אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / האר"י / ספר עץ חיים / שער ל"ד

שער ל"ד

פרק א מ"ב

(ענין ש"ע נהורין שיש באנפין דנוקבא דז"א דע שד' בחי' נמשכות אל המלכות וכן הוא (נ"א האחד הוא ב"ן) שמן הנפש שלה שנתן היסוד של הזכר בה כדי שתוכל לעורר מ"נ בעת הזווג...

המשך למאמר >>
פרק ב מ"ב

צ"ע כי כיון שהנקודת מלכות לא יצאה כי אם הכתר אם כן ע"ד שבז"א שמסתלקין מוחותיו שלא ישלטו בהם החיצונים בעת הפגם לפי שהם מובחרים שם ט' תתאין דמלכות ...

המשך למאמר >>
פרק ג מ"ב

סדר תיקון בריאת נוקבא דז"א ובו יתבאר לך מ"ש בגמרא האשה עולה עמו ואינה יורדת עמו ונבאר כמה מיני שינוי זמנים היו בה ונבאר תחילה למה נקראת המלכות נקבה...

המשך למאמר >>
פרק ד מ"ב

בחינה א הנה תחלה קודם התיקון היה ז"א בסוד ו' נקודות נפרדות זו מזו והיה נקרא רה"ר כנזכר במקומו ונקרא ו' של הוי"ה כמנין ו' נקודות...

המשך למאמר >>
פרק ה מ"ב

והנה דע כי האורות היוצאין אל הנוקבא מן הז"א מכל ג' ספי' נה"י שבו כמ"ש למטה אינן יוצאין לבדן אלא כדרך שבהיותן תוך ז"א...

המשך למאמר >>
פרק ו מ"ב

ונבאר ענין כל הנ"ל עד עתה איך נמשך בהמשך י"ב שנה ויום א' אשר כל זמן זה נקראת קטנה כנ"ל והנה כניסת חצי שליש אור החסד ת"ת דז"א בכתר שלה ...

המשך למאמר >>
פרק ז מ"ת

ועתה צריך לבאר דרך פרט סדר ירידת אלו הגבורות וסדר התפשטות שלהן בגוף הנקבה ואח"כ סדר עלייתן למעלה עד הכתר שבה...

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree