אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / למה לא ביקשת? / תפילת רבים

תפילת רבים

מה שהאדם מתפלל עבור הרבים, זה נקרא תפלת רבים. וזהו שתפלת רבים נקראת עת רצון. כי בזמן שהאדם מתפלל עבור עצמו, אז יש לו מקטרגים, אם באמת כדאי תפלתו להתקבל, או לא. מה שאין כן אם הוא מתפלל עבור הרבים, לא שייך לומר, שצריכים לעיין בדינו, לראות אם כדאי הוא לענות לו על תפלתו, הלא הוא לא מבקש שום דבר עבור עצמו, אלא בשביל הכלל.

ומשום זה אמרו, שתפלת רבים נקראת עת רצון, שתפלתו מתקבלת.

(כתבי רב"ש א', מאמר "חשיבותה של תפילת רבים")

 התנאי הראשון

חשיבותה של תפילת הרבים היא התנאי ההכרחי הראשון כדי להתקשר למערכת העליונה. מכיוון שאדם המתאים את עצמו למערכת, נקרא שהוא מתקשר לרבים, ועשירייה היא בעצם ההדגמה היחידה שיש לנו מאותו העולם העליון.

1.1.2017

 

עבור הזולת

ראשית צריכים לברר אם התפילה היא אכן עבור רבים, עבור הקבוצה. מדוע נקרא זה "רבים"? מכיוון שהאדם טרם הגיע לתפיסה שכולם מחוברים כאחד, וכל חבר וחבר וכל הקבוצה עדיין נראים לו כזולת. תפילת רבים היא תפילה עבור הערבות, עבור החיבור, ואין צורך בפעולה נוספת מפני שהחיבור הוא המקום בו אנו מגלים מגע עם הבורא ולפי זה יכולים לגרום לו נחת רוח.

13.6.2017

 

ההשתוקקויות של הרבים

"תפילת רבים" נקרא להעלות את החסרונות, התשוקות של כולם, אל הבורא. השתוקקויות של רבים שהם סך הכול כאחד, מכיוון שכל מה אנחנו רוצים הוא חיבור שבינינו יתגלה הבורא, התכונה האמיתית המלאה הנכונה של תכונת האהבה.

16.6.2017

 

מבקש עבור כולם

גם אם איני מרגיש את רמת הסבל בהם נמצאים החברים, אבל אני דורש ומבקש מהבורא עבור כולם, ומכיוון שהבורא הוא אחד לכולם, ואליו אני פונה ומבקש עבורם, אז בטוח שאני פונה אליו ולא לדמות כלשהי.

2.9.2018

 

תיקון הכלי להשפיע לבורא

האדם בקבוצה מבטא את תיקון הכלי כדי להשפיע לבורא, כמו שכתוב, "סוף מעשה במחשבה תחילה", צריכים ללכת עד הסוף בכוונה. כלומר הכוונה הסופית היא להשפיע לנותן, כדוגמת האורח ובעל הבית, אפשר לבצע זאת רק על ידי כך שאני פועל דרך הקבוצה, "מאהבת הבריות לאהבת ה'". לכן כשהאדם מבקש, עליו לבקש עבור האחרים, כמו שהרב ברוך שלום הלוי אשלג מלמד אותנו, ואז כשמבקש עבור האחרים, עבור הקבוצה, עבור החיבור, אז נמצא בתפילת רבים, ולא עבור עצמו. יוצא שתפילת רבים היא אמיתית ונכונה בתנאי שהיא הופכת להיות תפילה לבורא, בתנאי שאנו מרכיבים אותה בינינו כדי להשפיע נחת רוח לו.

3.9.2018

 

לפנות לבורא עבור הקבוצה, או כל הקבוצה יחד מתחברת ופונה לבורא

על פנייתו של האדם המתפלל עבור הקבוצה, או שכל הקבוצה יחד מתפללת, הבורא חייב לענות. זה חוק. הבורא נקרא הוי"ה, כשהיא נפתחת, כל מה שרוצים, כל מה שמצפים שיתקנו, מיד בא ומיתקן. הבעיה היא שכדי לפנות אל הבורא, עלינו להיות מחוברים אחרת אין אנו פונים אליו.

3.9.2018

 

מבקש עבור כל הקבוצה בלבד

התפילה הנכונה היא שאני מבקש עבור כל הקבוצה, שתהיה אחידה, גדולה, מתוקנת, כדי לתת לה מקום לגילוי הבורא, כדי לעשות לו נחת רוח. זאת התפילה. הבקשה היא עבור כל הקבוצה, לעולם לא עבור חבר מסוים, מכיוון שאנו מדברים על תיקון הכלי השלם. בדומה לתמונה הולוגראפית, שבתוך חלק קטן ממנה נמצאים כל פרטי התמונה, וגם בתמונה הכללית נמצאים כל הפרטים ולא חסר כלום, אלא רק בקנה מידה יותר גדול. לכן הבקשה היא עבור כל הקבוצה בלבד. במקרה וקיימת בעיה עם חבר כלשהו, הבעיה היא לא בו אלא בכל הקבוצה והוא רק כהדגמה, שדרכו כך זה יוצא.

3.5.2017

 

עבורי, עבור הקבוצה, עבור הבורא

כשאדם מתפלל עבור עצמו זוהי פעולה פסולה מפני שהתוצאה ממנה הפוכה, היא מרחיקה אותו מהמטרה הרוחנית. פעולה טובה יותר היא אם התפילה תהיה עבור הקבוצה. היא יכולה להיות עבור כל הקבוצה כולל האדם, ויכולה להיות מתוך הקבוצה כלפי הבורא, עבור הבורא, בלנסות לעשות לו נחת רוח.

28.11.2017

 

נכללים בבורא

אדם הנמצא בקבוצה לא מבקש עבור עצמו כלום, אלא הוא מתפלל עבור החברים, הוא רוצה שהם יגיעו לדביקות בבורא, מבקש ממנו שיעזור להם והוא בעצמו נכלל בהם. כך אם כל חבר וחבר בקבוצה אומר כלפי כולם, יוצא שעל ידי התפילה, בזה שכל אחד רוצה להעלות את הקבוצה, כולם נכללים בבורא ומתחילים ממנו לקבל את האור, כי כל אחד ביטל את עצמו. כל אחד מתפלל עבור האחרים וכולם נעשים בזה כאחד, נכללים בבורא, כי הוא אחד. כך מתחילים לקבל ממנו מילוי לתוך האחדות שלהם.

5.5.2017

 

מתפללים דרך הקבוצה

חוסר הצלחה היא בזה שכל אחד מתפלל, אך מתפלל עבור עצמו. אם התפילה הייתה מתבצעת דרך הקבוצה היינו מגיעים להשגה, מפני שהבורא משפיע דרך הקבוצה. לכן כל עוד שהכיוון הוא לא נכון, מלמעלה לא תגיע עזרה. בדומה לברז שנמצא לפניך, במידה שבה אתה פותח אותו הוא נותן לך לחץ מסוים, וישנם ברזים נוספים שאם אתה פותח אותם לא מגיע מהם כלום, אלא הם נמצאים רק כדי להביא אותך לברז הנכון. לאחר שמנסים אותם פעם אחת, אין צורך לחזור אליהם שוב, מפני שהם לא נותנים כלום. לכן על האדם ששקוע בתוך עצמו, וחושב שהוא בעצמו יכול להשיג רוחניות, כדאי לעצור את הכול ולחזור לשמוע שוב את מה שכתוב, אחרת זה נקרא חוסר ערבות.

8.9.2017

 

תשתדל לתקן את הפעולה שלך

אדם העובד לבד לא יצליח גם אם יעבור אלף שנים של ניסיונות, מכיוון שיש בזה מספר בעיות, אחת היא שאין תמיכה מהסביבה, ובעיה גדולה יותר היא שאין בכך תמיכה מהבורא. עלינו להזמין את שני המרכיבים האלו, לקחת אותם כשותפים, מפני שחייבים להיות "ישראל, אורייתא קב"ה חד הוא" בפעולה. על האדם להשתדל לתקן את הפעולה שלו, ולראות את השינוי שמתרחש בו.

27.10.2017

 

מתבטלים זה לזה ומבקשים

הבורא רוצה מאיתנו שנגיע למצב שאנחנו יחד. אפילו אם אין הבקשה שלנו נכונה, אבל יחד ביטלנו במעט זה את זה, אז בקשתנו מתקבלת, מכיוון שהיא מתבססת על הוויתור ההדדי אחד כלפי האחרים. לכן כתוב, "עיר הנידחת אי אפשר להחריב", שזהו מקום הפושעים, שלמרות שמבקשים על מנת לקבל משהו, אבל מפני שהם מתבטלים כל אחד כלפי האחרים, אי אפשר להחריבם והבורא נכנע. אמנם שבדרגה עליונה יותר הבקשה שלהם אינה נכונה, אבל בדרגה שלהם כבר יש ביטול, וזה החשוב ביותר.

6.2.2017

 

"כל המצטער עם הציבור זוכה ורואה בנחמת ציבור", לכן עובד ה', שאינו מצטער עם הציבור, אלא מרגיש רק חיסרון הפרטי שלו עצמו, לכן בית קיבול השפע שלו גם כן אינו גדול יותר. ועל כן לא יוכל לקבל גילוי אלוקיות הכללי בסוד נחמת ציבור, כי לא הכין כלי לקבל בחינת כללי זה, אלא בחינת פרטית שלו. מה שאין כן, המצטער עם הציבור, ומרגיש צרות הכלל, כצרה פרטית של עצמו. הוא זוכה לראות בחינת גילוי שכינה בשלימות, דהיינו, נחמות כלל ישראל, כי חסרונו חיסרון כללי. לכן גם השפע קדושה, היא כללית.

(בעל הסולם, פרי חכם-שיחות, מאמר "כל המצטער עם הציבור")

 

מחיסרון פרטי לכללי

האדם מתחיל לאט לאט לעכל את הידיעה שאין לו אפשרות להתקדם לבד, מפני שמערכת אדם הראשון היא המערכת הכללית. לאחר מכן הוא מגלה שהוא בעצם קיים רק עבור החברים, ושכל העבודה שלו צריכה להיות כדי שהם יתקדמו, ושהבורא נהנה דווקא מזה שהוא תומך בהם, ומקדם אותם. לכן "תפילת רבים" היא תפילה עבור הרבים, והאני לא קיים. סימן שאין לאדם צורך בחסרונות משלו או דאגות משלו, וכך כל אחד בחברה, כשמגיעים למצב שכל אחד קיים רק עבור החברה ואין לו שום חיסרון משלו, אז אנחנו נקראים "שכינה" והבורא יכול להתגלות.

16.1.2018

 

אדם לא יכול לצאת מהכבלים שלו

כתוב ש"אין אסיר מציל את עצמו מבית האסורים", לכן אין האדם יכול לצאת מהכבלים של עצמו, מבית הסוהר שלו, מתוך האגו, אלא אך ורק בעזרת החברים. מה זה נקרא בעזרת החברים? שמתפלל עבורם, בזה הוא נעשה ישראל, "ישר א-ל", בזה שהופך להיות צינור, שמבקש מהבורא הצלה עבורם. ואז מקבל מלמעלה את הכוח, המאור ומעביר אותו לחברים כי מתפלל עבורם, הופך להיות כעליון כלפיהם ואז מאליו מצליח בזה גם לתקן את עצמו. זה נקרא שהוא לא יכול להציל את עצמו מבית האסורים, אלא החבל שהם זורקים לו, הוא בזה שנכלל מהחיסרון שלהם. כך כל אחד עבור חברו.

24.8.2017

 

נכלל בקבוצה ומבקש

"תפילת רבים" היא תפילה עבור רבים שנראים לאדם בינתיים כרבים, אך לאחר מכן כולם מתאחדים והופכים ל"אני". לכן כדאי לאדם להשקיע כוחות בתפילה אך ורק אם נכלל בקבוצה. כי אם יבקש מהבורא עבור עצמו ועבור חבריו בכדי שתהיה אפשרות לתת לו, תהיה זו קליפה אמיתית, מפני שאלה הרצונות הטמאים ביותר, בהם האדם מבקש מהבורא שייתן לו כוחות להשפיע כדי לתת לו נחת כוח. לכן זה קורה רק לפי עיקרון "מאהבת הבריות לאהבת ה'".

16.6.2017

 

עובדים על מגמה אחת

תפילת רבים היא בזמן שיש לנו הסכמה כללית בקבוצה לאיזו צורה אנו צריכים להגיע. לא שיושבים כולם ומבקשים, אלא שאנחנו נמצאים בזה יחד. לא שמתפללים באותו הזמן, מכיוון שאין זמן ברוחניות, ולא שמתפללים על הבחנה מסוימת, כי אין אנחנו יכולים להשוות בין ההבחנות שיש בכל אחד ואחד. אלא "רבים" נקרא שעובדים על מגמה אחת, ובמיוחד על תפילת רבים. בזה אנו מבינים שאנחנו עוזרים זה לזה.

21.9.2018

 

איך ללחוץ על הכפתור הנכון?

אדם המשתדל להתחבר עם החברים מתחיל לגלות בתוכו הבחנות של בעד ונגד. על ידי בירור ההבחנות האלה הוא מבין כיצד ללחוץ על הכפתור הנכון, כלומר איך לבקש, מה לבקש ואפילו ממי לבקש. מצטייר אצלו ציור פנימי המתאר כיצד לבקש מכיוון שרק על ידי התחברות בסביבה שמעוניינת בזה, האדם מבין את משמעות האיחוד, שאנו מתאחדים מעל כל ההבדלים. והכול בכדי להיות בכוונה על מנת להשפיע. לאו דווקא בכדי שנתחבר מכיוון שזה לא עניין של החיבור, אלא כדי להיות בעל מנת להשפיע.

13.3.2018

 

אחראי על הגורל שלהם

מתוך ההרגשה שכולנו קשורים יחד, האדם מרגיש עד כמה החברים יקרים לו ועד כמה חסרה לו התפילה עבורם, שרק הוא יכול להציל אותם. אך ורק בתנאי שהוא מרגיש עצמו אחראי על הגורל שלהם, הוא יכול ומסוגל לפנות אל הבורא עבורם. כל זה משיגים לאט לאט על ידי בירור בקבוצה.

5.5.2017

 

אם יש כמה אנשים בהכלל, שהם יכולים להגיע להמטרה, שהיא דביקות בה', ושיהיה מזה יותר נחת רוח לה', מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות ה', הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה, שה' יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שה' יעזור להכלל כולו, וייתן לו הרגשה זו, היינו, שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע לה', שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות אתערותא דלתתא, לכן הוא נותן את האתערותא דלתתא. והאתערותא דלעילא יקבלו אחרים, היינו למי שהקב"ה יודע, שיהיה מזה יותר תועלת לה'.

(כתבי רב"ש א', "תפילת רבים")

 

רצון אחד להשפיע

התפילה היא תפילה עבור רבים ואין היא יכולה להתקיים אם קיימים בה מספר רצונות, מכיוון שהאדם שנכלל ברבים מגלה רק רצון אחד, רצון להשפיע לחברים שלו שרוצים להגיע. הוא מתפלל עבורם שהבורא יעזור להם ויתקן אותם, הוא מבקש עליהם ועל עצמו שהוא יוכל עוד להמשיך להשפיע להם. ולכן זה רצון אחד בלבד. האדם שיוצא מעצמו לתפילת הרבים ונכלל בחיסרון של הרבים שמחוצה לו, מגלה שאין שם הרבה רצונות, אלא רק רצון אחד, להשפיע. לגרום להשפעה אליהם, להיות בתוכם.

4.3.2016

 

מבקש מילוי עבורם

על האדם לעבוד רק על דבר אחד, שבשבילו הוא משאיר את המינימום הנדרש כדי להיות קשור לבורא וכל יתר הרצון שלו צריך להיות כלול בכל יתר הנבראים. כך הוא יוכל להעלות את החיסרון שלהם, את הרצון שלהם לבורא ולבקש עבורם מילוי, היות ועבור עצמו אינו מבקש דבר. הוא משאיר לעצמו רק את הקשר עם הבורא, וכל היתר - בשבילם. במקרה כזה האדם הופך למוליך אמיתי של תכונות והשפעת הבורא על פני כל יתר הבריאה. כך צריך כל אחד מאיתנו להשתדל לתאר לעצמו את המצב המתוקן.

16.6.2017

 

מבקש להיות בדבקות אליהם

בעיני האדם החברים נמצאים שלמים ודבוקים בבורא ואין הוא מבקש עבורם, אלא להיות בדבקות אליהם. אחרת על מה עליו לבקש? עבור עצמו הוא אינו יכול לבקש להיות מבוטל ודבוק ולכן כל עוד האדם לא מבטל את עצמו ולא נכלל בהם, אין לו על מה לבקש עבורם.

4.11.2016

 

עושה מה שמוטל עליי

אין על האדם לדאוג לבחון את האחרים, אם הוא שווה להם או לא. אלא עליו לעשות את העבודה המוטלת עליו. והאחרים, גם במידה ולא יעשו כלום, הוא את שלו עושה, מתפלל עבורם. זאת צורת ההשפעה המינימאלית הראשונה שעליו לעשות. לאחר מכן, תקבל צורה זאת, צורות מורכבות יותר.

20.10.2017

 

מבקש מהבורא שיעשה כל חבר וחבר מהעשירייה אקטיבי

הבקשה של האדם מהבורא היא שיעשה כל חבר וחבר מהעשירייה אקטיבי, שימשך לחיבור בצורה הדדית עם האחרים ושיחבר לכולם מרץ, אנרגיה, חשמל, כך שיהפכו להיות אקטיביים. קיימות מערכות הנפעלות בצורה חיצונית, ואין בהן סוללה משלהן, ויש כאלו שיש בהן סוללות ובעצמן מייצבות את האנרגיה. כאן ההבדל גדול, ועל זה צריכים לבקש.

הפעולה הזאת מעניקה לכל תא ותא לפעול באופן אישי ולהידמות לבורא, כי כל אחד ואחד חייב לגלות את חלק הא-לוה שבו, להידמות לו מכל התכונות הפרטיות שלו ולהתחיל להפעיל את עצמו בהתקשרות לאחרים. בצורה כזאת בלבד הבורא מתגלה. לא קיים משהו שמתגלה מבחוץ, עלינו להבין שבזה שכל חלק וחלק מהקבוצה מתחיל להיות אקטיבי, מתוך האקטיביות ההדדית שלנו אנו מרכיבים את דמות הבורא. לא שאחד פועל כלפי האחרים, אלא כל אחד פועל כלפי כולם, ואז דווקא האקטיביות הזאת של כל אחד כלפי כולם, היא שמביאה את דמות הבורא, אפילו מולידה את דמות הבורא.

23.8.2017

 

להתכלל ולהתפלל עבור כולם

עיקר העבודה הוא להשתדל להרגיש את ה"אנחנו" ולא "אני". תפילת רבים היא האמצעי היחידי שעל ידו אנחנו מתקדמים. על האדם לראות את החיסרון הכללי של החברה, להשתדל לעורר אותו, להשתדל להתכלל בו וכך עם כולם להתפלל ועבור כולם. לכן שני עקרונות מצויים כאן, להתכלל בכולם ולהתפלל עבור כולם.

19.4.2017

 

נכלל מהם

בפני האדם מצטיירים חברים, דמויות, שכולם שווים, כולם גדולים ורצונו להתכלל מהם מלמטה, רצונו להשפיע עליהם בגדלות הבורא, כמה שהבורא גדול, שיתכללו מזה מלמעלה. אין מדובר על פרצופים, אלא כולם גדולים, כולם קטנים, כולם שווים, דרכם האדם מקבל חיות ובעזרת תפילת רבים עליו להעביר לכל אחד את החיות שמקבל דרכו, וכך האדם נכלל מהחברה.

17.3.2017

 

חי כדי להעביר לאחרים

להתפלל עבור הרבים נקרא שהאדם נכלל מהחסרונות שלהם, כי אין דרך אחרת כדי להיות המעבר אליהם. עליו להרגיש אותם, מה טוב להם, באיזו צורה ואז יכול להיות המעבר, הצינור כלפיהם בזה מקיים את תפקידו. מכיוון שאף אחד לא חי עבור עצמו, כל פרט ופרט, כל מרכיב במערכת הכללית של הנשמה הכללית הזאת חי רק בכדי להעביר לאחרים, לגרום שהבורא יתגלה בכולנו יחד, ובזה החיים הכלליים שלנו מתחילים להיות מורגשים כחיים שלמים, נצחיים, בדבקות עם הבורא. וכך מי שלא מקיים את הקשר שלו כלפי האחרים, לפי התנאי "תעשה רצונך כרצונו", אלא סותם את השפע שצריך לבוא דרכו לאחרים, בזה גורם ממש צער גדול לכולם, לעצמו ולבורא. יוצא שזהו "העונש" שלו, לגלות עד כמה הוא נמצא בתפקיד ההפוך.

10.1.2017

 

השפעה לבורא דרך הקבוצה

ידוע שההצלחה תלויה בכוח הבקשה ובכוח ההודיה. שתי פעולות אלו יש בתפילה, ועל האדם רצוי להימצא באחת מהן ולבחור בהתאם למצבו ולא לפי כמה שטוב לו, או כמה שלא טוב לו, אלא כיצד להשפיע יותר לבורא דרך הקבוצה. בנקודה זו עליו להתחשב, באיזה מצב ובכמה חיבור הקבוצה נמצאת ועל כך לדעת על מה לבקש. בדרך כלל התפילה היא על החיבור, מפני שאין לנו יותר מלבד תיקון הכלי של אדם הראשון. על חיבור או בקשה או הודיה, אחד מהשניים. על האדם לראות לפי מצב הקבוצה איזו פעולה רצוי להפעיל, כי הבורא תמיד פתוח לשניהם, הוא כוח טוב ומיטיב ואין לו חשבון אחר, אלא רק לטובת הקבוצה. וכמה שהקבוצה מבינה את מצבה וכמה שהיא נמצאת בנטייה לחיבור וגילוי הבורא, לפי זה, זה עובד.

לכן כל אחד ואחד צריך לבדוק באיזה מצב נראה לו שהקבוצה נמצאת, בכמה הוא יכול להועיל לה, וכך להפעיל את הקשר שלו, תפילתו לבורא. יש תפילה של יחיד, שהיחיד מבקש עבור הקבוצה, ויש תפילת רבים, שכל הקבוצה מתקבצת ופועלת כפֶּה אחד כלפי הבורא, אבל תמיד זה עבור החיבור בקבוצה. את זה צריכים לזכור, אחר כך זה יהיה לנו בהרגשה ממש.

26.7.2018

חזרה לראש הדף
Site location tree