אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / שמעתי / יד. מהו רוממות ה'
הרב יהודה אשלג

יד. מהו רוממות ה'

שמעתי תש"ח

רוממות ה' פירושו, שהוא צריך לבקש מה' שיתן לו הכח ללכת למעלה מהדעת. זאת אומרת, שרוממות ה' יש ב' פירושים:

א) שלא ימלא עם בחינת דעת, שהוא שכל מה שהאדם יכול לתרץ את שאלותיו. אלא שהוא רוצה שה' ימלא לו את שאלותיו, נמצא שזה נקרא רוממות, משום שכל השכל בא מלמעלה, ולא מצד האדם, היינו שהאדם יכול להשיב את שאלותיו. וכל מה שהאדם יכול לתרץ, נקרא שהאדם מתרץ הכל עם שכל החיצון. כלומר, שהרצון לקבל מבין שכדאי לקיים תו"מ, מה שאם כן למעלה מהדעת הוא המחייב את האדם ללכת בעבודה, זה נקרא נגד הדעת של הרצון לקבל. ב) שרוממות ה' נקרא, שהוא נעשה זקוק שה' ימלא משאלותיו.

לכן, א) שהאדם צריך ללכת למעלה מהדעת, אז האדם רואה שהוא ריקן, ואז הוא נעשה נצרך לה'. ב) שרק ה' יכול, לתת לו הכח הזה שיהא בידו ללכת למעלה מהדעת, היינו זה שה' נותן, זה נקרא רוממות ה'.

חזרה לראש הדף
Site location tree