אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / למה לא ביקשת? / שליח ציבור

שליח ציבור

כתוב, מדוע באתי ואין איש. כמה אהובים ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שהם שורים הקב"ה נמצא ביניהם, משום שאינו מסיר מהם האהבה שלו. כמ"ש, ועשו לי מקדש ושָׁכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש, סתם מקדש, כי כל בית כנסת שבעולם נקרא מקדש. ושכנתי בתוכם, כי השכינה מקדימה לבית הכנסת.

אשרי האדם, הנמצא מהעשרה הראשונים בבית הכנסת, משום שבהם נשלמה העדה, שאינה פחות מעשרה. והם מתקדשים תחילה בשכינה. וצריכים שיהיו נמצאים עשרה בבית הכנסת בבת אחת, ולא יבואו קצתם קצתם, כדי שלא תתעכב שלמות האיברים. כי כל העשרה הם כאיברים של גוף אחד, שבהם שורה השכינה.

(זוהר לעם, פרשת נשוא, "מדוע באתי ואין איש")

 בונים אותו במרכז הקבוצה

שליח ציבור זה המאמץ הכללי, לכן הוא נקרא שליח ציבור, זה לא אדם אחד, כמו שנהוג אצלנו בעולם הזה. זה משהו שמשותף לכל העשירייה, הם בונים אותו במרכז של העשירייה, זה נקרא "ש"ץ". מהנקודה הזאת המשותפת הם פונים לבורא, מהנקודה הזאת יש להם קשר לבורא.

28.4.2016

 

למרכז הקבוצה מגיעים כולם בבת אחת

למרכז הקבוצה מגיעים כולם בבת אחת, ואז זה נקרא שנכנסים לבית הכנסת, בית, כלי שכונס שם את כולנו יחד. ואם לא עושים כך, יוצא כביכול שהבורא נתן את ההזדמנות להתחבר, נתן תנאים ואומר, "איפה הם? אני מראה להם מקום איפה שאפשר, נותן להם את כל התנאים, משאיר להם רק פעולה אחת קטנה, שקצת יתחברו כדי להתפלל, כדי לבקש. הם רוצים חיבור או לא?" ואם אנחנו עוזבים, ולא נותנים לזה העלאת מ"ן, אז ודאי ש"באתי ואין איש". זה נקרא "צער השכינה". צער השכינה שלא יכולה לקרב את האברים שלה אליה, מפני שהם לא עושים אפילו את הפעולה הקטנה שנשארה להם לעשות.

20.3.2017

 

כל אחד ואחד שליח ציבור עבור העשירייה

עלינו לבוא בין הראשונים לבית הכנסת, ולהתכלל במניין, ורצוי לבוא כולם יחד ולא אחד אחד, ולהתפלל עם שליח ציבור, שזה ליד העמוד, קו האמצעי, שאנחנו כל אחד ואחד מאיתנו סביבו, ושהוא שליח הציבור עבור העשירייה. העיקר להבין שרק, אם אנחנו מתגבשים ופונים לבורא, שהוא בעצם נסתר בתוך החיבור בינינו, אז אנחנו מגלים את החיבור ואת הבורא בתוכו, ואת עצמנו סביב זה, וכך משיגים דבקות. כלומר, רק באמצעות המאמץ להתחבר בינינו ולגלות את הבורא, שזה הכול נקרא "תפילה", לגלות את החיסרון לזה ולפנות לכוח העליון שיעזור לנו. כי רק על ידי המאור המחזיר למוטב, רק על ידי התורה אנחנו מגיעים לדבקות.

20.9.2017

 

בסופו של דבר כולם מדברים בפה אחד

מובן שאם העשירייה מתפללת דרך הקשר שביניהם, בזה הם הופכים להיות דומים לבורא. אם כל אחד מבקש עבור האחרים יוצא שהם מבקשים אותו דבר, ואז באמת יוצא רצון אחד, תפילה אחת, חיסרון אחד. אין בעיה עם כך שכל אחד מדבר מעצמו, מפני שבסופו של דבר כולם מדברים בפה אחד, באותם איברי הדיבור, באותו הרצון. אם הרצון הוא עבור האחרים, יוצא שלכולם יש תפילה שהיא זהה לחלוטין והיא אחת. כי בעצם כולם מבטאים אותו הרצון.

