אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / האר"י / ספר עץ חיים / שער ל"ג

שער ל"ג

פרק א מ"ת

ונבאר דין האונאה ובו יתבאר ענינים רבים שיש בז"א הנה נודע כי ה"ח אשר ביסוד דאמא הנה הם מתפשטין בז"א מחסד שבו עד הוד ...

המשך למאמר >>
פרק ב מ"ת

ועתה צריך לבאר איך הסדר הנכון למעלה ואיך מתחלק החסד שבת"ת הנגלה והסתום. ודע כי סדר החלוקה האמיתי...

המשך למאמר >>
פרק ג מ"ת

ואלו הם זמנים אשר מתגלה גם שליש העליון ושמעתי פ"א ממורי זלה"ה שלא די ששלישש עליון מתגלה אז אלא אף גם ב"ח...

המשך למאמר >>
פרק ד מ"ת

והנה בזה תבין מה שכתב בזוהר ובאדרא על פסוק והוא יושב פתח האהל כחום היום אמרו שם אתגלייא חסד בפומא דאמה פי'...

המשך למאמר >>
פרק ה מ"ת

גם בדרוש הנ"ל יובן ענין מכירת יוסף שגנבוהו אחיו השבטים ומכרוהו למצרים גם ענין גנב וגזלן מהם ענינם הנה יוסף הוא בחי' היסוד דז"א...

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree