אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / אלף שאלה על קבלה / לוח מושגים
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

לוח מושגים

1.אדם הראשון - "אדם הראשון", או "אדם", היא הנשמה הכללית והיא מתחלקת לחלקים שנקראים "נשמות בני-אדם".

2.אור וכלי - הרצון לקבל שבנברא נקרא כלי, והשפע שהנברא מקבל נקרא אור.

3.אח"פ - החלק המקבל בנשמה.

4.אח"פ דעליון - חלק מהפרצוף העליון הנמצא בתוך התחתון.

5.אחוריים - התייחסות הבורא לנברא לא כשמו "טוב ומיטיב" אלא בהיפוך מהנראה.

6.בירור - פעולת ההפרדה בין תכונות או רצונות של הנברא לאלו של הבורא. מתבצעת באור העליון המגיע למבצע הפעולה.

7.בריאה-יצירה-עשייה (בי"ע) דטומאה - מאגר הכוחות האגואיסטיים הנמצאים לעומת כוחות ההשפעה שבעולמות בריאה-יצירה-עשייה דקדושה.

8.בריאה-יצירה-עשייה (בי"ע) דקדושה - מאגר כוחות ההשפעה הנמצאים לעומת הכוחות האגואיסטיים שבעולמות בריאה-יצירה-עשייה דטומאה.

9.גלגלתא ועיניים (ג"ע, גו"ע) - החלק המשפיע שבנשמה.

10.ג"ר - ג' ספירות ראשונות (כתר, חוכמה ובינה)

11.דבקות - השוואת הצורה המקרבת ומדביקה את הרוחנים זה בזה.

12.הבחנות ובירורים - שלבי הכרת ההנהגה העליונה.

13.זו"ן דאצילות - חלק בעולם האצילות שממנו נמשכות לנשמות הנהגה והשגחה כדי להביאן לגמר תיקונן.

14.זיווג דהכאה - פעולת המסך, המעכב והמעלים את האור מבחי"ד, ומדחה את אור השייך לה. מצד אחד "מכה" באור, שפירושו שדוחה ומעלים אותו מלהאיר, ומהצד השני "מזדווג" עם האור, כלומר, גורם לו רבייה והרחבה יתרה.

15.זעיר אנפין (ז"א) - נציג הבורא או הכתר (אריך אנפין) שבעולם האצילות מול המלכות דאצילות, שכוללת בתוכה את כל הנשמות.

16.ז"ת - ז' ספירות תחתונות

17.חפץ חסדים - תכונת הבינה.

18.יהוד-ים - המשתוקק להתייחד ולהידבק עם בוראו נקרא יהודי.

19.ייחוד-ים - המצב שבו הנברא נמצא בהשתוות הצורה עם הבורא.

20.כח"ב תו"מ - כתר, חוכמה ובינה, תפארת ומלכות. ראה גם נרנח"י.

21.כלי - הרצון לקבל שבנברא.

22.ל"ב האבן - ל"ב (32) מלכויות שבנשמה שאי אפשר לתקנן עד גמר התיקון.

23.מ"ד - האור העליון שיורד מלמעלה כדי לעזור לאדם שמעלה את המ"ן.

24.מלכות דאין סוף - הרצון לקבל הכלול באור אינסוף; עולם אינסוף אשר שם אין שום שינוי צורה בין הכלי לבין האור.

25.מ"ן - בקשת התחתון לקבל תכונת ההשפעה בדומה לעליון.

26.מסך - כוח התנגדות לרצון לקבל שבמלכות, המעלה את הנשמה לפעולת ההשפעה.

27.נרנח"י - נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, ה' חלקי האור הממלא את ה' חלקי הנשמה, כח"ב תו"מ, שהם כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות.

28.עבה, עובי - גודל הרצון לקבל שבנשמה.

29.עביות - הרצון לקבל שבנשמה.

30.ע"ס - עשר ספירות.

31.עתיק, אריך אנפין (א"א), אבא ואמא (או"א), זעיר אנפין ונוקבא (זו"ן) - ה' פרצופי עולם האצילות שמהם יורדת ההנהגה וההשגחה לנשמות.

32.פנים - הבחינה הטבעית שבפרצוף או ביחסו לזולת.

33.פרצוף - "עשר ספירות" זו למטה מזו, הבאות על ידי עליית המלכות למאציל.

34.פרצופים - מדרגות שבעולמות נקראות פרצופים, סה"כ 5 בכל עולם, וכך 52 בכל המציאות.

35.קו ימין - תכונות של השפעה שנרכשות מהופעת הפרצוף העליון ("הבורא").

36.קו שמאל - רצון לקבל שבנברא שמתעורר לפי יכולתו של הנברא לתקן אותו.

37.רצון לקבל - חומר של כל מהות.

38.רשימו - מידע שמצוי בנשמה המתעוררת ועולה להכרת האדם, כדי להקנות לו מקום לתיקון ולהתקדמות לקראת מטרת הבריאה.

39.תע"ס - תלמוד עשר הספירות.

חזרה לראש הדף
Site location tree