל בעצמו לפנות והם פונים עבורו. כל אחד מתפלל עבור החבר ואז כולם ניצלים.

21.3.2018

 

 

החברים יצילו בזה שהם יפנו לבורא

אתה נמצא על רפסודה והיא מתקדמת למפל. עוד רגע היא נופלת ורק החברים יצילואותך בכך שיפנו לבורא. זה נקרא שהם זורקים לך חבל. הם מחדשים את הקשר שלהם אתך ועם הבורא ומתפללים עבורך מכיוון שאתה לא יכול להציל את עצמך, רק הם יכולים להציל אותך. אז אתה מביא את נקודת המלכות השבורה, הלב השבור, הם מביאים את ט' הראשונות, שבהן יש להם קשר עם הבורא, וכך הם מצילים אותך.

21.3.2018

 

 

איך אני יכול לדחוף את האחרים לתיקון

במערכת האינטגראלית אף אחד לא עובד עבור עצמו אלא עבור האחרים. אחד מסובב את הגלגלים האחרים ואת הגלגל שלו האחרים מסובבים. זהו החוק של המערכת האינטגראלית, כולם תלויים בי ואני תלוי בכל השאר, ולא בעצמי. לכן אין לי מה להצטער על בעיות העבר, האם עשיתי משהו נכון או לא נכון. הכול נעשה על ידי המערכת, על ידי הבורא. אני בעצמי מעולם לא עשיתי דבר, לא טוב ולא רע. מעכשיו עליי להתחיל לעשות טוב ולחשוב כיצד אני יכול לדחוף את האחרים לתיקון.

24.3.2018

 

 

החיסרון המושלם

החיסרון המושלם הוא שאני מבקש עבור החברים שהבורא יחבר אותם למערכת אחת אידיאלית. אני מבקש שיתקן אותם לגמרי, יתגלה בהם וייהנה מכך שהוא מתגלה בהם. זהו החיסרון האידיאלי. הוא אף פעם לא מגיע באופן כזה מתוך הכלים השבורים. תתארו לעצמכם איזה כלי שבור צריך להיות כדי שהאדם יוכל להרכיב ממנו כזה חיסרון.

5.1.2018

 

 

להעלות חיסרון לחיבור

ראשית עליי להעלות חיסרון לחיבור, אני רוצה שכולנו נתחבר. לאחר מכן אני מרגיש את החסרונות שישנם בחברים, מחבר אותם יחד ומעלה אותם לבורא. זה נקרא "מתפלל עבור החברים".

3.1.2018

 

 

החיסרון עולה למעלה ומצטבר

אם אני מבקש שהחברים יהיו בהשפעה, ודאי שהחיסרון הזה עולה למעלה ומצטרף ליתר החסרונות שאנו מעלים, כל אחד עבור האחרים. רק תפילה כזאת יכולה להתקיים. לא אדם עבור עצמו אלא כל אחד עבור האחרים. ואז, כמו שכתוב "פרוטה ופרוטה מצטברת לחשבון גדול", כאשר החסרונות הללו מצטברים לחשבון גדול, מגיעה עניית התפילה.

26.12.2017

 

 

שייתן לכל אחד ואחד רצון

בבקשה שלנו אנו מקדימים את מה שהאור מוריד לפי הסדר שנקבע בראשית הבריאה. בסופו של דבר, עליי לחייב את החבר לא לחשוב על עצמו אלא על הקבוצה. אז מה, אני צריך לנדנד לו כל היום? מה לעשות? הדרך היא תפילה בלבד. אני "מנדנד" לבורא כל הזמן כי לבורא זה מותר, ואפשרי וזה עושה לו נחת רוח, שאני מתפלל עבור חברי. כך זה לא קשה, זה אפשרי. אדם יכול לעזור לעצמו רק בכך שיפסיק לחשוב על עצמו ויחשוב על העשירייה, על הנשמה. הוא ישתדל, על ידי הקבוצה, לפנות לבורא ויבקש ממנו לדאוג עבור החברים, שיטפל בהם, שייתן לכל אחד ואחד רצון, חשק, נטייה, רגישות שיחשבו כולם על החיבור במרכז הקבוצה, על הערבות למעשה.

