אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / בעקבות הלב / תוכן עניינים מורחב
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

תוכן עניינים מורחב

א

(ה)אגואיזם - אויב הרוחניות 29

(ה)אגואיזם והסבל שבצדו, כ"עזר כנגדנו" 142

(ה)אגואיזם נראה קטן כחוט השערה 91

(ה)אגואיזם שנברא "יש מאין" 173

"אדם הוא צל הבורא" 195

אדם מבקש רצון לבקש 150

אהבה הדדית, קבועה, שאיננה דועכת 166

אהבה לבורא, אהבה לעם ואהבה לחיים 139

אור הבורא 95

(ה)"אור המחייה את הבריאה" 80

"אור הקבלה" 37

"אור חוזר", "אור פנימי", "אור מקיף" 48

"אור חוכמה" 207

אור לתיקון הרצון ואור המביא תענוג 184

"אור מתקן", "אור חסדים" ו"אור חוכמה" 187

(כש)"אור" נכנס ב"כלי" 138

"אור נסתר" של עבודה אלטרואיסטית 71

"אור פנימי" מתאפשר רק אחרי תיקון 137

(ל)"אור פשוט" אין שם 192

אור רוחני 172

אור רוחני 173

"אור תיקון" 200

"אחיזת הקליפות" ו"יניקת הקליפות" 82

"אח"פ דעליון נמצא בתוך ג"ע דתחתון" 183

"אח"פ" - חלק ברגשותיו הרוחניים של המקובל 65

אין ביכולתנו להבין את הסיבה 86

"אין עוד מלבדו" 109

אלטרואיזם - הדרך לאיחוד עם הבורא 41

אלטרואיזם ו"אמונה למעלה מהדעת" 24

(מ)אלטרואיזם טהור ו"השתוות הצורה" 219

(ה)אלטרואיזם מוביל לאיחוד עם הבורא 70

אם נתמקד באלטרואיזם, האור כבר יגיע 77

אמונה - אור הבורא 21

(ה)אמונה היא כוח 174

אמונה היא כוח שמעל הטבע 187

אמונה והרגשת הבורא 32

"אמונה למטה מהדעת" 184

"אמונה למעלה מהדעת" 200

(ב)"אמונה למעלה מהדעת" 186

"אמונה שלמעלה מהדעת" 48

אמת אלטרואיסטית בכסות אגואיסטית 157

אנו בני תמותה והסובב אותנו נצחי 181

אפסות האדם אל מול הבורא 47

ארבע המטרות העומדות לנגד עיניו של הלומד 76

ארבעה עולמות, ארבע מדרגות 120

ארבעת הבנים ו"מלאך" 202

ארבעת שלבי ההתקדמות הרוחנית 114

את ה"קליפות" יש לקלף 181

ב

"בורא": "בוא ראה", "פנים אל פנים" 179

בחיים הרוחניים52

במהלך התיקון, חסרונות הופכים ליתרונות 194

במוקדם או במאוחר מגיעה המודעות 78

במצב של קו ימין, קטנות, או חפץ חסד 100

בעבודה המחשבות מכוונות לעבודה 60

בעולמות הרוחניים, מושגי מקום ומרחק 186

"בעל כורחך אתה נולד, בעל כורחך אה חי" 170

בעל כורחך אתה נולד, בעל כורחך אתה חי 84

בקבלה, תחושות שונות של השפעות אור 168

ברית מילה רוחנית של האגואיזם 186

ג

גודל ההגבלה שהאדם מסוגל ליצור 175

(מ)"גוי" ל"חסיד אומות העולם" 103

(ה)גוף האגואיסטי - הנברא 137

"גופנו" - רצוננו לקבל לעצמנו 48

גילויי אהבה יתרים 165

גילויי האגואיזם אצל הזולת 168

גלותנו האמיתית היא גלות מרוחניות 182

גם בעולם הרוחני יש מושגים כגון "עולם" 183

ד

"דומם", "צומח", "חי", "מדבר" 116

"דעת תורה הפוכה מדעת בעלי בתים" 200

דרגות הרגשת הבורא 157

"דרגת חי" ו"דרגת אדם" 57

(ב)"דרך היסורים" וב"דרך הקבלה" 83

(מ)"דרך יסורים" ל"דרך הקבלה" 164

"דרך הקבלה" ו"דרך יסורים" 134

"דרך הקבלה" ו"דרך יסורים" 63

דרך ה"קו הישר" ודרך "שלושת הקווים" 185

"דרך חוכמת הקבלה", הפרוזדור להיכל הבורא 74

ה

"האדם הוא צלו של הבורא" 88

האדם משקיע בקשר עם הבורא 64

האדם קובע את מידת הרע של אובייקט 201

האובייקטים בעולם הרוחני 192

האור בורא "כלי" עבור התענוג הצפון בו 64

"האור העליון" נמצא במנוחה מוחלטת 45

האפשרות לזכות באור 190

האר"י הקדוש, "בעל הסולם", הבעש"ט 62

הבורא, ים של אור, מכיל את האדם 141

הבורא - כוח רוחני הממלא את החלל 60

הבורא מחליף "לב אבן" ב"לב בשר" 194

הבורא מעניק לאדם נשמה 57

הבורא נחלץ לעזרת האדם 130

הבורא שולח מתנגדים לנבחריו 133

הגישה המדעית, הדתית והפילוסופית 106

הגשמת התכונות הטובות בהליכה בדרך הנכונה 70

הדרגה הראשונה בתיקון האגואיזם 154

הדרך מלמעלה למטה - ה"עיבור" 161

ההזדמנות לבקשה ולתפילה 167

ההזדקקות הנואשת לבורא 140

ההכרה בגדולת הבורא מקדמת באופן רוחני 212

ההרגשה הכי חשוכה 152

ההשגחה העליונה - הכל צפוי מראש 28

ההשפעה הסביבתית - "מפי סופרים" 147

ההתקדמות הרוחנית כמהלך של חילופי רגשות 111

ההתקדמות הרוחנית כתהליך של צמצום 110

ההתקרבות לבורא - לא תסולא בפז 140

ההתרחשויות ההיסטוריות 50

הודיה, אהבה ויראה 139

הזעקה שמעומק הלב 222

החלמת הנשמה תלויה באמונת האדם 183

החריגה מהעצמי אל תכלית הבריאה והבורא 196

הינתקות מפיתויי הגוף 50

הכל מאת הבורא 152

הכל מכוון מלמעלה - הבורא כסיבת הכל 112

הכמיהה להנאה ורדיפת הכבוד 146

הכרת הרע 206

"הכרת הרע" - השלמה עם מציאות האגואיזם 65

המאמצים מתגמדים נוכח גדולת הבורא 42

המדענים והמקובלים - הדחף לחקור עוד ועוד 181

המצדיק את הבורא הופך ל"צדי 8998

המצויים במדרגה זהה מסוגלים להבין זה את זה119

המקום המתפנה מתבונת-העצמי 80

הסיבה לקורותינו, תמיד מהבורא היא 145

הסתר הבורא, התגלות הבורא 67

הסתר הבורא נועד לטובתו של האדם 68

הסתר הבורא נועד למשוך את האדם אליו 132

הסתר הדרגה הרוחנית, והסוואת כוונת הפעולות 202

(מ)"העלאת המ"ן" ו"קטנות" 68

הפנמת גדולת הבורא - המניע לעבודה הרוחנית 61

הַקְבִָלָה וזהות בין רצון הלובש לבין רצון המלביש 189

הקונפליקט בין האגואיזם לאלטרואיזם 149

"הרגל נעשה טבע שני" 177

הרגשת הבורא 26

הרגשת הבורא מתפתחת מ"נקודה שחורה" 92

הרוחניות לא באופנה - "שכינתא בעפרא" 96

הרצון הראשוני ליהנות 136

הרצון להתחבר עם הבורא טבוע בנו מבראשית 177

הרצונות הם המגבלה היחידה 122

השגחה עליונה - הכל בידי שמים או הכל בידינו? 32

"השגחה פרטית", להיות נבחר 201

השגת הרגשת הבורא 210

השפעת הסביבה על המתחיל 193

ו

ועוד על "הכרת הרע" 206

ועוד על ירידה לצורך עליה 133

ז

זיכרון נתיב ההליכה ב"אמונה למעלה מהדעת" 71

"זמן" ו"מקום" 179

ח

חובה להשקיע מאמצים 163

חופש הבחירה 66

חופש הבחירה - ללמוד או לא ללמוד קבלה 66

"חוק השתוות הצורה של האובייקטים הרוחניים" 44

חטא הגאווה גדול מחטא הכניעה לתענוג 169

חיי השקר עד לבניית ה"כלי הרוחני" 94

"חיים", "אובדן חושים" ו"מוות" 190

חיים רוחניים - עניין של חיים ומוות 31

(ה)חינוך הרגיל מול החינוך הדמוקרטי 146

חלקי נשמת האדם הראשון 195

חמש מדרגות המישנה של העולמות 178

ט

(ה)טיפוס במדרגות הרוחניות 105

(ה)טיפוס במדרגות הרוחניות דרך האיזון 99

י

ידע הקבלה והנהגת העולם 135

"יום" - התגלות הבורא, "לילה" - הסתר הבורא 221

"יחיד הסגולה" 200

יסורי האדם למען תיקונו 51

יסוריו של תלמיד הקבלה המתחיל 154

(ה)יסורים - כוח דוחף, התענוגות - כוח מושך 79

(ה)יסורים לא נועדו להעניש 169

(מ)"יציאת מצרים", דרך "קריעת ים סוף" 93

"יצר רע" ו"הכרת הרע" 213

(ה)יראה קודמת לאהבה 199

"יראת הבורא" - הפחד להתרחק מהבורא 197

(ה)ישועה הרוחנית מגיעה כשלמות 179

(ה)ישועה מהאגואיזם - רק באמצעות נס 144

כ

כוח ברכתו של הבורא 127

כיוון המחשבה לעבר מטרת הבריאה 72

כיצד הופך "לב אבן" ל"לב בשר" 39

כיצד יידע האדם אם הוא מתקדם 126

ככל שהאדם מתקדם רוחנית 162

ככל שמתקדמים במדרגות הרוחניות 60

כל הבריאה, מלבד הרצון ליהנות, היא בורא 104

כל הבריאה נחלקת לשני מושגים: "אור" ו"כלי" 156

כל הנדרש מאתנו כדי ליהנות באמת 75

"כלי" הלב, "כלי" השכל ועצת חכמים 134

"כלי הנשמה" מתמלא באור 55

"כלי" - הרצון ליהנות; כגודל ה"כלי" גודל הרצון 185

כמו ה"קליפות" המדיחות, כך הגוף מתלונן 83

ל

(מ)"לא לשמה" ל"לשמה" 190

"להקים את השכינה מעפר" 144

"להשפיע על מנת להשפיע", "מעשה פשוט" 59

(מ)לידה רוחנית ו"חיים" 161

לימוד תכונות ההשתלשלות מלמעלה למטה 162

לימודי הקבלה 25

לכל בריה יש מקום בעולם 136

ללא אלטרואיזם ו"מסך" 130

לעיתים הבורא מחזיר את האדם אליו 189

מ

מדור לדור, בזכות עבודת מקובלי הדור הקודם 170

מדור לדור נפתחת הדרך ליותר אנשים 64

(ה)מדרגה הרוחנית הראשונה המלאה 69

(ה)מדרגה הרוחנית, ולוִ הקטנה ביותר 177

מהו הכוח נגד "יצר הרע", "שטן" 100

מורה וחברים לדרך מעניקים השראה 163

"מזון", "פסולת", "שיכור" ו"עני מרוד" 71

מחושך הסתר-הבורא אל האור 43

מחשבות מפריעות, "קו ימין וקו שמאל" 97

מטרת הבריאה - האיחוד עם הבורא 21

מי שמבקש להשיג את הבורא - מרגיש אותו 141

מייאוש לתקווה, ממדרגה למדרגה 128

(ה)מכשולים כסימן להתקרבות 131

מ"לומד ומקיים למען עצמו" 207

"מלחמת מצווה" באגואיזם, ו"מלחמת רשות" 167

"מלכות דאינסוף" - מצב הנשמה הכללית 210

"מלכות" - ממצב של "עולם אינסוף" ל"צמצום" 96

"מלכות", "שכינה" ו"גלות השכינה" 24

ממחשבות חולין מדיחות להתרוממות רוחנית 138

מנפילה להתרוממות 128

(ה)מסך הרוחני של הפרצוף 163

(ה)"מסכים" בין עולם לעולם 118

מעבודה ש"לא לשמה" ועד ולעבודה "לשמה" 194

"מעטפת גשמית", "הגוף השני" ו"גוף הביניים" 151

מעשה "למען הבורא" 49

"מפי ספרים", ו"מלא לשמה בא לשמה" 148

(ה)מקובל, במהלך תיקונו 160

(ה)מקובל גרוע יותר מהאחרים בעיני עצמו 203

"מקום", "שכינה" ו"נשמה" 85

מרדיפת תענוגות עד "גמר תיקון" 106

מרצון להבין לרצון להאמין 78

"משחק הדַמְקָה" 143

משמחת "נר דקיק" ועד ל"אמונה" 81

"משפיע על מנת להשפיע" 203

מתנת התכונות הרוחניות 171

נ

נבואת העתיד כופרת בהשגחה העליונה 153

"נעשה ונשמע" 77

(ה)"נקודה שבלב" 115

"נקמת הבורא" - הניצחון על האגואיזם 213

(ה)נשמה עוברת מגוף לגוף 212

ס

סביבה מתאימה ותומכת 129

סגולותיו של האדם שהגיע למדרגה העליונה 115

ספר ה"זוהר" עוסק במבנה העולמות 131

ע

(ה)עבודה ב"קו אמצעי" 85

(ה)עבודה ב"שלושת הקווים" 216

"עבודה זרה" מול "עבודת קודש" 79

(ה)עבודה עם "אור לבן" ו"אור אדום" 84

"עבודה שבלב" כנגד טענות הגוף 101

עבודת הבורא "בכל הלב", בשמחה 89

עבודת הבורא לפי חוק השכר והעונש 91

"עבודת חול" והתרוממות רוחנית של "שבת" 77

"עבר","הווה","עתיד" 182

עד לקבלת "אור הבורא" 205

עוד על "דרך הקבלה" ו"דרך יסורים" 170

עוד על העבודה ב"קו ימין" ו"קו שמאל" 215

עוד על נפילה לצורך עלייה 195

"עולם האצילות"- "יחוד הבורא" 40

עולמות "בריאה", "יצירה" ו"עשייה" 61

(ה)"עולמות" ו"מדור הקליפות" 54

עולמות עליונים 23

עוצמתו של ה"אור" עזה יותר בחוכמת הנסתר 38

עיסוק רוחני בשל העונג שבצדו - מקובל למתחיל 52

על האדם להודות על הרע, כי אין רע בעולם 141

על ידי "יצירת צל" ניתן לעבוד עם "קו שמאל" 196

עם כל רצון חדש "נולד" אדם חדש 157

(ה)"עמים" ו"ישראל" 202

פ

(מה)פחד מהמקור המדומה בעולם הזה 219

פחד מהפרת חוק רוחני 193

צ

"צדיק באמונתו יחיה" 212

צדיק ורע לו 22

צמיחה רוחנית - לא תמיד ביסורים 60

צמצום ה"נקודה השחורה" ותיקון הנקרא "מסך" 53

