אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / הספר הפתוח / מבוא
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

מבוא

העולם שבו אנחנו חיים פועל על פי חוקים. חלק מן החוקים, אלה הפועלים על הדומם, הצומח והחי, נחקרו על ידי המדענים והתגלו לעינינו. אולם דווקא החוקים הפועלים על האדם, והמביאים אותנו אל תכלית חיינו, עדיין נסתרים מאתנו. אי ידיעתם של החוקים הללו היא שגורמת סבל ויסורים, ואילו גילויָם מביא להשגתם של הכוח והתבונה המעניקים כל טוב לאדם.

המין האנושי מתפתח כך שבקרוב לא יחסר לנו מאומה. הוא נהנה משפע של מזון ותענוגים גשמיים, אולם זה לא יפטור אותנו מן הסבל, כל עוד יהיו החוקים הפועלים על מין האדם נסתרים מעינינו.

החוק המיוחד הפועל על מין האדם מקדם אותנו לתכלית כלשהי. המקובלים אומרים שתכלית זו היא טובת האדם, ושאם נגלה את החוק הזה, תיפתח לפנינו מציאות חדשה, עולם חדש. לא מציאות הדומה לעולם הגשמי שבו אנחנו חיים, אלא קשר עמוק והדדי עם הטבע שבו אנו חיים. אם נבין איך מתייחס אלינו הטבע יתפתח בתוכנו יחס מיוחד כלפיו, יחס של אהבה ושלמות, של הרגשת נצחיות, הנובעת ישירות מהבנתן של הסיבות לכל מה שמתרחש בחיינו. האפשרות להכיר את החוק הזה ולפרוץ את מחסום הבורות מוכנה ומזומנה בימינו לכל אדם בעולם, במידה שווה.

מזה אלפי שנים מנסים עשרות רבות של מקובלים להסביר לנו, כל אחד בשפה המתאימה לבני דורו, את אותה אמת. הם מלמדים אותנו שיש תכלית לקיומו של האדם, ושאנחנו מחויבים להיות שותפים פעילים במימושה. הם רואים אותה תכלית בבירור ויודעים בדיוק לאן מוביל אותנו מהלך חיינו. המציאות שבה אנו חיים, היקום שלנו, האדם עלי אדמות, ועם ישראל בתוך העמים, נועדו רק כדי להביא את האדם, כל אדם, להתפתחות, שתגרום לו להיות אדון לחייו. לא מדובר כאן בהתפתחות טכנולוגית, תרבותית, או שכלית, אף כי גם אלו נכללות בתהליך גדילתנו, אלא בכך שהאדם ישלוט בגורלו ובגורל העולם בו הוא חי. לפי שעה נתון האדם לשליטת הטבע, ולכן נשללת ממנו עדיין ידיעת הרגע הבא, ידיעת המחר. הוא לא יודע ולא מרגיש למה גורמים פעולותיו ומעשיו, ואיך משפיעה מחשבתו על העולם.

האדם עדיין איננו מכיר את החלק השכלי והאינפורמטיבי השייך למדרגה שאליה הוא אמור להגיע: למדרגת האדם. יש לו רק מעט מאוד שכל ורגש השייכים לדרגת אנוש, כיוון שהוא כמעט ולא התרומם מעל לדרגת החי.

אלא שהחוק הכללי של המציאות, מחשבת הבריאה, בנוי מלכתחילה כך שהוא חייב להביא את האדם למצב ההתפתחותי הגבוה ביותר. הוא מוביל את האדם למצב שבו יהיו בידיו הכוח וההבנה להכיל את כל המציאות, בשכל וברגש, ולהיות בעל הבית של העולם הרוחני העליון, ושל העולם הגשמי התחתון. לכן אם לא יציית האדם לחוק העליון שפועל עליו להביאו למצב נצחי ומושלם, הוא יחוש לחצים מאותו כוח כללי, הקרוי מחשבת הבריאה, לחצים שמטרתם להכריחו להתקדם בכל זאת למטרה הנקובה מראש, ואפילו ביסורים. היסורים הללו גדלים ומתעצמים כמידת הפיגור של האדם מול מהלך החוק הכללי.

השיטה לשימוש בכוחות המציאות הפנימיים והחיצוניים כדי להגיע לחיי נצח שלמים נקראת שיטת הקבלה. שיטה זו התגלתה לאדם ושמו אברהם שתיאר אותה בספרו, ספר היצירה. על פי הכרתו את הכוח העליון, אברהם אירגן קבוצת תלמידים שהפעילו על עצמם את השיטה. הוא היה מחויב, מצד הכוח העליון שהחדיר בו את הגילוי הזה, להביא את תלמידיו ואת תלמידי תלמידיו להתפתחות הרוחנית הרצויה, שתחשוף ותגלה גם להם את אותו כוח עליון.

גילוי הכוח העליון במהלך התפתחות הדורות נעשה יותר ויותר הכרחי ונחוץ ככל שגדל האגו האנושי. אברהם, שידע זאת, פיתח שיטה שתאפשר את הכרתה של תכלית הבריאה גם דורות רבים אחריו. במשך הדורות הללו התפתח האגו של בני האדם למצב שבו הם מרגישים צורך חיוני וקיומי בשיטה מיוחדת זו, וחשים אי יכולת להתקיים בלי להכיר את מחשבת הבריאה. אברהם ידע שכאשר יתגברו היסורים עד כדי כך שהאדם יכיר שטבעו רע לו, אז יגלו תלמידי תלמידיו את השיטה הזו לעיני כל העולם.

תלמידי אברהם הבינו שצריכים לנצור את המסר ולהעביר אותו מדור לדור. הם ידעו גם שהאגו שבאדם מתפתח בהדרגה מדור לדור, כך ששיטתם צריכה לשרוד ולספק מענה לדרישות המשתנות לאורך הזמן. לכן הקימו סביב החברה שלהם עם, את עם ישראל. עם ישראל משמש מסגרת לשמירה על המסר שלהם. כך קיים עם ישראל ללא ידיעה שיש לו משימה מיוחדת שהוא חייב לבצע. רק המקובלים שבדור נצרו את השיטה, והעבירו אותה מפה לאוזן לתלמידיהם הנבחרים ואלה העבירו את השיטה מדור לדור.

בכל הארצות והזמנים שבהם פעלו המקובלים, ראה והבין כל אחד מהם מה צריך להתגלות בדורו, אלא שכולם כתבו ותיארו את הדור שבו, באין עוד ברירה, תתגלה החוכמה לכל האנושות.

בדורנו זה, לאחר גלויות ותלאות נוראות שעבר העם, הגענו למצב שבו התפתח האגו לדרגה מקסימלית שכמעט מסכנת את המין האנושי. לפי ציווי המקובלים בני כל הדורות, מחויבים בני דורנו לגלות את השיטה ברבים. הפצת חוכמת הקבלה היא לא רק זכות, אלא חובה של עם ישראל לעצמו ולכל המין האנושי. דברי המקובלים אינם מותירים ספק בדבר ההכרחיות שבגילוי האלוקות לעולם כולו, באמצעות חוכמת הקבלה. מסירת השיטה לכל מי שמעונין להשתמש בה, כפי שכותבים הנביאים, תביא לעולם את השלום המיוחל, ורק בדרך זו יגיע המין האנושי לתכליתו.

חזרה לראש הדף
Site location tree