אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / הספר הפתוח / נספח / "האם ידעת ש...?"
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

"האם ידעת ש...?"

משה רבנו-מדען מקובל או מנהיג

מימי אברהם ועד לכותב ספר הזוהר (רשב''י) היו מקובלים גדולים רבים. הגדול מכולם היה משה. שלא כמקובלים אחרים, זכה בעצמו לא רק לגילוי סוד הבריאה, אלא קיבל מהבורא הוראה להעביר את הידע הזה בצורה מסוימת לכלל האנושות, לתאר את הגילוי הזה, ולהקים קבוצה של תלמידים. שום מקובל לפניו לא הצליח לעשות זאת. ממשה ואילך כל המקובלים הגדולים הקימו קבוצות תלמידים. הוא עצמו קיבץ סביבו שבעים תלמידים, ואף היה לו יורש-יהושע בן נון. מלבד העובדה שעסק בחקר רוחני של העולם העליון, ידע משה גם ליישם את כל ההבנות הרוחניות שלו במציאות העולם שלנו. הידע הרוחני שלו בא לידי ביטוי בעת יציאת מצרים. נשען על ההבנות הרוחנית שלו, ובעזרת כוחות שקיבל מלמעלה, הצליח משה להוציא את עם ישראל מגלות מצרים. הוא הוביל את העם עד גבול הירדן: אך הוא לא היה רשאי להמשיך ולהוביל את העם הלאה, מכיוון שלנשמה שלו לא ניתן היה לכבוש באופן פיסי את כל ארץ ישראל.

יעוד נשמתו של משה היה להוציא את העם ממצרים וליצור ספר שידריך, בדורות הבאים, כל אדם בנפרד ואת כלל האנושות בדרך לגילוי העולם הרוחני והשגתו. הספר יסייע לעשות "יציאת מצרים רוחנית", כלומר יציאה מהעולם שלנו שהוא סוגד לאלילים, למומיות, לתמונות, לשמש, וכניסה לארץ ישראל הרוחנית. בשם זה נקרא עולם האצילות שבו האנושות נמצאת בהשגה הרוחנית, מחוץ לגבולות הזמן והמרחב, במצב של שלמות ונצחיות מוחלטות. השיטה שתיאר משה בספרו נקראת "תורה".

היֶה מנהיג

הבורא אינו רוצה שנסמוך עליו. הוא רוצה שנהיה במקומו, שנהיה כמוהו, שאנחנו נקבע במקומו את כל המציאות ונהיה בעצמנו המנהיגים את הכל. למטרה הזאת בלבד נתן לנו את כל הדברים שקרו לנו בהיסטוריה ושקורים לנו היום. עכשיו, כולם יהיו נגדנו והדבר יתפשט יותר ויחריף מאוד, כדי שבסופו של דבר נחוייב לעסוק בפנימיות, בגילוי העולם הרוחני.

שיר לשלום

השלום יצלח רק אם נבין, שאנחנו צריכים קודם כל לעשות שלום עם הכוח העליון, ואינני מתכוון בשום אופן לחזרה בתשובה. אנחנו צריכים להתחיל לגלות את החוקיות הזאת ולהשפיע עליה בצורה אקטיבית, ולא תעזור לנו שום שיטה אחרת. בכל דרך אחרת, לא רק העמים השכנים יקומו עלינו, אלא גם כל אומות העולם; כי בהתעקשנו שלא למלא את תפקידנו המיוחד, אנחנו עוצרים גם את ההתפתחות שלהם. על כך כותב בעל הסולם בסוף "ההקדמה לספר הזוהר".

אנחנו זקוקים להסכם שלום אחד ויחיד-עם הבורא, כפי שהוא כרת ברית אתנו לפני ארבעת אלפים שנה. היה לו אז שותף אחד, אברהם. כיום, כל עם ישראל חייב להפוך לשותפו בניהול היקום. ואם הוא חייב, הוא יהיה. השאלה היחידה היא איזה מחיר נשלם על כל העיכובים וחוסר הנכונות שלנו להתקדם.

עונשים

מושג של עונש אינו קיים כלל. זו המצאה אנושית כי הבורא אינו מעניש אף אחד. בקבלה לא קיים מושג של עונש, אלא "תיקון", שהוא דחיפה לכיוון הבחירה הנכונה והמעשה הנכון. העונש לא היה קיים בעבר וגם לא יהיה בעתיד. אין מצב שבו מישהו נענש על עבירות של מישהו אחר. החשבון נעשה עם כל נשמה בנפרד, בכל מצב, לפי דרגתה.

חיים נחמן ביאליק

כפי שאמר לי רבי, הרב ברוך אשלג, ביאליק התחיל ללמוד אצל בעל הסולם, אך נסע לחו"ל ומת אחרי כן. אלמלא נקטעו חייו באורח כה טרגי, ייתכן שהיינו קוראים לא רק את יצירותיו הספרותיות אלא גם יצירות קבליות.

להשתמש במלאכים

"מלאכים" הם כוחות הטבע. למשל, כוח הכבידה הוא מלאך, כוח השדה המגנטי גם הוא מלאך.

השימוש במלאכים לטובתנו מותנה בידיעת טבעם. הדבר נכון גם בעולם העליון. אין למלאכים שום בחירה חופשית, הם אינם עצמאיים. האדם הוא שיכול לשלוט בהם אם יכיר את טבעם. בעולם הרוחני שימוש בכוח כלשהו אפשרי רק אם הוא נעשה בכוונה "למען הבורא". רכישת

הכוונה הזו היא הגורם המאפשר שימוש במגוון רחב יותר של מלאכים למיניהם.

מחלות

מחלותיו של האדם, כמו כל שאר מקרי הסבל, הן אחת השיטות להראות לנו את האפסיות שלנו, וכך לדחוף אותנו אל השאלה למה אני חי, מדוע אני כה סובל ואיך אני יכול לשנות את זה. אור עליון שמתחיל לרדת אל האדם, מרפא אותו ממחלות, גם פיסית וגם רוחנית.

אינני יכול להגיד שמקובל יבריא יותר מאנשים אחרים. מקובל שעולה במדרגות רוחניות, מתחיל לכלול בתוכו נשמות של אנשים אחרים במטרה לתקן אותן, ובכך להעלות אותן ולהציל אותן. או אז הוא צובר, כביכול, את המחלות של כולם. אבל זה כבר עניין של מקובלים מיוחדים.

פגישה עם האור

מקובל, כלומר בעל דרגה רוחנית מסוימת, עוד בחייו כאן, נמצא במרחב אחר. הוא מבין עניין, תופס את המתרחש וכיצד הוא מתרחש ומקיים קשר עם כל דרגות הבריאה.

איזו מדרגה מרגיש אדם שלא הספיק ללמוד קבלה לפני מותו? מדרגה נמוכה ביותר; והוא מרגיש בערך מה שמרגישים אנשים שעברו מוות קליני ופגישה עם האור. זהו אפס-קצה של תחושת חירות מן הגוף הגשמי ולא יותר מכך. המקובלים מרגישים את החירות הזאת עוד בחיים האלה, בצורה ממשית, פי אלף ממה שמרגישים אנשים רגילים לאחר המוות.

מגן דוד

אין הסבר מדויק של הסמל הזה, אלא שבאופן כללי הוא מסמל את הכוחות של ג' הקווים שמשפיעים על נשמת האדם. על ידי רכישת הכוחות האלה האדם מתחיל להנהיג בעצמו את כוחות הטבע.

למעשה, זה סמל של איזון כוחות היסוד שנמצאים בפרצוף הרוחני שנקרא "זעיר אנפין", שהוא הפרצוף העיקרי שמנהל את לוח הבקרה של כל הטבע. חוכמת הקבלה מלמדת את האדם איך להשיג את התכונות של "מגן דוד", כדי שהאדם יאחז במגן של דוד.

המגן הזה נקרא על שם דוד המלך, מפני שכל הנשמות שמתעלות כדי לקבל מלמעלה אור עליון, נכנסות למדרגה רוחנית שנקראת "מלכות", או "דוד". לכן, דוד המלך היה מסוגל לכתוב מזמורי תהילים, שמתקבלים על ידי כל הנשמות כאילו נאמרו מפיהן.

מקובל בחו"ל

מקובל איננו יכול להיות בארץ אחרת, אלא אם הוא מוכרח, משום שכאן, הארץ עצמה וכל מה שעליה, נמצאים בקשר ישיר וחזק עם הכוחות הרוחניים. נדמה לו שהוא יוצא למדבר, לחלל, לרחובות בלי אוויר. בגלל זה, כל המקובלים שחיו במאות הקודמות השתוקקו לבוא לכאן. האר"י עבר ממצרים לארץ, כך גם רבי שמעון, בעל הסולם, וכל המקובלים חזרו לכאן מהגלות. שכן קשה מאוד לעבוד מחוץ לישראל. בישראל קשה מאוד לעבוד, אך מחוץ לישראל אי-אפשר כלל.

אליהו הנביא

"אליהו הנביא" הוא כוח רוחני עליון שמסייע לאדם להיוולד רוחנית. כשהאדם ניצב לפני מחסום המעבר לעולם הרוחני, מגיע הרגע שבא "אליהו הנביא" ועוזר לו לצאת ממצרים, לצאת מהעולם שלנו, לצאת מ"רצון לקבל".

תפילה היא הרצון שבלב

ניתן לפנות לבורא בתפילה ולשנות את העתיד. אבל תפילה איננה מה שכתוב בסידור או במקום אחר. תפילה היא הרצון שבלב האדם.

לעיתים קרובות קורה שהאדם בעצמו אינו יודע מהי תפילתו, מה הוא מרגיש באמת, מה הוא רוצה בלבו. אנחנו כלל איננו מרגישים את הלב שלנו, איננו מבינים אותו, ומה אנו רוצים בתוככינו-פנימה. הרצון הפנימי ביותר של הלב נקרא "תפילה". בצורה ישירה אין האדם יכול לשנות אותו וגם לא להשפיע עליו. אפילו יגביל את עצמו, בכל זאת איננו חדל לרצות. ניתן לשנות את הרצונות שבתוכנו על ידי השפעה חיצונית בלבד, השפעה עקיפה. צריך להיכנס לתוך חברה מסוימת כדי שתשפיע עלינו. באופן כזה הרצונות שלנו יתחלפו ברצונות של החברה שאליה נכנסנו. זאת אומרת, ההשפעה מבחוץ, ולא אנו עצמנו, היא שמשנה אותנו בהדרגה. לכן הכל תלוי במקום שהאדם בוחר להיות בוו ומה הוא בוחר ללמוד, למה להקשיב.

לפיכך הדבר החשוב ביותר הוא לקרוא ספרים נכונים ולמצוא חברה נכונה, כי בכך תלוי כל העתיד שלנו. הבחירה בחברה נכונה ובהשפעתה הנכונה עלינו היא היא הבחירה החופשית היחידה שיש לנו. למשל, עכשיו האדם נמצא במצב א' ורוצה להשיג מצב ב'. לצורך זה עליו לבחור בכוח שיוביל אותו ממצבו הנוכחי למצבו הבא. לשם כך עליו למצוא חברה שנמצאת כבר במצב ב'. או אז, אם הוא נכנס לתוכה, היא מושכת אותו עד מצב ב'. בעל הסולם מתאר זאת יפה במאמר "החירות". אדם יכול לבחור לעצמו רק את הסביבה שלו, כי בכל השאר הוא ממילא נמצא כולו בשליטת הכוחות העליונים. בזה הוא אינו שונה מכל בעל חיים. ה"אדם" שבנו הוא השם של אותו חלק שיכול לבצע בחירה חופשית נכונה של חברה.

חזרה לראש הדף
Site location tree