צניעותו של המקובל 143

צריך לבקש הרגשת צורך ב"אור עליון" 189

ק

קבלה, אמונה ותפילה 53

(ה)קבלה - השיטה להשגת הרגשת הבורא 19

(ה)קבלה - כלי להתקרבות לבורא 132

(ה)קבלה כ"סם חיים" או כ"סם מוות" 63

(ה)קבלה מתארת את כל דרגות הבריאה 159

"קבלה" - קבלת תענוג מהבורא 124

קבלה - שיטה לשחרור מעבדות האגואיזם 35

קבלת מתנה, קבלת צדקה וקבלה בכוח 184

קבלת תענוג למען הבורא - קבלה באה בנתינה 207

"קו ימין" - "אור חסדים" 214

"קו ימין" ו"קו שמאל" 26

"קו ימין", "קו שמאל" 179

"קו ימין", "קו שמאל", "קו אמצעי" 55

"קטנות", "רחמים" ו"דעת הבורא" 57

(ה)"קליפות" לוחצות על האדם 124

(ה)"קליפות" מגינות על הכוחות הרוחניים 148

(מ)"קליפת ישמעאל" ו"קליפת עשיו" 102

"קליפת מצרים" ו"קליפת נוגה" 149

קשה לקבל את העובדה שהיסורים הם211

ר

"רבות מחשבות בלב איש, ועצת ה' היא תקום" 91

רגשי נחיתות - אין כאב גדול מזה 166

רוממות הבורא - הדרך לאיחוד עמו 30

רוממות הבורא, התמסרות לבורא 31

רצון האלטרואיזם לאהוב ולהיטיב 166

רצון למשהו נקרא בקבלה "כלי" 123

רק הבורא יכול לשנות את טבעו של האדם 208

רק הבורא משחרר מהשעבוד ל"מלאך הרע" 205

רק הנשמה היא שיוצרת את ההבדל בין הבריות158

רשע גמור וצדיק גמור 29

ש

600,000 חלקי נשמה, 125 "ספירות" 176

600,000 חלקים לנשמה, כל אחד מתוקן בעתו 86

שבעים מדרגות בעולם הרוחני 45

"שבת" ו"חילול שבת" 124

שחרור מאגואיזם למען הגשמת מטרת הבריאה 36

שיטת המוסר ושיטת הבעש"ט 209

שימוש מבוקר באגואיזם במנות קטנות 153

(ה)"שכל העליון", ה"דעת המוחלטת" 73

שלב רוחני "קטן" כשה"מלכות" עדיין "כתר" 93

"שלושת האובייקטים" - אין עוד מלבדו 27

(ה)שפה הקבלית 58

שתי הבקשות אותן אמור לבקש האדם 172

ת

(ב)תהליך ה"יניקה" 61

תהליך המעבר מ"לילה" ל"יום" 95

(ה)"תורה שבעל פה" 171

(ב)תורה - שפת יום-יום; בקבלה - שפת רגשות 153

(ב)תורת המוסר צריך לתקן כל חיסרון בנפרד 168

(מ)תורת הנסתר לתורת הנגלה 143

תורת הקבלה עוזרת לנו להשתחרר מהשעבוד 213

תחושת הנצחיות 78

"תחיית המתים" 124

"תיקון" באמצעות השתחררות ממידת האגואיזם 36

תמונת העולם האמיתית 43

"תנועת חיים", מהתכווצות להתרחבות 155

תענוג אינסופי מותנה בוויתור מוחלט 58

(ה)תענוג - כוח מושך, היסורים - כוח דוחף 169

(ה)תענוג למענו נועדה הבריאה 164

תענוגות העולם הזה והסמים המשכרים 46

"תפילה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה" 54

תפילה ובקשה לעזרה ממרומים 47

תפקיד האגואיזם בבריאה 34

תשובה במעשים ותשובה במחשבות 187

חזרה לראש הדף
Site location tree