אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / למה לא ביקשת? / גדלות הבורא

גדלות הבורא

והטעם, שצריכים מקודם לסדר שבחו של מקום הוא, כי מדרך העולם הוא, מי שמבקש משהו ממישהו, צריך להיות ב' תנאים: א) שיש לו מה שאני מבקש ממנו. למשל, עושר, ובעל יכולת, והוא מפורסם ברוב עושרו ותפארתו. ב) שיהיה לו לב טוב, היינו שיש לו רצון להשפיע לאחרים.

מאיש כזה יש מקום לבקש טובה. לכן אמרו "לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואח"כ יתפלל". זאת אומרת, שלאחר שהאדם מאמין בגדלות הקב"ה, שיש לו כל מיני תענוגים לתת להנבראים, ורצונו להטיב, אז ששייך לומר, שמתפלל להקב"ה, שבוודאי יעזור לו, כי רצונו להטיב, לכן יש בידו של הקב"ה לתת לו, מה שלבו חפץ. ואז יכולה להיות התפילה בביטחון, שהקב"ה יקבל תפילתו.

(כתבי רב"ש א', מאמר "סדר ישיבת החברה")

 

הסביבה הנכונה וכוח התפילה

הבריאה כוללת שני צדדים, צד הבורא וצד הנברא. מפני שהבורא רוצה לראות את הנברא כעצמאי, אחרת זה לא ייקרא "נברא" אלא יהיה חלק בלתי נפרד מהבורא, אז הנברא מגיע על ידי הפעלה מלמעלה לניתוק מהבורא, וצריך להיכנס עמו ליחסים מיוחדים כנברא העצמאי, השווה, הדומה לבורא. בעבודה הזאת, למרות שהבורא הכין הכול מצדו, מלמעלה, ולמרות שיש גם בנברא את כל ההכנות מלמעלה מצד הבורא, הנברא חייב לעשות עבודה משלו. במעשה הוא צריך להכין את עצמו בסביבה הנכונה, ככתוב "קנה לך חבר" וכולי, עד שבתוך הקבוצה הוא עושה את כל מה שנדרש ממנו כדי להידמות לרוחניות, היינו לבורא, בכל מיני מעשים. אבל המעשים עצמם לא משנים את הנברא, הם רק מראים עד כמה שהוא מוכן להשקיע כדי להידמות לבורא, לפי דרגת חשיבות הבורא שבנברא. אחרי שהוא עושה את כל ההכנות הוא צריך להפעיל את כוח הבקשה, כוח התפילה, כי וודאי שבעצמו הוא לא מסוגל להגיע לשום שינוי רוחני, אלא רק על ידי השפעת הבורא מלמעלה, ואם הנברא מוכן לזה מלמטה, אז הבורא משפיע עליו ומשנה לו את הטבע, וכך הנברא מגיע להיות אדם "הדומה לבורא".

20.3.2017

 

תלויים בבורא

כל הכוחות נמצאים רק בבורא. כוח הקבלה "בראתי יצר רע", וכוח השפעה זה הוא בעצמו. שני הכוחות האלה פועלים במציאות ותלויים בבורא בלבד. גם פּרעה זה אחוריים של הבורא. יוצא שנשאר לנו רק לבקש, ואנחנו צריכים לברר מה אנחנו מבקשים. לכן זה שאנחנו מגיעים לקבוצה, מגיעים לערבות, מגיעים לבירורים האלה למיניהם, זה הכול כדי שאנחנו נדע איך לבקש. לא יותר. כי הכול מושג רק בכוח התורה.

19.5.2018

 

אין לאף אחד שום פעולה משלו

בחיים שלנו אנחנו קיימים בתוך הבורא ולא יכולים להסתדר עימו, לא יודעים ולא מכירים, אנחנו ממש פועלים מתוך החשיכה. יוצא שאין לנו בעיה אחרת חוץ מלהשיג אותו. להכיר באמת, כמו שהמקובלים אומרים לנו, שהוא קיים בלבד, ממלא ומנהל את הכול, ואין חוץ ממנו שום כוח אחר, אנחנו נמצאים בתוכו, ומה שאנחנו עושים זה כל מה שהוא עושה בנו, ואין לאף אחד פעולה כלשהי משלו. כל חלקי הבריאה מתקיימים בצורה כזאת וזהו, בלי לשאול. ולנו יש חובה להכיר שהוא מנהל אותנו, ובזה אנחנו לא משנים את המציאות, אלא אנחנו משיגים רק את מה שקורה באמת. וכל מה שהיה מקודם, מתגלה שבא מהבורא והוא סידר את הכול. וגם כל מה שיש ושיהיה, גם מגיעים לנו ממנו, וגם לזה אנחנו צריכים להסכים. להסכים עם זה ש"אין עוד מלבדו", להסכים עם הפעולות האלה. יותר מזה, אנחנו צריכים להגיע למצב שמה שהבורא תכנן, אנחנו נדע מראש, נבקש מראש ונדרוש שכך זה יקרה. כביכול אנחנו רוצים לפניו. זה נקרא "תעשה רצונך כרצונו שיעשה רצונו כרצונך".

