אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / האר"י / ספר עץ חיים / שער מ"ב

שער מ"ב

פרק א מ"ב

הנה יש מאציל ונאצל והנאצל יש בו ד' יסודות אש רוח מים עפר וה ד' אותיות הוי"ה והם חו"ב תו"מ והנה הם טנת"א והם הם אבי"ע שהם הם ד' בחי' שבאדם...

המשך למאמר >>
פרק ב

ואחר שבארנו כי כל הנאצלים כולם בחי' א' הכוללת כל ד' יסודות שהם ד' אותיות יהו"ה שהם ד' עולמות אבי"ע ...

המשך למאמר >>
פרק ג

ועתה נדבר בבחי' כל עולם מאלו מה ענינם דע כי השורש והנשמות והגופים הם בחי' א' שאין פירוד ביניהן אך הלבושים והיכלות...

המשך למאמר >>
פרק ד

ונבאר ענין החשמל וקליפת נוגה הנזכר פ' ויקהל הנה כמו שג' גופות דבינה נכנסו תוך ז"א כנודע כן גוף חיצון מכולם שהוא העור נשאר בוץ סביב עור דז"א והענין כי תוך כלי הבששר דז"א...

המשך למאמר >>
פרק ה

ועתה נחזור לבאר כלל גדול באורך בע"ה בענין כל העולמות כולם של אבי"ע הנה נודע כי אצילות אבא והוא חיה בריאה...

המשך למאמר >>
פרק י"ג מ"ת

הנה נתבאר אצלינו כי ד' עולמות אבי"ע הם כלולים בד' אותיות הוי"ה והנה ד' אותיות הוי"ה הי' היא בחכמה ה' בבינה ו' בז"א ה' במלכות נמצא כי אצילות...

המשך למאמר >>
פרק י"ד מ"ת

בענין המסך שיש בין אצילות לבריאה ובין בריאה ליצירה ובין יצירה לעשיה ובו יתבאר קצת מהנ"ל ונבאר ענין מצות מעקה...

המשך למאמר >>
פרק א מ"ב

ארבע עולמות אבי"ע בקיצור אחר שנתבאר בדרושים שעברו ענין הי"ס של עולם האצילות בפרטות צריכין אנו לבאר בכללות כל בחי' ד' עולמות הנקרא אבי"ע וצריך לבאר ג"כ כללות עולם האצילות אע"פ...

המשך למאמר >>
פרק ב

בענין האורות שאנו אומרים ששרשם נשאר במקומן והארתן יצא לחוץ נבאר לך בז"א וממנו נקיש אל השאר הנה בהיות שהאציל...

המשך למאמר >>
פרק ד מ"ק

ענין אבי"ע דע כי עולם אצילות כלול מד' עולמות אבי"ע וכן בריאה כוללת כל אבי"ע וכן יצירה וכן עשיה באופן זה כי אבא אצילות ואמא בריאה ז"א יצירה ונוקבא עשייה ובחי' א"א...

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree