אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / האר"י / ספר עץ חיים

ספר עץ חיים

הסכמות לספר עץ חיים

עלינו לבוא באזהרה גדולה ובהסכמה חמורה שאין רשות לשום בר ישראל להרהיב עז בנפשם להדפיס הספר הזה במתכונתו עם כל הפי' עד משך זמן עשרה שנים מיום צאתו לאור לבל יהיו נכשלים באיסור השגת גבול וכל העדה כלם קדשים ולא יעשו עולה ושומע לנו ישכון בטח...

ספר עץ החיים

המשך למאמר >>
הקדמת המסדר לספר עץ חיים

אחרי אשר עזרני ה' לגמור את המלאכה ולראותה בנויה על תילה, הנני ברוב ברכה והודיה לשמו הגדול והקדוש על הזכות הגדול שזכני בזה. ברוך שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה לברך על המוגמר מגמר מלאכת הקודש הלזו אשר לא נראה ולא נשמע כבושם הזה מעולם כי אין תמורה ואין ערך ליקר תפארת גדולת קדושת ספר הנפלא והנורא הנעלה והנשגב.

המשך למאמר >>
הקדמת מוהרח"ו זיע"א על שער ההקדמות למאמרים בנושא >>
הודעה ואזהרה לפני לימוד חכמת הקבלה

על הרחקת הגשמיות הנראה במשלים שבאו בספרי הקבלה ובפרט בספרי האר"י ז"ל. (נדפס זאת בסוף ספר קל"ח פתחי חכמה וכאן נסדר בסדר אחר ובהוספות):

המשך למאמר >>
שער הכללים למאמרים בנושא >>
שער א למאמרים בנושא >>
שער ב למאמרים בנושא >>
שער ג למאמרים בנושא >>
שער ד למאמרים בנושא >>
שער ה למאמרים בנושא >>
שער ו למאמרים בנושא >>
שער ז למאמרים בנושא >>
שער ח למאמרים בנושא >>
שער ט למאמרים בנושא >>
שער י למאמרים בנושא >>
שער י"א למאמרים בנושא >>
שער י"ב למאמרים בנושא >>
שער י"ג למאמרים בנושא >>
שער י"ד למאמרים בנושא >>
שער ט"ו למאמרים בנושא >>
שער ט"ז למאמרים בנושא >>
שער י"ז למאמרים בנושא >>
שער י"ח למאמרים בנושא >>
שער י"ט למאמרים בנושא >>
שער כ למאמרים בנושא >>
שער כ"א למאמרים בנושא >>
שער כ"ב למאמרים בנושא >>
שער כ"ג למאמרים בנושא >>
שער כ"ד למאמרים בנושא >>
שער כ"ה למאמרים בנושא >>
שער כ"ו למאמרים בנושא >>
שער כ"ז למאמרים בנושא >>
שער כ"ח למאמרים בנושא >>
שער כ"ט למאמרים בנושא >>
שער ל למאמרים בנושא >>
שער ל"א למאמרים בנושא >>
שער ל"ב למאמרים בנושא >>
שער ל"ג למאמרים בנושא >>
שער ל"ד למאמרים בנושא >>
שער ל"ה למאמרים בנושא >>
שער ל"ו למאמרים בנושא >>
שער ל"ז למאמרים בנושא >>
שער ל"ח למאמרים בנושא >>
שער ל"ט למאמרים בנושא >>
שער מ למאמרים בנושא >>
שער מ"א למאמרים בנושא >>
שער מ"ב למאמרים בנושא >>
שער מ"ג למאמרים בנושא >>
שער מ"ד למאמרים בנושא >>
שער מ"ה למאמרים בנושא >>
שער מ"ו למאמרים בנושא >>
שער מ"ז למאמרים בנושא >>
שער מ"ח למאמרים בנושא >>
שער מ"ט למאמרים בנושא >>
שער נ למאמרים בנושא >>
כללי מוהרח"ו ז"ל

אלו הכללים שעשה הרח"ו ז"ל בקטנותו: (א) שם אלוה שבחסד הוא לבוש הנשמה וחותמה: (ב) נצח והוד הם גופא חד...

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree