אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / שמעתי / נה. המן מן התורה מנין
הרב יהודה אשלג

נה. המן מן התורה מנין

שמעתי ט"ז שבט תש"א

המן מן התורה מנין, "המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת" (בראשית ג', י"א). ויש להבין מהו הקשר בין המן לעץ הדעת. אלא, עץ הדעת הוא בחינת גדלות הקבלה, שאינו בקדושה, וצריכים להכניסה לתוך הקדושה ע"י תיקונים. ובחינת המן הוא גם כן גדלות הקבלה, כמו שכתוב שהמן אמר למי יחפוץ המלך, מלכו של עולם, לעשות יקר יותר ממנו, שפירושו שהוא בחינת גדלות הקבלה, וזהו בחינת "ויגבה לבו בדרכי ה'".

חזרה לראש הדף
Site location tree