25.7.2018

 

 

שהבורא יעשה את ההלחמה

בכל מאמץ שאתה יכול לעשות בבניית הקשר שלך עם האחרים, מיד תעלה לתפילה. קח את הבורא כשותף. יש לך שני דברים שאתה רוצה להלחים, אתה מקרב ביניהם. עליך לתת כאן חום שילחים אותם. כך אתה מקרב את עצמך לחברים, לקבוצה, ככל האפשר ומבקש מהמאור המחזיר למוטב, מהבורא, שיעשה את ההלחמה. אינך יכול לעשות זאת לבד אלא רק בצורה זו. אתה מקרב כמה שאפשר, אבל את המגע האמיתי הוא עושה.

2.3.2018

 

 

לבקש בורא עבור החבר

אתם לא יודעים מה זה לבקש בורא עבור החבר. זה מושלם, אתם מיד עולים להיות שותפים של הבורא. אתם נכללים יחד איתו באותה הפעולה כי החיסרון שלכם נמצא שם. "כל המתפלל עבור חברו נענה תחילה".

5.5.2017

 

 

אסור ליחיד לצאת מהכלל, ולבקש על עצמו, אפילו לעשות נחת רוח ליוצרו, זולת על הכלל כולו. כי היוצא מהכלל לבקש על נפשו בפרט, אינו בונה, אלא אדרבה, גורם חורבן לנפשו, כמ''ש, "כל המתגאה", כי לא יצוייר לך יוצא מהכלל, בלא לבוש גאות, ואוי לו שגורם חורבן לנפשו. וגם בזמן עבודה כשהאדם מתפלל ביחידות, על כורחו יוצא מהכלל ומחריב לנפשו. שלא היה התעוררות, לכל פרט מבני ישראל, לדרוש שום דבר ביחידות, כי לכל פרט לא היה חסר כלום, מחמת שלא הרגישו בעצמם, לאני בפני עצמם, וזה כוחם לצאת ממצרים ביד רמה. וצריך כל אדם להיאסף בכל כוחו, בכלל ישראל, בכל פניות לה' בתפילה ועבודה, ויכלול את עצמו בשורש כל ישראל.

(בעל הסולם, פרי חכם על התורה "לא עת היאסף המקנה")

 

 

לעלות למעלה מהרצון לקבל

אם אני חושב על עצמי, דואג לעצמי, או כל שכן מתפלל על עצמי, זה נקרא שאני נמצא ב"מצרים". האגו שלי, הרצון לקבל שלי, שנקרא "פרעה", שולט עליי ואינני יכול לברוח. אני מרגיש שאני עושה מאמצים אך לא מסוגל לעלות למעלה מהרצון לקבל שלי ואני דואג אך רק לעצמי. זאת שליטת ה"פרעה". ניתן לגלות את השליטה, רק במידה שרוצים להתעלות מעליה. אז מתחילים לצעוק, לבקש ולעבוד בקבוצה בכל מיני דרכים. העיקר הוא הניסיון להתעלות.

23.2.2018

 

 

איך האדם יכול להתפלל

ראשית, סביר שיש לאדם רצון להתפלל עבור עצמו. מתוך הרצון הזה, האדם מגיע להבנה שזה לא יעזור וזו לא הדרך. המערכת העליונה לא פועלת באופן הזה, ועליו להגיע לתפילה עבור החברים. למשל תפילה עבור חבר אחד, בה אני מסדר העדפה להתפלל עבורו ולא עבור עצמי. נאמר והייתה לי אפשרות כזאת, כיצד בכל זאת אעדיף מצב מתוקן של חבר על פני מצבי? איך אני בכלל מבין עכשיו שהתפקיד שלי אינו למלא את עצמי אלא רק להתפלל עבורם, ודווקא בכך אני מספק לעצמי כל התיקונים?

22.4.2018

 

 

התפילה עבור החברים היא הכרחית

התפילה עבור החברים היא הכרחית. עדיף להתאפק, לא לבקש ולא לחשוב על התיקון, אם אינך יכול לחשוב על תיקון הזולת, תיקון הקבוצה. תיקון עצמך מביא אותך למטרה אבל בדרך ייסורים, בדרך ארוכה מאוד ולמעשה זה רק מרחיק אותך. לכן להתפלל עבור החברים או לא להתפלל כלל.

