אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / קבלה מדע ומשמעות החיים / מימוש הגֵן הרוחני / חוקי הטבע
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

חוקי הטבע

חשוב לנו מאד להסתכל במצות הטבע לידע מה היא דורשת מאתנו.

בעל הסולם, מאמר "השלום"

אנו קיימים בעולם שאנו מכירים באופן חלקי בלבד. בעולם זה יש חוקי טבע רבים, ואת חלקם אנו מגלים בקלות מכיוון שהם מתבררים לנו מתוך קיומנו. אחת הדוגמאות לכך היא חוק המשיכה: כל אימת שננסה להתרומם לאוויר נשוב וניפול אל הקרקע.

יש חוקים הקיימים על פני כדור הארץ בלבד, ויש המתקיימים גם בחלל. חלק מן החוקים אנו מרגישים בחושינו ובגופנו, ויש חוקים שאיננו יכולים לחוש אותם אלא רק את התופעות שהם גורמים. דוגמה לכך הם חוקי קרינת הגלים; אין אנו יכולים לתפוס אותם, לשמוע, להרגיש או לראות אותם, אך אנו מכירים בתוצאות פעולתם. יש חוקים שאף את תוצאות פעולתם איננו מכירים; לעיתים אנו חשים בתוצאות מסוימות, אך איננו יכולים להצביע בבירור על הגורם להם. כך או כך, ניסיון חיינו מוכיח כי אילו הכרנו את כל החוקים הפועלים בעולם, ייתכן שהיינו יכולים להגיע לאושר ולהצלחה.

יש חוקים שהאדם לומד על גופו. יש חוקי התנהגות שבני הדור החדש לומדים מן ההורים, בגן הילדים, בבית הספר, מן הסביבה ומהחברה האנושית. החוקים שהאדם מקבל על ידי החינוך הם חוקים שאין הוא מכיר בצורה טבעית. אין זה ברור לו שכך הם באמת מתקיימים בעולם, אך מחנכיו משכנעים אותו בדרכים שונות כי זוהי הדרך שכדאי לו לנהוג; אילו היה הילד רואה בעצמו שדבר-מה אינו כשורה, לא היה עושה אותו.

אם אין האדם מבין בעצמו כי לא טוב להיות רע ואכזרי כלפי אחרים, אם אינו מבין כי גניבה היא תופעה שלילית, הרי החברה מגלה לו את הדבר על ידי הצבת עונשים כנגד פעולות מעין אלה. אילו היה האדם מודע לכך כי יש חוק מציאות הקובע שאם יגנוב - יקבל את גמולו בדמות תגובה שלילית מן הטבע, הוא לא היה נוהג כך מלכתחילה. אילו נכח לדעת כי לאחר הגניבה הוא עתיד ליפול למשכב או שיאונה לו או לאהוביו דבר-מה רע, היה נמנע מלעשות זאת. אם כן, במקום שבו האדם אינו רואה בעצמו את החוקיות ואת תוצאות מעשיו, באה החברה לעזרתו וקובעת כללים שעליו לציית להם, המלווים במערכת של שכר ועונש.

לאמיתו של דבר, האדם מעוניין לדעת כיצד פועלים כל חוקי הטבע ולהתנהג בהתאם לכך, אך דומה כי נסתרים הם החוקים הנוגעים ליחסים שבין האדם לחברה ובין האדם לכוח העליון. הקבלה אומרת כי חוקים אלה ניתנים לקיום רק לאחר שמשיגים אותם. כאשר יגלה האדם את המערכת כולה ויבין את הקשרים שבינו לבין האנושות והכוח העליון, ודאי שיוכל לקיים את החוק הכללי של המציאות - חוק ההשפעה. עד אז לא ניתן לחייב את האדם בדבר שכזה.

יש אפוא חוקי טבע משני סוגים: חוקים שניתן להכירם גם בלא שנשתנה בפנימיותינו וחוקים הדורשים מן האדם להשתנות בפנימיותו כדי להכירם. הראשונים מכונים "חוקי העולם הזה" והשניים מכונים "חוקי העולם העליון".

*

מוטב לנו לבוא לעמק השווה ולקבל את דברי המקובלים, אשר "הטבע" עולה בחשבון "אלה-ים", דהיינו, במספר פ"ו, ואז אוכל לקרות את חוקי אלקים בשם מצות הטבע.

בעל הסולם, מאמר "השלום"

המקובלים אומרים כי הגימטרייה של "הטבע" זהה לזו של "אלה-ים", פ"ו (86). בכך הם רוצים להדגיש כי כל הטבע שסביבנו, העולם הזה כמו גם העולמות העליונים הרוחניים, הכול הוא האלוקים. מערכת הכוחות הללו היא הופעת הבורא כלפינו.

