אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / מתן תורה / מתן תורה / מתן תורה, 26.10.05 - 16.11.05

מתן תורה, 26.10.05 - 16.11.05

 

מאמר "מתן תורה" - שיעור 1

הקבלה היא שיטת תיקון העולם והאדם. לכן צריך להגיע איתה עד לאדם הפשוט. כל הכלי הכללי חייב להגיע לתיקון ולדבקות בבורא, כל הנבראים ולא חשוב מיהם או מהם - דומם, צומח, חי או מדבר. כל הבריאה צריכה להגיע לדבקות השלם עם המאציל.

המשך >>
מאמר "מתן תורה" - שיעור 2

התורה נקראת "אור החיים", "האור הנצחי" או "החיים הנצחיים". התורה היא חיים ללא הגבלה וייסורים, חיים מלאים שמחה. בעל הסולם מסביר אפוא כיצד האדם זוכה לחיים נצחיים ושלמים, וכותב שהתנאי פשוט: "ואהבת לרעך כמוך". אם האדם מגיע ל"ואהבת לרעך כמוך", באותה התכונה ממש הוא מגלה את החיים הנצחיים והשלמים.

המשך >>
מאמר "מתן תורה" - שיעור 3

מאמר "מתן תורה" נכתב במטרה להסביר למי שאינו יודע דבר על חכמת הקבלה, מהי חכמת הקבלה. המאמר הוא פנייתו הראשונה של בעל הסולם לעם. לפיכך, מן הראוי לשאול מדוע בחר בעל הסולם להתחיל את הפניה לעם במאמר זה דווקא?...

המשך >>
מאמר "מתן תורה" - שיעור 4

נברא ובנוי כך שכל מה שקיים בבורא כחוק וטבע, מורגש בו כתענוג, כמילוי נעים ומתוק. וכל מה שאינו קיים בבורא, במידה שהוא מנוגד לבורא, שנוא עליו ומורגש בו כייסורים. מתוך כך עלינו להבין כי מצידו של הבורא אין יחסים מיוחדים כלפי האדם. הבורא אינו שולח לאדם ייסורים ואינו מסתיר את פניו, הבורא גם אינו מקרב את האדם וממלא אותו. אלא הכול תלוי בתיקון מצד האדם.

המשך >>
מאמר "מתן תורה" - שיעור 5

אין שום הבדל בין הבורא לחבר, או לכל דבר אחר הנמצא מחוץ לאדם, מדוע יש שני חלקים לתורה? הרי גם לחבר וגם לבורא האדם מתייחס כמו לזרים, כמי שאינם נמצאים בתוך הרצון לקבל שלו, הטבעי. אין הוא יכול להרגיש אותם כייסורים או כתענוגים.הוא אינו יכול להרגיש אותם כלל.

המשך >>
מאמר "מתן תורה" - שיעור 6

בחכמת הקבלה לומדים את תיקון הבריאה. הבורא ברא את הנברא במטרה שהנברא יגיע לדרגת הבורא. דרגת הבורא היא הטוב היחידי שקיים במציאות. דרגת הבורא היא השפעה, הכוח היחיד שקיים במציאות. הכוח שמקיף את כל המציאות, בונה, בורא, מסדר ומוביל אותה לתכלית.

המשך >>
מאמר "מתן תורה"- שיעור 7

אי אפשר להגיע לפעולה דומה לפעולת הבורא, כלומר לפעולת השפעה, כל עוד האדם שבנוי מרצון לקבל לא יוגן מפניו ולא ירגיש ביטחון מלא שלא יחסר לו דבר

המשך >>
חזרה לראש הדף
Site location tree