19.4.2017

 

 

מתפלל או מבקש על עצמי

כיצד נשמור על עצמנו שלא "להישרף" ברוחניות, בשכחה וניתוק מהאיסור הזה, מבקשים עבור עצמנו? בדרך כלל אנו דורשים משהו עבור עצמנו במילים או במחשבה. אנו נפסיק לעשות זאת רק כשנחליף את המחשבות הללו במחשבות על הקבוצה ודרכה לבורא. איך לעשות זאת? אני מיד חושב על עצמי. זה נקרא ש"אני מתפלל או מבקש על עצמי".

20.2.2018

 

 

מתייחס לבורא דרך החבר

יש לי אפשרות להתייחס לבורא באופן שהוא מעל האגו שלי רק אם אני מעביר זאת דרך חבר. שכן אני מנוגד לחבר וכאן, כשאני לוקח את הרצון שלו כיותר גבוה משלי, רוצה לשרת אותו, על מנת לעשות נחת רוח לבורא, לא לי ולא לחבר, אלא לבורא, עבודה זו נגד הרצון שלי על החבר, הופכת להיות השפעה לבורא. כך אני מתייחס לבורא.

7.3.2018

 

 

מתפלל על הזולת

אתה פונה לבורא כדי להתפלל על הזולת, ואתה מתפלל על הזולת כדי לעשות נחת רוח לבורא.

16.1.2018

 

 

רק פעולה אחת ניתנה לך

רק על פעולה אחת ניתן להגיד שזה אתה. בפניה לבורא עבור הזולת. לאדם אין בחירה חופשית, פעולה חופשית בשום צורה אחרת. הפעולות שאנו עושים, הן רק כדי להביא אותנו למבוי סתום, למסר, עשו זאת. היינו תפילה עבור האחרים, כי מלבד זאת אין אתם יכולים לעשות דבר. אני ה', הוא עשה והכין.

6.7.2018

 

 

"המתפלל בעד חברו הוא נענה תחילה". אם כן זהו כמו רמאות. ויש להבין "הוא נענה תחילה", מלשון "טרם יקראו ואני אענה", היינו כדי שתהא יכולת באדם לבקש עבור חברו, צריכים מקודם סיוע מן השמיים, אחרת אין הגוף מסכים.

(כתבי רב"ש ג', מאמר "המתפלל בעד חברו")

 

 

לפנות לשמיים דרך החבר

אינני מסוגל להתפלל בעד החבר. אבל לבקש מהשמיים שאוכל להתפלל עבור החבר, אני יכול. פשוט לפנות לשמיים אינני יכול, רק דרך החבר. אם אני רוצה להתפלל עבורו, אני יכול לפנות ישירות לבורא כדי לקבל כוח לכך. זהו עניין מיוחד מאוד, שכן מלכתחילה אני לוקח את החיסרון הזה לבורא ואני רוצה להתפלל עבור החבר.

19.4.2017

 

 

המתפלל עבור חברו זוכה תחילה

אם אני מבקש עבור החברים, אז זה מגיע אליי קודם. כמו עליון כלפיהם, כשאני מבקש עבורם, אז אני עליון כלפיהם ואז מגיע אליי, וממני אליהם. זה נקרא "המתפלל עבור חברו זוכה תחילה".

24.2.2018

 

 

שנבקש כל אחד עבור האחרים

אפילו שאני חושב שאני רוצה להתבטל, אינני מסוגל לבקש זאת כי זה נגד הטבע שלי. זאת אומרת, הבקשה שלי אינה אמיתית, חזקה, מדויקת. אם אני לא מסוגל להתפלל עבור ביטול עצמי, אז אולי החברים יעשו זאת במקומי ויבקשו. זה יכול להיות. בואו נבקש כל אחד עבור אחרים, אולי זה יעזור. החברה ניתנה כדי שנבקש כל אחד עבור אחרים. האדם מסוגל לכך מכיוון שזה לא עבור עצמו, ואז זה יקרה. אם פעם היינו במערכת אחת ולא היה לאף אחד רצון פרטי, כולנו היינו קשורים יחד כמו תאים בגוף, אז יתכן ואנו יכולים, מתוך הכוח הזה שהיה לנו קודם, לעשות פעולה זו. בואו נתפלל, כל אחד עבור אחרים, וכך זה יקרה. למדנו סוף סוף משהו על הערבות, על הדדיות.

