אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / למה לא ביקשת? / מחצית השקל

מחצית השקל

ידוע שאין אור בלי כלי, כמו שאין מילוי בלי חיסרון. לפי זה יוצא, שדבר שלם נקרא, אור וכלי, שהם מתחלקים לב' חצאים: חציה הא' הוא הכלי, היינו החיסרון. חציה הב' הוא האור, היינו המילוי. נמצא לפי זה, כשהאדם מתפלל לה' שימלא את חסרונו, זה נקרא, מחצה, היינו עשיית חיסרון שהוא הכלי, שה' ימלא את חסרונו. וזהו כמו שאמרו חז"ל (ויקרא רבה י"ח), "תפילה עשתה מחצה", שיש לפרש, תפילה, זה שהאדם מתפלל לה' שימלא לו מה שחסר לו, כבר נקרא זה, מחצה, היינו מחצה הא' שהוא ביד האדם, וחציה הב' הוא ביד הקב"ה, כלומר שה' צריך לתת את האור, אז יהיה דבר שלם.

(כתבי רב"ש ב', מאמר "מהו מחצית השקל בעבודה - ב'")

 

החצי הראשון שלנו

"מחצה" זה נקרא החצי הראשון שלנו, "מחצית השקל" מה שנקרא, חצי, חיסרון, אבל חיסרון נכון. לא צריכים יותר חוץ מחיסרון, כי אז האור העליון פועל עלינו, על החיסרון הזה, ונותן את החצי השני, כתוצאה מחיסרון נכון שמעלים נכון, אנחנו מקבלים תגובה שנקרא החצי השני. מינוס ופלוס מתחברים יחד על האגו שלנו ומתחילים לסדר אותו.

30.12.2016

 

לדרוש ממנו שיבצע את העבודה

מהכוח הזה שנסתר בתוך מרכז הקבוצה, אנחנו צריכים לדרוש ממנו שהוא יבצע את העבודה, "ה' יגמור בעדי". מה זה יגמור? אחרי כל התפילות וההכנות שלי, אחרי הכול, הוא בא וגומר במחצית השקל ממנו. אני רק מעלה מ"ן, בזה התפקיד שלי מסתיים. והמ"ד תלוי בו, מגיע מאור המחזיר למוטב ומבצע את מה שצריך, ואני חופשי.

27.12.2017

 

ההשתתפות שלי

הבורא נותן את כוח הרע והבורא נותן את כוח הטוב, בזה שנותן הפרעה ואחר כך אני נותן יגיעה ותפילה, והוא נותן כוח השפעה. באמצע אני צריך לתת תפילה, והתפילה שלי, ההשתתפות שלי, זה נקרא "מחצית".

30.3.2018

 

במה הכלים שלנו לא מתאימים

צריכים לפנות ולברר במה הכלים שלנו לא מתאימים. כנראה שיש בכלים שלנו במקום דאגה לעשות נחת רוח לבורא, דאגה לעשות נחת רוח לנו. לכן אנחנו מרגישים במה שמקבלים טעם מר. כי אתה חושב על עצמך במקום לחשוב על הקבוצה ובקבוצה על הבורא.

עדיין "ישראל אורייתא קודשא בריך הוא" לא מכוון בדיוק, אתה קבוצה בורא. אז איך עושים את זה? ודאי ששוב פונים אליו. לא יכול להיות שום תיקון, בכלל כלום, לא יכולה להיות שום פעולה אלא חצי מאיתנו וחצי ממנו, רק בצורה כזאת, זה נקרא "מחצית השקל", "שקל הקודש".

16.1.2018

 

תעזור לי

איך אנחנו יכולים לצעוק תעזור לי לפני שאנחנו עשינו את העבודה? על זה כתוב "ה' יגמור בעדי". זה שהוא צריך לגמור את החצי שלו, לתת את כוח התיקון זה ברור, אבל "ה' יגמור בעדי" לא מדובר על זה שהוא עושה את החצי השני, את מחצית השקל, אלא שגם בעבודה שלי, בחיפוש, בהשגת החיסרון, בהשגת החולשה וחוסר האונים, הוא גם עוזר לי.

8.9.2017

חזרה לראש הדף
Site location tree