אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / אגרות קודש / אגרת 1 - 1920, עמ' כ"ה / אגרת 1 - 1920, עמ' כ"ה, שיעורים

אגרת 1 - 1920, עמ' כ"ה, שיעורים

אגרת 1 - שיעור 4

"אות" נקראת, כוח שפועל על כלל המציאות. יש "עולם אין סוף", לאחריו "עולם אדם קדמון", לאחריו "עולם אצילות", ולמטה מאצילות נמצאים עולמות "בריאה", "יצירה" ו"עשיה". ותחתיהם "העולם הזה". עולמות אין סוף, אדם קדמון, ואצילות, נקראים עולמות ג"ר. ובהם יש כל טוב, שלמות, נצחיות. ולמה הם בכל זאת שלושת העולמות, שלושת הרמות? זה רק כלפי התחתונים, כדי יותר ויותר, להתלבש בכל מיני לבושים, ואופנים, כדי לנהל את הנשמות הנמצאות בעולמות, בריאה, יצירה, עשיה, ולעזור להם לעלות למעלה עד עולם אין סוף...

המשך >>
אגרת 1 - שיעור 3

הבורא רוצה לרומם את העבד, היינו את האדם, וכזו היא תוכניתו של הכוח העליון כלפי כל אחד ואחד מאיתנו. שכל אדם שנמצא בעולם הזה, חייב להגיע בחיי חיותו בעולם הזה לכך, שהעולם הזה יתראה ויורגש בו כעולם אין סוף. שכאן יתגלה כל כוחה העצום של תכונת ההשפעה, וכוח אהבה, כוח הדבקות בין הנשמות שבתוכן שורה כוח העליון, אור העליון...

המשך >>
אגרת 1 - שיעור 2

בקשתו היחידה של האדם מהבורא היא שיעלה אותו, שירומם אותו לדרגה רוחנית. והדחף שמרגיש הוא לעת עתה דחף טבעי מהנקודה שבלב, שהבורא בעצם מזמין את האדם לממלכתו... 

המשך >>
אגרת 1 - שיעור 1

לרוב עולה ממכתבי הרב"ש, וממכתביו של בעל הסולם, שהתלמידים אינם כותבים. אין להם מה לשאול, ולאחר מכן הם מתנצלים על כך. בעל הסולם והרב"ש כתבו רבות משקיבלו מכתבים ושאלות מתלמידיהם. כי "יותר משהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להיניק"...

המשך >>
חזרה לראש הדף
Site location tree