5.5.2018

 

התגובה הנכונה

מחשבת הבריאה כוללת את הכול, את כל הנבראים, כל התגמול, כל התהליך עם כל התהליכים הפרטיים שבו, ואת המצב הסופי. אותה המחשבה כוללת ללא יוצא מן הכלל גם את היגיעות שלנו, את המצבים שלנו וכל מה שאנחנו צריכים לעשות, חוץ מהבחירה החופשית.

אם אנחנו משלימים את הבחירה החופשית שלנו, אנחנו נעשים בזה שווים, דומים, מותאמים, למחשבת הבריאה שכוללת את הכול. עבורנו מספיק לעשות את התגובה הנכונה בלבד, כל פעם אנחנו צריכים להגיב נכון על התנאים שמתגלים בנו, שהם תנאי השבירה. המצב שלנו נברא כך בכוונה, כדי שבכל פעם יותר ויותר נברר בקבוצה איך אנחנו מתגברים על זה, מבינים שאין עוד מלבדו הכין לנו את זה, ואנחנו צריכים בהתאם לזה לפעול. עלינו לאתר את העבודה שלו דווקא למעלה מהדעת, שזה הוא עשה, והוא עשה זאת כדי שנכיר בזה שהוא עשה, נפנה אליו ונבקש ממנו, אין עוד מלבדו גם כלפי התיקון. וכמו שהוא קלקל את המצב הזה כביכול, הוא גם מתקן אותו וכך מביא אותנו לגמר התיקון, רק בהקדם העלאת מ"ן, בקשה ותפילה מצדנו.

8.6.2017

 

מבקשים שהטוב יהיה יותר גבוה מהרע

אסור לנו לבקש מהבורא שייקח מאיתנו את המחשבות והרצונות הלא טובים. הוא נתן לי את זה, "בראתי יצר הרע" הוא אומר. אנחנו לא מבקשים שייקח מאיתנו את התכונות הרעות, המחשבות הרעות, איזה שלא יהיו, הכול בא מלמעלה. אני משאיר אותן ומבקש שרק ייתן לי מעליהן מחשבות, רצונות, כוונות ופעולות, כמו שיש לו, על מנת להשפיע, להתחבר ולאהוב. אבל לא לקחת, לא למחוק שום דבר שברא בנו מלכתחילה, אחרת אני כאילו אומר לו "בראת לא טוב". אלא אפילו הרע הזה יהפוך פעם לטוב, מלאך המוות יהיה מלאך הקדוש. רק בינתיים אני צריך להתגבר מעליו, וזה מה שאני מבקש. לפיכך לא מבקשים שהרע יסתלק מאיתנו, אלא שהטוב יהיה יותר גבוה מהרע.

4.5.2018

 

נקודת האיחוד עימו על פני כל הצרות

התפילה היא שאנחנו מייחדים, מייחסים את הצרה הזאת למי שהזמין אותה, לבורא ששבר את הכלי, שברא את היצר הרע. אנחנו מייחסים זאת אליו, ואליו מתפללים. על מה אנחנו מתפללים? על כך שאנחנו רוצים לתקן את כוח השבירה. מה הכוח הזה נותן לנו? הכוח הזה מפריע לנו להיות בדבקות עם "אין עוד מלבדו טוב ומיטיב". אנחנו לא מרגישים שאין עוד מלבדו, לא מרגישים שהוא טוב ומיטיב על פני כל הצרות, ואנחנו צריכים לגלות את זה, רוצים לקבוע שזה כך למרות שלא מרגישים. כשאנחנו אומרים "אין עוד מלבדו" זו נקודת האיחוד עימו, שאנחנו אומרים "טוב ומיטיב" זה על פני כל הצרות שהתגלו, זה נקרא "באמונה למעלה מהדעת". הדעת שלנו היא שאנחנו מרגישים צרות, ו"אמונה למעלה מהדעת" זה כוח השפעה שיהיה למעלה מכוחות הפירוד שמתגלים. זה התיקון. ושום דבר חוץ מזה לא צריכים לעשות. כלום. רק בכוח התפילה, "בדבר השם שמיים נעשו", בכוח המילים.

13.6.2017

 

אין טוב ואין רע כלפי הבורא

תפילה קצרה משמע שאני לא שׂם לב על ההתרשמות שלי מהמצב, ולכן אני מבקש. אבל לא מבקש לעומק של אותה ההתרשמות שניתנה לי, אלא מוריד קצת מלמעלה את השמנת ולא מתעמק יותר. כלומר לא שׂם לב עד כמה שההתרשמויות האלו צריכות להביא לי את עומק הדברים בקשר בין בורא ונברא, בקשר עם הקבוצה, עד כמה שאני צריך להגיע למצב שהרע והטוב יהיו בדרגה אחת, שאין טוב ואין רע כלפי הבורא. אלא רק הבחנות זו כנגד זו. אני צריך כך להעמיד אותן, שלגמרי אין שום שוני בין טוב ורע, אלא אך ורק כדי לגלות את ייחודיות הבורא על פניהן, על שתיהן.

19.5.2017

 

רוצים ליהנות לבורא

לבורא יש חיסרון אחד, הוא רוצה ליהנות מאיתנו, בינתיים יש לו רק צרות מאיתנו. הוא רוצה ליהנות מאיתנו, אנחנו רוצים ליהנות לו. תחשוב רק על זה, לא צריכים שום דבר חוץ מזה. אתה בזה עובר על כל מבנה הבריאה, על הבורא שברא אותה ועל היחס שלך אליו. אני רוצה מהמאור המחזיר למוטב שיביא לי רצון לעשות נחת רוח לבורא. תחזור על זה מספר פעמים, תתחיל להרגיש, ואז תבוא נחיצות, יבוא החיסרון. ככה זה, לאט לאט מגיעים.

12.3.2018

 

לבקש דבקות

אני כל הזמן רוצה לחזור לדבקות ומגלה שאני לא מסוגל, אלא בעזרת ה'. אני כל הזמן נמצא באיתור ההפרעות ובמאמץ לבקש, לבקש דבקות. זה הכול.

נקודת הדבקות הראשונה שלי תמיד צריכה להיות אצלי כנקודה אמיתית שאין ''אני'', רק דבוק. ואז אני אלמד מהבורא, לפי אופי ההפרעות שהוא מעורר בי, לפי עוצמת ההפרעות, לפי ההתקשרות ביניהן, אני אלמד מה שנקרא "ממעשיך הכרנוך". שמהמעשים שלו עליי אני מתחיל כבר לאתר את היחס שלו, האופי שלו, ההתנהגות שלו, את מה שהוא רוצה לספר לי. זה נקרא "חכמת הקבלה".

7.3.2018

 

השתוקקות למקור החיים

אתה דורש את חדות הכלים, הבחנות שעל ידן אתה רוצה לזהות את הבורא. לתוך הנקודה הפנימית של הבריאה, איפה שישנה הכוונה לברוא, לטפל בבריאה ולהביא אותה לדבקות, אתה רוצה עד שם להשיג את כל ההבחנות, הכוונות, הרצונות שלו, את כל מה שהוא עושה. את זה עליך לעשות. זה נקרא להיות בדבקות הסופית, אבל לא שאתה עושה בזה משהו חוץ מלחדד את הכלים האלה.

נניח שאנחנו רוצים לזהות את היקום. אומרים שחוץ מהגלקסיה שלנו, שביל החלב, יש מיליוני, מיליארדי גלקסיות נוספות, אבל אנחנו לא רואים אותן. אז אנחנו רוצים שיהיו ברשותנו טלסקופים גדולים יותר, אנחנו מוציאים אותם היום מעל האטמוספרה, כדי שלא תפריע לנו וכולי.

כלומר כלים יותר חדים כדי להתעמק בתוך הבריאה, כדי למצוא את המקור שלה, זאת עבודת האדם. זה נקרא שאנחנו מחפשים. הבורא זה השתוקקות למקור החיים. אבל לא שאנחנו עושים בזה משהו חוץ מלבקש, לחדד את הכלים שלנו.

5.7.2018

 

הבורא נהנה שאתה פונה אליו

אנחנו יכולים להחזיר לבורא רק חיסרון. חיסרון בלבד, זה מה שאנחנו צריכים להחזיר לו, ורק את זה הוא צריך מאיתנו. זה בשבילו כל התענוג, לקבל מאיתנו בקשות לחיבור, בקשות לתיקון, בקשות למילוי. לא יותר מזה. זה נקרא שאתה מחזיר לו. לבורא יש את הכול, אז הוא נהנה מכך שאתה פונה אליו ומבקש ממנו תיקונים על החסרונות, לייצב את החסרונות, לתקן אותם, לחבר אותם, להביא אותם למצב שהוא יכול להתגלות בכלים המתוקנים שלך. זה מה שאנחנו צריכים להחזיר לו. אין יותר מזה, רק חיסרון. גם אנחנו שנמצאים ברוחניות, מה שאנחנו רוצים מאחרים זה שהם יבקשו מאיתנו משהו, כדי שנוכל לתת. זה החוק של הרוחניות, חוק האהבה. אם אני אוהב מישהו, כמה שהוא מבקש ממני וביכולתי לתת לו, יש לי מזה תענוג גדול יותר, בהשוואה לתענוג שאני מקבל.

3.1.2018

 

משחק החיים

המשחק האמיתי זה מלכות דאין סוף. הבורא יושב שם ומשחק עם לוויתן. אתה צריך לתאר שהוא כבר נמצא במשחק הזה שנקרא "משחק החיים", הוא משחק עם כל הבריאה, היא נקראת "לוויתן", וגם אתה צריך להיכנס לזה. משחק נקרא שאתה עוד לא נמצא באף פעולה בצורה אמיתית, אלא לאט לאט אתה משתדל להיות בזה. מתוך ההשתדלות יש לך תפילה, בקשה, יש לך תמיכה מהחברים. כולכם כך מגלים. זה נקרא שבצניעות, בהסתרה אתם מגלים זאת.

27.10.2017

 

הבקשה להתקרב

כשאנחנו פונים לבורא אנחנו צריכים להיות בשלמות. מצד שני, כשאנחנו בשלמות, איך אנחנו יכולים לפנות אליו? הפנייה צריכה להיות מתוך חיסרון. כשהבורא, כמו שהרב ברוך שלום הלוי אשלג כותב, פונה לאדם, וכשאדם מרגיש איזו התעוררות, זה נקרא שה' מתקרב אליו, וכתוצאה מזה האדם רואה שהוא רחוק מה'. אני מרגיש את עצמי רחוק כשה' מתקרב אליי. לכן אני צריך להיות מודע למצב הזה לאמיתו, שלא יבלבל אותי וכדי שאני אבקש באמת להתקרב. אני הוא זה שצריך להתקרב, כי הבורא קרוב. צריכים לפנות בהיותו קרוב, שאני מרגיש שהוא קרוב אליי, לכן אני מרגיש חיסרון, יכול לפנות אליו ולגלות אותו.

5.1.2018

 

הבורא נותן לך תנאי

הבורא אומר "אני מוכן רק תבקש". מה זה לבקש? אם אתה מבין שאת זה אני עשיתי, אם אתה מבין בשביל מה אני עשיתי, אם אתה מבין שרק אני יכול לתקן, ואם אתה מבין איך לפנות אליי כדי שאני אתקן, אני מוכן. ברגע שאתה מממש את כל התנאים האלו, זה נקרא שהכלי שלך מוכן, אני מיד מתקן. אני מצפה לזה, ממש מחכה.

5.7.2018

 

תגיד מה לעשות

אם אני מקבל שאין עוד מלבדו, שהבורא הוא השולט בכל החסרונות והתכונות שלי, שגם הכלי וגם האור נמצאים בידיים שלו, אני יכול רק להגיב רק בצורה אחת נכונה. מה אתה רוצה ממני? איך להגיב? איך לבקש? מה לעשות? איך להתפלל? איך להודות? מה אתה רוצה שאני אעשה? כי אם הכול בא ממנו, גם החסרונות, גם המילויים, הכול, אז לא נשאר לי אלא רק תמיד לשאול "תסביר, תן דוגמה, תגיד מה לעשות. מה אתה רוצה שאני אעשה". כלומר היחס שלי צריך להיות כזה שאני על כל צעד ושעל צריך לפנות לבורא, כדי לבקש הכוונה וזהו, אין יותר. זה נקרא "דבקות תמידית", אם אני אומר שאין עוד מלבדו, לא נשאר לי יותר כלום. אני רוצה שהמציאות שלי תהיה רק בזה, שאני כל הזמן אשאל, וכך אני אלמד, מה זה נקרא "עבודת ה'". שהוא יסביר לי, שייתן לי, שיבקש, שידרוש, שהוא ישאל. אני אענה מתוך זה שהוא ילמד אותי איך לענות. תנסו ותראו שבאמת לא נשאר לנו יותר כלום. אם יש כוח עליון ששולט בכול, מה נותר לנו? אבל בזה שאנחנו, על כל הרגשה שלנו, פונים אליו, אנחנו בזה נמצאים בדבקות, מייצבים את הקשר, ומייצבים את עצמנו.