15.9.2017

 

רוצים את אותו הדבר

תפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמלקטים מהעבודה בעשירייה, בבירורים, בהכול. אך היא מתממשת ממש בתוך הקבוצה. צריכים להגיע למצב שכולנו רוצים את אותו הדבר. אנחנו לא יכולים להשוות מה כל אחד חושב על עיבור, גם כשיש הרבה אנשים שרוצים בזה, וכמה נכון שהם רוצים וכמה חזק הם רוצים שהרצון שלהם יהיה בכמות ובאיכות, גם זה לא מספיק. אפילו שמאוד רוצים, מי יבצע את הפעולה?

אנחנו צריכים את הרצון שלנו כעת לעבד לתפילה, בשביל זה אנו צריכים גדלות בורא, וחיבור מיוחד בינינו לתפילה שנקרא "שליח ציבור", שנבנה את החיסרון המשותף שלנו ממלכות לכתר. אז נוכל לעורר את העליון לעזור לנו. צריכה להיות בזה התחלה בשביל מה אני צריך, איך הכנתי את עצמי, האם הכנתי נכון, מה אעשה עם זה שאקבל תשובה על התפילה שלי.

28.11.2017

 

מרכז הקבוצה נקרא "בית הכנסת"

בית הכנסת נקרא מקום ששם נכנסים כולם, מתכנסים כולם, מתחברים כולם לגוף אחד, לאיש אחד, שכולם נמצאים כלפי הבורא כמו עמוד התפילה. זה לא מקום שכל אחד לוקח סידור ואומר מה שכתוב שם, אלא חיבור בלבבות. המקום של חיבור הלבבות נקרא "בית" שכונסים, נכנסים שם כל הלבבות, זה נקרא "בית כנסת". במילים אחרות, מרכז הקבוצה זה בית הכנסת. וודאי שבמרכז הזה חייבים להתחבר כולם וחייבים להתחבר בבת אחת.

20.3.2017

 

תפילה בפהאחד

התפילה שלנו צריכה לבוא מכל אחד כלפי הקבוצה, כך שבסופו של דבר אנחנו מתחברים. לא שכל אחד מתפלל כלפי האחרים, אלא כבר הופכים להיות למניין."מניין"זה משהו שאפשר לספור, שהופך להיות לאחד, כלומר למרות שהתפילות הן עבור כולם, הן לא אישיות, אלא מחוברות יחד והופכות להיות כאילו מפה אחד, מלב אחד.

20.3.2017

 

מרכז העשירייה זה מנגנון נסתר

מרכז העשירייה זה מנגנון מיוחד מאוד, שפועל ואוסף את החסרונות שלנו, הבקשות, העבודות, הנטיות שלנו, ומעבד אותן לצורה הנכונה להתקשרות עם העליון. זה לא ענייננו לדעת את הפעולות האלה בינתיים, מה שקורה במרכז העשירייה, זה מנגנון נסתר, נסתר מאיתנו, זה כמו למשל נסתר מתינוק, הוא לא יודע, הוא צועק וזהו, מאיפה הוא יודע איך שזה עובד? איך הצעקה שלו נכללת באימא, איפה מתקשרים הרצונות שלו, והרצונות של אימא, שהוא משפיע עליה והיא מתחילה להגיב. אז במרכז העשירייה שלנו כבר נמצא העליון, וזה נקרא "אח"פ דעליון מונחים בגלגלתא עיניים דתחתון", והוא כולו פועל שם, הוא בעל הבית, לא אנחנו. כי מרכז העשירייה שייך כבר לג"ר, למצב שאין לנו אותו. כשאנחנו נגיע לעליון, ונהיה בדרגת העליון, אז אנחנו נכיר את מרכז העשירייה של המדרגה התחתונה, וגם בזה יהיו הגבלות.

1.1.2017

 

חייבים להתכנס

עלינו להתכנס במרכז העיגול שלנו, שם אנו מחברים את כל הנקודות שבלב, ואת כל הלב, כלומר את כל הלבבות האגואיסטיים שלנו עלינו להשאיר מחוץ למרכז החיבור שלנו. מתוך מרכז החיבור הזה מתחילים להעלות את התפילה, שתפילה נקראת מי נוקבין - שמצד אחד אנחנו יודעים ומבינים עד כמה שאנחנו נמצאים בעביות, ומצד שני עד כמה שאנחנו רוצים לזכוֹת בזכוּת, גם למים, חוץ מנוקבין, שהכול יהיה מחובר אצלנו ומתבקש. אם עשינו את כל מה שאפשר, נקווה שנקבל תגובה מלמעלה. כי בעצם רצון העליון הוא לספק לנו את כוח השינוי שאנחנו נתחיל להרגיש את הבורא כקרוב. במידה הזאת נמשיך הלאה בדרגות התפילה, בדרגות החיבור, בדרגות התיקון והדבקות.

20.3.2017

 

אוסף מהם את כל החסרונות

את כל הפרטים כדי להעלות מ"ן אתה לוקח מהעשירייה. אתה שליח הציבור, אתה מקבל מהם, אתה אוסף מהם את כל החסרונות, הבעיות, חוסר התכללות בין כולם וכולי, ומעלה אותם אליו.

20.9.2018

 

להתאסף במרכז העשירייה ולהעלות תפילה משותפת

האור החוזר לא יכול להיות מצד האדם עצמו. אם אני פונה לאור המחזיר למוטב, אני חייב להיות במרכז העשירייה. פנייה למעלה לא יכולה להיות אלא בחיבור בינינו ממרכז העשירייה כלפי המשפיע, אחרת אני לא משפיע ואין לי למי לפנות אם אני לא משפיע. אם אנחנו מתאספים במרכז העשירייה, אנחנו מעלים מ"ן, שזאת כבר בקשה לעדכן את הניצוצין שלנו בצורה הנכונה. בעצם מהחיבור שלנו יוצא ניצוץ אחד ואנחנו מקבלים מסך אחד על כולם, עביות אחת על כולם, והופכים להיות לכלי אחד. כך אנחנו מגלים בתוך האור חוזר שקיבלנו מלמעלה את העוצמה הזאת, את האופן המיוחד הזה ואנחנו מגלים את הבורא, את העולם העליון. זהו התהליך.

18.8.2017

 

לדאוג להשפיע

כדאי לנו גם עכשיו לדאוג להשפיע. מכיוון שכשמשפיעים בצורה הדדית, אנחנו מייצרים בזה את הכלי להשפיע לבורא. הוא כנמצא במרכז העשירייה שנקרא "עמוד התפילה".

16.12.2016

 

צעקה אמיתית מכולם כאחד

עד שלא נגיע לצעקה אמיתית, מכולם כאחד, לא יקרה כלום. תפילה אמיתית היא שכולנו כאחד, שיש מה שנקרא "עמוד התפילה", שליח ציבור שאנחנו בונים מעצמנו. עלינו להסכים יחד על מה שאנחנו רוצים כולם ושבאמת את הרצון הזה לפתח, שהקבוצה מטפחת אותו, מגדילה אותו, מחדדת את הרצון ומכוונת אותו לבורא.

20.12.2017

 

לעלות דרך עמוד התפילה

התפילה עולה מתוך החיבור. היא צריכה לעלות דרך עמוד התפילה. עמוד התפילה זה כשמתפלל שם נציג שנקרא "שליח ציבור", הוא מתפלל ליד העמוד. זהו הקו האמצעי, כשכולם מחברים את כל הרצונות שלהם, את כל התשוקות שלהם, הכול בלב אחד, ופונים לבורא. אז בטוח מקבלים את התשובה.

6.6.2018

 

מתפלל עבורם

עלי לתאר לעצמי שהחברים שלי יודעים מהי המטרה ואיך בתוך המטרה הזאת צריכים כולם להתכלל, אני לוקח את החסרונות האלה, שאני מתאר לעצמי שנמצאים בהם ומעלה אותם למעלה ומבקש, "אני מבקש עבור החברים שהבורא יתקן אותם", כולל אותי בהם, אך אני מתפלל עבורם. זה נקרא שאני כ"שליח ציבור", אני המתפלל עבורם.

26.2.2018

חזרה לראש הדף
Site location tree