אנו מכירים את החוקים במישור הפיזי, וייתכן שבעוד כמה מאות שנים נכיר חוקים נוספים, אך לא כאן מקור הבעיה שלנו. בהתאם להתפתחותנו, עלינו להתוודע עתה אל החוקים הרוחניים, דהיינו לאלה השייכים לדרגת האדם שבנו. לא זו בלבד שאיננו מכירים אותם, אף איננו מתקרבים לכך. משום כך, דור אחר דור, אנו נכנסים אל מצב מסובך, גרוע ומיואש יותר ויותר. כל החוקים הגשמיים שנצליח לגלות בפיזיקה, בכימיה, בביולוגיה וכיוצא בהן, לא יוכלו לסייע בעדנו. שימוש בגילויי המדע לטובת האדם לא יהפוך את חיינו לטובים, בטוחים ושלמים יותר, מכיוון שאיננו מקיימים את החוקים הרוחניים.

מה הרווחנו מכך שגילינו כיצד לגדל תבואה טובה יותר? הרי האגו שבאדם אינו מאפשר לו לחלק אותה לרווחת כולם ומחייבו להילחם ללא הרף בסובבים אותו. האדם משתמש לרעת עצמו בכל התועלות שהוא מפיק מהחוקים שגילה, כיוון שאינו מתקן את עצמו כאדם. האדם סובל מכיוון שאינו יודע כיצד להנהיג את "דרגת המדבר" שבו. הוא אינו מתנהג נכון ומכאן נובעות כל בעיות האנושות.

אנו רוצים להרוג זה את זה, וחווים תסכולים, פחד וייאוש. כל אלה הם מחלותיה של דרגת המדבר שבנו ולא של הדומם, של הצומח או של החי. כלפי דרגות הדומם, הצומח והחי שבתוכנו איננו מרגישים רע; יש לנו מזון למאכל ומקום מגורים. בעבר היו תנאי המחיה גרועים הרבה יותר, אך האנשים היו שמחים. אנחנו איננו שמחים. הכול נובע מכך שדרגת המדבר שבאדם אינה נמצאת באיזון עם כוחות הטבע והם פועלים עליה לרעה. הדבר לא ישתנה אלא אם כן נשתנה אנחנו ונוכל להכיר את הכוחות הללו ולהימצא בהתאמה אליהם.

מצבנו דומה לבורג במכונה הפועלת ללא הרף. אם איננו מצויים במקומנו המדויק, או שאיננו בהתאמה לפעולת המכונה - ודאי שנרגיש שלא בנוח. העובדה כי בימינו איננו נחפזים להכיר את החוקים הללו, עלולה להיות בעוכרנו. לפני כאלף או אלפיים שנה לא היה האדם כה מנוגד לחוקים הללו, אך עתה אנו מפותחים יותר, אגואיסטים יותר, אכזריים יותר, ומשום כך אנו מצויים ביתר ניגודיות לחוקים הללו. בעל הסולם אומר, כי זוהי הסיבה לכך שמדור לדור אנו סובלים יותר ויותר.

הטבע כמו שופט בעל מקצוע מענישנו על פי ההתחשבות עם התפתחותינו, כי עינינו הרואות, שבאותו שיעור שהאנושות הולכת ומתפתחת כן יתרבו עלינו העינוים והמכאובים [...] וכפי המכות שאנו מוכים בזמננו זה עלינו גם לקחת בחשבון את החרב השלופה לעינינו להבא, ויש להסיק מהם מסקנה נכונה, אשר סוף סוף תנצחנו הטבע וכלנו יחד נהיה מוכרחים לעשות יד אחת לקיים מצוותיה בכל השיעור הנדרש מאתנו.

בעל הסולם, מאמר "השלום"

מערכת החוקים הזו פועלת עלינו בכל עת, אם נרצה בכך אם לא. אם נכיר אותה, נוכל להסתדר איתה ולחיות היטב. אם לא נכיר אותה, ככל שנתפתח יותר נימצא בפיגור ובאי-איזון הולך וגובר איתה ולכן נרגיש ייסורים נוספים. על האדם להתחיל להשתנות בעצמו כדי שיוכל לגלות את החוקים הרוחניים ולפעול בהתאמה אליהם. לשם כך ניתנה לו חכמת הקבלה. היוצא מכאן, כי כל המדעים שאנו מכירים ומפתחים הם כנגד טבע הדומם, הצומח והחי, בעוד שחכמת הקבלה היא כנגד טבע המדַבֵּר.

חזרה לראש הדף
Site location tree