אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / האר"י / ספר עץ חיים / שער ל"ח

שער ל"ח

פרק א מ"ת

ואחר שבארנו ענין רחל ולאה נבאר עתה ענין שתיהן איך נרמזו בכ"מ הנה הכתוב אומר הודיעני ה' קצי ומדת ימי מה היא כי הנה דוד ...

המשך למאמר >>
פרק ב מ"ת

ובזה יובן ענין אדה"ר שהיה לו ב' נשים א' נקרא לילית וב' היא חוה והענין כי אדה"ר הוא דמיון ז"א וז"א יש לו ב' נקבות לאה ורחל...

המשך למאמר >>
פרק ג מ"ת

ועתה נבאר בחי' התקשרות שיש בין לאה ורחל יחד ובו יתבאר כמה פסוקים וכמה מאמרי רז"ל. והנה רז"ל פי' על פסוק עקב ענוה יראת ה' מה שעשתה יראה עטרה לראשה עשתה ענוה עקב לסולייתא ביאור הדברים האלה של ז"א שהם לאה ורחל נקרא ענוה ויראת ה'...

המשך למאמר >>
פרק ד מ"ת

גם ענין זה הוא חטא של אדה"ר בעץ הדעת טו"ר כאשר בארנו לעיל כי זהו מקומו והוא עצמו משארז"ל שחטא חוה היה שסחטה ענבים ונתנה לו...

המשך למאמר >>
פרק ה מ"ת

גם נבאר ענין משארז"ל אתין וגמין רבוין הם כי מדבר על ענין ב' בחי' לאה ורחל. והנה נת"ל איך לאה לוקחת מן המוחין של ז"א בחי' ד' אלפי"ן של ד' שמות אהי"ה המלביש נה"י דתבונה...

המשך למאמר >>
פרק ו מ"ת

וראיתי לבאר כמה פסוקים בפרשה עקב המתעסקין בענין לאה ורחל כמ"ש בע"הואלו הן בעלותי ההרה לקחת לוחת האבנים לוחת הברית. ואם תדקדק בהם תמצא שינוים רבים פעם אחת נקרא בב' שמות משותפות...

המשך למאמר >>
פרק ז מ"ת

ונבאר פרשה נגעים ויתבאר קצת ביאורי רחל ולאה כתיב אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת וגו' הנה האדם הוא ז"א...

המשך למאמר >>
פרק ח מ"ב

דע כי גם זה לעומת זה עשה אלהים והנה המוחין של לאה הם ד' אהי"ה ב' דיודי"ן וא' דאלפי"ן וא' דההי"ן ולאה נקרא מד"ת ע"ש...

המשך למאמר >>
פרק ט מ"ת

ונבאר עתה מארז"ל במס' ע"ז תנא דבי אליהו שית אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב הנה נודע כי עולם נקרא ז"א מחסד ...

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree