אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / האר"י / שער מאמרי רז"ל / מסכת נדה
המקובל האלוקי רבי יצחק לוריא אשכנזי

מסכת נדה

פ"ה דכ"ה ע"ב וז"ל א"ר חסדא מ"ט דר' דכתיב ויבן ה' אלהי' את הצלע מלמ' שנתן הקב"ה בינ' יתיר' באשה יותר מבאיש כו' כבר הודעתיך איך מן החזה של ז"א יוצאי' ב' פרצ' יעקב דרך פני' ורחל דרך אחו' ויעקב נעש' מבחי' נה"י דאבא המתלבשי' בז"א ואינו לוקח מן החסדי' דאי' כלל אמנם רחל נעש' מנה"י דאי' המתלבשי' בז"א והנה מן התפשעו' המוחין דאי' בנצח הוד שלה אשר בתוך נו"ה דז"א נעשו חו"ב דרחל ומלבד זה ג"כ נוטל' תוס' האר' מב' החס' וב' שלישים המגולי' שהם מן מוח הדעת דמו' דאימא ומהם האירו המוחין שלה ג"כ הרי איך ניתן בינה יתירה במוחין דרחל כי בינה היא אי' משא"כ ביעקב:

חזרה לראש הדף
Site location tree