אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / שמעתי / ק. תורה שבכתב ותורה שבעל פה
הרב יהודה אשלג

ק. תורה שבכתב ותורה שבעל פה

שמעתי משפטים תש"ג

תורה שבכתב הוא בחינת אתערותא דלעילא, ותורה שבעל פה הוא אתערותא דלתתא. ושניהם יחד נקרא בחינת "שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי".

כי עיקר עבודה, שייך דוקא במקום שיש התנגדות. ונקרא עלמא מלשון העלם, שאז בזמן ההעלם יש התנגדות, ואז שייך מקום עבודה. וזה סוד מאמר חז"ל, "שיתא אלפי שני עלמא וחד חרוב", היינו, שיחרב ההעלמא ואז אין כבר עבודה, אלא הקב"ה עושה לו כנפים, שזהו בחינת כיסוים בכדי שיהיה לו עבודה.

חזרה לראש הדף
Site location tree