1.12.2017

 

לרומם את הבורא

אין לנו דאגה אחרת, אלא רק כדי לרומם את הבורא לעיני כל הנבראים. זאת תפילה שלמה. כי הוא טוב ומטיב ואין עוד מלבדו. לפיכך כלפי הבהמה, אין לי מה לבקש. בתנאי שאני מתחיל לסדר את עצמי כלפיו, אין לי מה לדאוג על צרכי הבהמה. אני עושה עליהם צמצום ונשאר ברמת הכרחיות וזהו. כל מה שנמצא בכוחי, ובמיוחד בקשר בינינו, זה רק כדי לרומם אותו בעינינו, כלומר לתת לו כלים להתגלות. זה אפשרי רק בקשר בינינו, ברשת שאנחנו משחזרים. כך זה קורה.

8.1.2017

 

להתקשר לבורא לא מפחד

איך אני רוצה להיות קשור לבורא לא מתוך הפחד, אלא מהכרת הגדלות שלו. אני רוצה לחשוב כל הזמן על הגדלות שלו ללא שום קשר אליי, ולהעריך אותו בפני עצמו. והפחד שלי, שבהתחלה היה פחד להתנתק ממנו כדי לא להרגיש רע, להיות כל הזמן קשור אליו כדי להרגיש טוב, כדי להצדיק את המצב ולהפוך אותו מהרגשה רעה להרגשה טובה. הפחד הזה הופך להיות עכשיו לכבוד, לאהבה ולהכרת הגדלות שלו. אני רוצה עכשיו רק דבר אחד, להחזיק בגדלות הבורא כדי להשפיע לו נחת רוח. יש לי עכשיו פחד חדש, שאני לא ארד מהיחס הזה, שבאותה הצורה שהיה לי פחד מסיבה חיצונה, יש לי עכשיו פחד לא לעזוב את היחס שלי, למעלה מהדעת, כלפי הבורא.

12.5.2018

 

להרים את הבורא בעינינו עד למצב שאין לו גבול

אנחנו מבקשים שיהיה לנו חיסרון של אדם, להידמות לבורא, להכיר אותו, להכיר בו, להגיע להעריך אותו, להרים אותו בעינינו, לדרגת הגדלות שלו, שלא נמדדת לפי הרצון לקבל שלנו, אלא נמדדת לפי כמה שאנחנו מסוגלים להרים את הבורא בעינינו. התפילה שלנו צריכה להיות לא כדי לקבל מהבורא, אלא כדי להעריך ולהגדיל אותו, עד למצב שאין לו גבול. מי שמשתוקק לזה נקרא "אדם". והאנשים שרוצים להגיע לדרגת האדם מציבים תנאי לבורא, לפיו הם לא עובדים כדי לקבל מילוי, אלא רק להכיר בו בכל עוצמתו האפשרית. ולכן הם מציבים תנאי, שהם לא עובדים עם הכוחות שלהם כדי לקבל, אלא כדי להשוות דרגה עם הבורא, כלומר להעלות אותו בעיניהם. זהו כל הרצון, החיסרון והמאמץ שלהם. כי ברגע שהם מתחילים לעסוק בכלים דקבלה שלהם, הם מיד מוחקים את הבורא מעיניהם כטוב ומיטיב. כי אם צריכים לבקש עוד משהו מטוב ומיטיב, אז איזה טוב ומיטיב הוא? לכן כל העבודה שלהם מתחילה מהצמצום. העבודה מעל הצמצום היא רק לעשות נחת רוח לבורא, כפי שהיא נקראת בעיני הנבראים, כלומר להגדיל את הכוח העליון בעיניהם.

8.1.2017

 

להדביק את עצמי בבורא

מתי אנחנו יכולים להרגיש חיסרון אמיתי? כתוב שאיפה שמחשבות האדם שם הוא נמצא, לכן אנחנו צריכים להתחיל לבדוק "איפה אני נמצא?", אני משתדל לצמצם את עצמי, להדביק את עצמי בבורא. לצמצם, הכוונה היא לצמצם את הרצון שלי, להדביק את עצמי כנקודה בבורא, ואז להתחיל להרגיש את המצבים שעוברים עליי. בכל מצב ומצב שעובר עליי אני מדביק את עצמי בחזרה לבורא, וכך אני מתחיל לבנות את הפרצוף הרוחני שלי.

7.3.2018

 

השטח הרוחני

מתוך נקודת הצמצום שעשיתי, אפילו שאני לא יודע בדיוק איך לעשות ועדיין לא נמצא ברוחניות, אבל אני מנסה. אני מתחיל לאתר הפרעות שהבורא שולח, בכל מיני כיוונים שמטרידים אותי, מפחידים אותי, מבלבלים אותי במוח ובלב, ואני בכל פעם מחזיר את עצמי לנקודת הדבקות. לא צריכים יותר. כך נבנה השטח הרוחני שלי. אם על כל ההפרעות אני מבטל את עצמי, ובחזרה דבוק בבורא, אז אותה הפרעה במוח ובלב, כבר נכנסת לקדושה, תיקנתי אותה. ולכן אני תמיד נמצא בחיסרון אמיתי ובתפילה אמיתית.

7.3.2018

 

לפני התפילה לסדר את הגדלות

כדי לפנות לבורא אתה צריך קודם כל להרגיש שהוא גדול ושאתה תלוי בו. אתה מוסר לו את החיים והוא מתקן אותם. כלומר תפילה זה לא סתם להעלות שאלה או בקשה. קודם כל אנחנו צריכים לעבוד על גדלות הבורא. לפני התפילה עלינו לסדר את הגדלות שלו, אחרת עם מה אתה פונה, למי אתה פונה, מה יש לך שם? בנוסף, לפני התפילה אתה צריך לדעת מה אתה הולך לתקן. יש לך באמת מה לתקן או שסתם בא לך לפנות אליו? חייב להיות חיסרון גדול.

4.10.2017

 

חושב עליו בכל מצב

בפשטות, גדלות ה' זה שבכל מצב שיבוא אליי, אני קודם כל חושב עליו. זה נקרא "גדלות ה'. מה שלא יהיה, צרות, בעיות והפרעות למיניהן שיבואו אליי, אני קודם כל חושב עליו. אפילו לא על הדביקות שלי בו, אלא עליו, שאני בזה עושה לו נחת רוח.

7.3.2018

 

שרוממות ה' תהיה יותר מדעת

לדרוש, שרוממות ה' תהיה יותר מדעת. ועד כמה שאתה תדרוש ותבקש את זה, רק את זה, רק את גדלות הבורא, בהתאם זה ייתן לך את המאור המחזיר למוטב. הוא מעלה אותך לדרגת האמונה, שבה אתה מוכן להיות למעלה מדעתך, לפעול למעלה מכל הצרות והבעיות למיניהן. אז במידה שאתה עומד בכוח האמונה, אז בכוח האמונה הזה אתה זוכה לגילוי הבורא.

27.5.2018

 

להתעלות לדרגת הבינה

גדלות הבורא זה העיקר, ועכשיו אנחנו רק רואים איך שזה מתממש. כשאני מקבל רע, אני מתעלה למעלה ממנו, מדרגת המלכות לדרגת הבינה. הרע נשאר כמו שהוא, ואני מזדהה עם ההרגשה הטובה, מפני שאני לא נכלל עם מה שאני מקבל, אלא נכלל עם מי ששולח לי. לכן אני נמצא בהרגשה טובה, בהרגשת הבינה ולא בהרגשת המלכות. אנחנו צריכים כל הזמן להחזיק ב"אין עוד מלבדו", ב"טוב ומיטיב". להחזיק ברע שהוא שולח לא לי, אלא לרצון לקבל המקולקל שלי, דווקא כדי לעזור לי להתעלות לדרגת הבינה, לדרגת ההשפעה, שבה אני גם ארגיש טוב וגם אקבל כלים חדשים. ארגיש ואהיה ברמת הבורא.

18.5.2018

 

להתחיל מהודיה

להתחיל דרך התפילה, דרך הקבוצה, ואיך שהוא מסדר אותה. מי שלא יכול לסדר שבחו של אדונו, על זה נאמר שאין לזה פתרון, כי כמה שתתפלל, הבורא לא שומע. יכול להיות שאנחנו עושים את הכול נכון, אבל אנחנו שוכחים שאנחנו צריכים להתחיל מההודיה כלפיו.

