אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / מהותה של חכמת הקבלה / מהות חכמת הקבלה, שיעורים / מהות חכמת הקבלה, 05-08-30 - 05-09-05

מהות חכמת הקבלה, 05-08-30 - 05-09-05

 

מהות חכמת הקבלה - שיעור 1

כתבי הרב אשלג מורים לנו איך האדם תופס את העולם הזה. כיצד הגיע אליו, איך הוא עוזב אותו, ושוב חוזר אליו בגלגולים? האם האדם נמצא במצבים אחרים בנוסף למצב הנוכחי המוכר לו, מעבר לחיינו על פני האדמה בעולם הזה? האם קיימים מימדים אחרים בזמנים שונים במקום שבו אנו נמצאים? ואולי ניתן להימצא באותו הזמן במימד אחר? האם ביכולתנו לשנות את הזמן? הלוא את המקום, אנו חושבים שביכולתנו לשנות - ביכולתנו לנוע. אבל האם התנועה מוגבלת לגשמיות בלבד, על פני השטח של העולם הזה? אולי אפשר לנוע גם בזמן, ואולי אף ממימד למימד? 

המשך >>
מהות חכמת הקבלה - שיעור 2

חכמת הקבלה מתארת שני סדרים ביחס בין בורא ונברא. אין יותר מבורא ונברא במציאות, ומכיוון שהמקובלים מבחינים ביניהם בהתאם לתכונותיהם כעליון ותחתון, יוצא שסדר אחד בין הבורא והנברא הוא מלמעלה למטה, סדר הנקרא בארמית "מעילא לתתא", והסדר השני הוא "מתתא לעילא", כלומר מלמטה למעלה...

המשך >>
מהות חכמת הקבלה - שעור 3

האמת היא שכל דבר הנמצא בתפיסתנו כמעט שאינו מבורר - בין שהוא מוחשי יותר, מוחשי פחות או בלתי נתפס כלל, אלא רק בפעולות הנגזרות ממנו. עד לפני כמה מאות שנים לא ידענו דבר על כוח המגנטי או על הקרינה הרדיואקטיבית. רק לאחרונה התחילה האנושות לחקור את כוח המוח והמחשבה, ועוד אומרים שהוא חזק יותר מכול הכוחות האחרים. ככל שהכוח נעלם יותר, כך גדלה עוצמתו. קילו אחד של פצצת האטום עצמתי הרבה יותר מקרונות עמוסים בחומר נפץ רגיל...

המשך >>
מהות חכמת הקבלה - שיעור 4

הניסיון לתאר רגשות מציב אותנו בפני בעיה. הרי בסופו של דבר השפות שבהן אנו מדברים, הן ניסיון לתאר רגשות. האדם הוא "רצון לקבל" הכלול מחמישה חושים שבהם הוא מקבל התרשמויות. הוא מרגיש משהו, ולצידה של ההרגשה בונה שכל שעוזר לו להבין את הרגשתו ומחשב כיצד אפשר להיטיב אותה. יוצא שהאדם המרגיש מתפתח  בכלים דקבלה שלו, ברגש שלו. ומכיוון שלרגש אין מילים, הניסיון לתאר את הרגש מציב בפנינו בעיה...

המשך >>
מהות חכמת הקבלה - שיעור 5

אנו נמצאים בעולם הזה, מעלינו נמצא העולם העליון וממנו אנו מופעלים. כל מה שיש בעולם הזה נמצא בהתאמה לעולם העליון ורק החומר שבשני העולמות שונה. כל הפרטים המרכיבים את עולם הזה - ולא רק בדומם, צומח, חי, מדבר, אלא גם במחשבות, ברצונות ובכל מה שנמצא בפנימיות האדם - הכול בא מלמעלה, בונה את החומר שלנו בעולם הזה ומנהל אותו...

 

המשך >>
מהות חכמת הקבלה - שיעור 6

המקובל שרואה מרגיש ומשיג את עולם העליון, מגיע להבנה פנימית של הפעולות בעולם העליון ויודע את טיבען מהשורש. הוא יודע כיצד הן מתרחשות ואיך הן משפיעות, ולכן הוא יכול לתת להן שמות. את השמות הוא לוקח מהעולם הזה, כי בעולם הרוחני אין שמות. בעולם הרוחני נמצאת רק הרגשה שעוברת על הכלים של האדם...

 

המשך >>
חזרה לראש הדף
Site location tree