30.11.2017

 

 

להתפלל עבור חסרונות החברים

אם אני מתפלל עבור החברים, אני גדול יותר מהם. אני קולט את החסרונות שלהם ומעלה אותם כלפי הבורא. על מנת להתכלל מהחסרונות שלהם, עליי קודם לכן להיות פחות מהם, להיכנס בתוכם ולהרגיש את החסרונות שלהם. כתוצאה מכך החיסרון שלי כביכול לא קיים. אני רוצה להרגיש מה חסר להם, להם בלבד, ואז צורת החיסרון שלי נעלמת ונשאר לי רק חיסרון גולמי. על החיסרון הגולמי שלי אני מלביש את צורת החיסרון שלהם ופונה לבורא עם חיסרון בצורה שלהם.

31.12.2017

 

 

חסרונות בחברים

אם הבורא מראה לי חסרונות בחברים, זה טוב מאוד. עליי להתגבר על החסרונות האלה ולהגיד שמה שאני רואה, אלה לא חסרונות בחברים, אלה החסרונות שלי. ואני צריך לראות את החברים כצדיקים גמורים ממש, שלמים, נמצאים בתיקון שלם. אני מתפלל עבורם שמה שעדיין חסר להם, זה שהבורא יתגלה בהם וייהנה. ברגע שאני רואה חיסרון בחברים, אני צריך להודות על זה שהבורא מראה לי את החסרונות שלי.

26.2.2018

 

 

תעשה רצונך כרצונו

"תעשה רצונך כרצונו". עם איזה רצון אני אעבוד, אם לא עם הרצון שלהם? הרצון שלי הוא בהמה בלבד. אתה יכול להגיד "והרצון שלהם הוא רוחני?" לא. אבל כשאני מקבל את הרצון שלהם אצלי, הוא רוחני. לזה נקרא "הגשמיות של החבר זו הרוחניות שלך".

2.5.2018

 

 

תן לי בבקשה אפשרות להתחבר לחבר

אהבת החברים דומה לאהבת הבורא אותה האדם רוצה לפתח. להשיג את האהבה לזולת מעל הרצון לקבל שלו, הרצון האגואיסטי. למה זה לחבר? כי אני יכול לפנות לבורא ולבקש ממנו "תן לי בבקשה כוחות, הזדמנות, הבנה, אפשרות להתחבר לחבר, לאהוב אותו. תראה לי מה זה, תסביר לי מה זה". "תן לי". אתה יכול לפנות. אמנם לא קיים בך רצון מכיוון שלא חסרה לך אהבה לחבר. עם זאת, אתה יכול לעשות זאת נגד ההרגשה. תעשה, רצוי אפילו להתפלל ולפחד שהתפילה תתקבל.

6.7.2018

 

 

משלימים זה את זה

מה שחסר לנו, הוא להבין כיצד החסרונות הופכים לאחד, כיצד הם משלימים זה את זה ואיננו יכולים להפריד ביניהם. מצב בו אחד הוא צינור והשני המקבל, אחד מתפלל והשני מקבל, והמקבל למעשה גורם לראשון שיקבל לפניו, כל זה הופך להיות אחד. זה נקרא שאוהבים זה את זה, ואהבה היא חיבור שלם.

16.1.2018

 

 

הבקשה עצמה היא התיקון

כל עוד שחסר בינינו קשר, כל עוד שהלבבות שלנו אינם מתקשרים ביניהם, אז אין את הרצון המאוחד, המחובר. מכיוון שבאופן פרטי הרצון אינו יכול להשפיע, אלא רק בתנאי שמתאחד עם אלה הרוצים בחיבור. לכן הבקשה עצמה היא תיקון, מכיוון שאם אנחנו נמצאים ניצבים בפני אור עליון פשוט, אזי כל התפילה, אם היא מלכתחילה נכונה, היא מיד זוכה לתשובה, ואם היא לא נכונה היא לא תזכה לתשובה, כיוון שהחצי השני, השותף שלנו, תמיד מוכן.

24.3.2017

 

 

מתפלל מעומק הלב

"מעומק הלב", אינו מתוך חושך מוחלט. "מעומק הלב" זה מבחינה ד' של הרצון לקבל שלי. אמנם הרצון לקבל שלי קטן, אבל אני מברר אותו, מרגיש אותו עד כמה שאני מסוגל, ומהעומק שלו אני מתפלל. לא מחצי, לא מרבע אלא מהעומק. איך נכון להבין זאת? עד כמה שאני מסוגל בכל כוחי להתחבר בחברה, זהו עומק הלב שלי. "אין" לי לב, ליבי הוא כל העשירייה. כשאדם מתפלל מעומק הלב, זה נקרא שהוא התפלל מהנקודה המרכזית של החיבור בין כולם ומשם הוא מעלה את החיסרון.

8.1.2017

 

 

מבקש על הרצון שלהם

על ידי השבירה, נפל ניצוץ לתוך הרצון לקבל. ניצוץ זה מעורר אותנו בחזרה לשורש ואנו יכולים בשל כך להשתוקק אל השורש ולהוסיף מעט יגיעה. מתוך עצמי אינני מסוגל. על ידי כך שאנו מתחברים זה לזה, אני מקבל מהחברים את הרצון שלהם, בנוסף לרצון הקטן שלי. עד כמה שאני מקבל מהם רצון, אני יכול לבקש עליו וזה גורם לעלייה. במילים אחרות, נראה שאני מתפלל עבורם, אבל למעשה הם חלקי הנשמה שלי.

5.5.2017

 

 

לבקש מהמאור המחזיר למוטב לאהוב את כולם

לאהוב את כולם, זו הבקשה מהמאור המחזיר למוטב. אם היו מורגשים בתוכך, היית אוהב אותם. עכשיו הם נמצאים מחוצה לך, אז מתגלה השנאה. הפער בין זה לזה עוזר לך לבקש את התיקון. אינך מתקן אותם, אתה מתקן את היחס שלך אליהם. אתה מקבל אותם כבר כמתוקנים. הכול תלוי בשימוש.

4.8.2017

 

 

הפנייה לבורא היא הכלי

הפנייה לבורא היא הכלי. בחכמת הקבלה אנו מדברים על כלים או עשר ספירות דאור ישר או על עשר ספירות דאור חוזר מלובשים זה בזה באיזו צורה, אבל כך זה חייב להיות. ההויה חייבת לפעול כולה בשלמות, או בקבלה או בהשפעה או בשילוב ביניהם. כדי שהתפילה תהיה אמיתית והבורא "ישמע", עליה לצאת מתוך כך שהאדם נכלל בקבוצה, מקבל מהם הכוונות, התפעלויות והחברים מחזיקים אותו. מתוך התמיכות וההבחנות שמקבל מט' הראשונות ועם החיסרון שלו, הוא פונה לבורא. עם מה הוא פונה אם כך? הוא לא יכול לפנות מכיוון שרע לו. מה הוא מרגיש בתוכו? רע לי, רע. כאשר האדם מחובר עם חבריו, התפילה שלו איננה על הרע מכיוון שהבורא לא נותן רע. הבורא נותן הזדמנות לחיבור עם החברים ועמו, עם הבורא עצמו. לכן לא יכולה להיות תפילה אלא רק מתוך הציבור ועבור הציבור.

21.3.2018

 

 

הכוונות מצטברות יחד

תפילה משותפת נבנית מתוך כך שכל אחד מתפלל עבור האחרים. כאשר כל אדם מתפלל עבור תשעת חבריו, הכוחות הללו, הכוונות האלה מצטברים ואז מתקיימת תפילה אחידה. זהו כוח גדול מאוד. כאשר זה קורה, מיד מוזמן מלמעלה האור העליון.

3.10.2017

 

 

הכוח הרוחני

אילו היינו מתפללים נכון עבור החבר, היינו משנים את מצבו. אם היינו חזקים בתפילה, לא היינו זקוקים לאף פעולה גשמית. האור היה מסדר את הפעולות האלה, הוא היה "מנענע" אנשים, מקומות עבודה, מגוון של פעולות, ואז האדם היה מתיישר בדרכו ומצליח. רק מהעדר כוח רוחני, אנו מוכרחים לפעול בדרגה הגשמית אבל למעשה הכול כוחות. בואו נשתדל להפעיל אותם.

14.6.2017

חזרה לראש הדף
Site location tree