עם מי אנחנו בעצם מתעסקים שאנחנו צריכים להודות לו? אם אני נמצא בבעיה איפשהו במשטרה, בממשלה, או אצל המנהל שלי, אני רוצה לתת לו שוחד. אבל למה אנחנו בכלל צריכים את ההודיה לבורא? למה צריך את זה? הבורא אומר זאת בצורה מאוד פשוטה, אגואיסטית כזאת, גאוותנית, "אם אתה נכנס אליי, אז קודם כל תחשוב איך אתה מעלה אותי".

15.9.2017

 

ביאור התפילה

תחילה צריכה להיות הודיה, "ברוך ה'". אתה מברך אותו שהוא כן מסוגל, שבסוף, שאתה בטוח שאתה מבקש, אתה תקבל. אבל באמצע חייבת להיות כמות גדולה מאוד של בקשות. בקשות וטענות למיניהן, לא חשוב מה. בסך הכול מה אנחנו רוצים בקבוצה, מה חסר? אתם יחד מבררים מה חסר לכם כדי להידמות לבורא. אפילו שאתם לא יודעים בדיוק כיצד, לא חשוב, אבל אתם מנסים. הבורא לא שומע מה שאתה רוצה, הוא שומע את החיסרון, והוא כבר יודע מה אתה צריך. אפילו אם אין לנו קשר עם הבורא, הוא מצפה לבקשות שלנו. אנחנו בסך הכול נמצאים בעבודת ה', הוא צריך לעבוד. תן לו עבודה, בשבילו זה תענוג. אתה נותן לו תענוג רק בתנאי שאתה פותח מקום ואומר "צריך אני".

9.8.2018

 

האם הוא מתמלא מזה שאנחנו מבקשים?

רק לבקש. כך חז"ל אומרים. כי בזה שאנחנו מעלים את הבקשה שלנו, אנחנו מעלים אותו כשולט, כמנהל, כבורא, כטוב ומיטיב וכולי. לכן אין לנו יותר מה לעשות חוץ מלבקש.

18.5.2018

 

הפער בין הרצוי למצוי זה המ"ן

אני מדמיין שהבורא שורה בינינו וקושר בינינו, ואנחנו כולנו נמצאים בהסכמה עימו, בשליטה שלו, אנחנו מסכימים בצורה הדדית שהוא מתלבש באיברים שלנו. האיברים שלנו זה הרצונות שלנו, הרגשות המשותפות שלנו, והוא מתלבש בהם ופועל לפי מה שאנחנו מאפשרים לו לפעול, רוצים שיפעל. זה המצב שאנחנו בודקים, האם יש לנו מצב כזה או לא. האם אנחנו מחוברים בינינו, האם הבורא יכול למלא את האוויר בינינו, את המרחק בינינו בנוכחות שלו,כלומר מחוברים בקשר שאנחנו כאחד? ואם לא אז איך אנחנו מתארים שצריך להיות מצב כזה? את הפער בין שני המצבים האלו אנחנו מעלים כתפילה. עד כמה שאנחנו משתוקקים למצב שאנחנו כולנו נמצאים בכוח הבורא, בתכונת הבורא, כלומר בחיבור, באהבה.

18.5.2018

 

תפילה היא תיקון החיבור בינינו

העבודה שלנו היא לא בתוך הלב הפרטי שלנו, אלא ביחס ללב של החבר, של הזולת. תפילה היא תיקון החיבור שבינינו. כיוון שדווקא בחיבור הנכון בינינו, כשאנחנו מחברים את הדמויות של הבורא בתוך כל אחד מאיתנו, על אף ולמרות הדמויות של האדם שבתוכנו, הדמויות של האדם מתאחדות בקו שמאל, והדמויות של הבורא מתאחדות בקו הימין שלנו, הקו האלטרואיסטי, דמויות אלטרואיסטיות.

ואז אנחנו מקבלים את האפשרות להשתלבות מושלמת של הקו האמצעי, וכל זה מעל הטבע שלנו. כאשר באמת אפשר להצליב בין דמותו של החבר ודמותו של הבורא. כשאתה כבר ממש צמוד למה שמסבירה לנו חכמת הקבלה, כשהאדם נמצא אל מול הבורא ואין שום דבר מלבדו, ובכלל יש לך עסק רק איתו למרות כל אותם מיליוני אנשים שאתה אולי נפגש איתם. כל אלו רק הבעות חיצוניות להשפעות כאלו או אחרות של הבורא כלפייך.

24.3.2017

 

לעולם יסדר אדם שבחו של אדונו, ואח"כ יתפלל תפילתו. מי שליבו טרוד ורוצה להתפלל תפילתו, או שהוא בצרה, ואינו יכול לסדר שבחו של אדונו, מה הוא?

אע"פ שאינו יכול לכוון את הלב והרצון, למה יגרע סדר שבחו של ריבונו? אלא יסדר שבחו של ריבונו, אע"פ שאינו יכול לכוון, ואח"כ יתפלל תפילתו.

(זוהר לעם, פרשת ויחי)

 

הכול מצטבר ומגיע לבורא

כל החסרונות שנעלה, כל החיפושים, הכול מגיע לבורא, ואצלו זה מצטייר, מצטבר ומגיע חשבון מסוים. הוא כל הזמן מתוך החשבון הזה שמשתנה כל פעם, משפיע עלינו מאחורי הקלעים ומייצב אותנו, ושולח לנו בצורה ישירה כל מיני שינויים. כשנתחיל לעסוק בזה ולראות שאנחנו נמצאים ממש באותה המערכת, שאין חוץ ממנה שום דבר, שכל העולם כזה, כך תהיה לנו עבודה יחד עם הבורא.

18.5.2018

 

נזקק לבורא

הלב מבין. הוא מרגיש שבתוך הדעת הוא נמצא בדעה מסוימת, ויחד עם זה הוא יודע ואפילו מרגיש עוד מדרגה. למעלה מהדעת הוא צריך להיות בדעה אחרת, יותר עליונה, זו כבר תפילה. יש תמיד ניגוד בין דרגה לדרגה. הדרגות מנוגדות, הפוכות. הבורא רוצה שאתה תזדקק לו, שתתחבר אליו, שתהיה תלוי בו, קרוב אליו, עד שתהיה דבוק בו. עד שתבין שאתה לא יכול לעשות בלעדיו תנועה כלשהי, לא במחשבה ולא ברצון, לא פיסית, אלא ממש פנימית. איך אנחנו מגלים את הבורא בתוכנו כשורה בכל המחשבות והרצונות שלנו? כדי לכוון אותך לחיפוש הזה, הוא נותן לך בעיות פנימיות כאלה, שאתה לא יודע להסתדר איתן, ולכן אתה זקוק לו. אתה פונה, אתה בוכה, אתה צועק, אתה מבקש. אתה מוכן מאין ברירה, וכך אתה מגלה.

14.3.2018

 

מתייחסים זה לזה מתוך הכוח שהבורא ממלא אתכם

אם אתם עובדים כך שכביכול מרגישים שהבורא נמצא בכם וממלא אתכם, ואתם כך מתייחסים זה אל זה מתוך כוח הבורא שממלא אתכם, העבודה הזאת כבר נותנת לכם את הרגשת השלמות, הרגשה שיש לכם כלפי מי לעבוד, ממי לבקש ולמה לקוות.

18.5.2018

 

בבקשה להזדהות עם מחשבת הבריאה

הבחירה שלנו בכל מצב ומצב צריכה להביא אותנו לבקשה. אנחנו מזהים שאתה, אין עוד מלבדך, עשית את זה ותעשה את זה. רק באמצע צריכה להיות ההשתתפות שלנו בבקשה כלפיך, בבקשה ממך שתבצע את פעולת התיקון. לכן מה שפועל עלינו זה בסך הכול מחשבת הבריאה, ואנחנו צריכים להגיב עליה רק בבקשה להזדהות עימה. שהיא לא תעצור באמצע בכך שמגלה לנו רק את החלק הרע כדי לעורר אותנו, אלא אנחנו מגיבים נכון על הרע ומבקשים שהיא תמשיך ותסיים את פעולתה. מבקשים שמחשבת הבריאה תיקח אותנו מעכשיו עד הסוף, ונראה שלא הבורא סובל בתוך הסבל שלנו, אלא שהוא נהנה בתוך התענוג שלנו, וזה גמר התיקון.

8.6.2017

 

רוצה שהבורא יישרה בכלי

זו לא מטרת הבריאה שאני אחשוב על כולם, זה רק האמצעי. כשאני מסדר את הכלי נכון, שיהיה בהתחברות הדדית נכונה, זהו רק תיקון הכלים. אני רוצה שהבורא יישרה בו בתוך הכלי הזה, ושהכלי והאור שממלא אותו יהיו שווים לפי התכונות והעוצמה שלהם, אז זה נקרא גמר התיקון. שהכלי והאור יתאחדו יחד ממש בצורה שלמה. את זה אני מבקש. כמה שאני יכול לתאר את המצב הזה, אני רוצה להיות בזה. ואז אין אני, ואין חברים, ואין בורא אם אפשר להגיד כך, ובכלל הכלי והעולם הכול כאחד.

25.9.2017

חזרה לראש הדף
Site location tree