אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / מסע לעולם עליון / ההכנה לדרך / התחברות לאור / גילוי תכונות רוחניות
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

גילוי תכונות רוחניות

כדי להרגיש את העולם הרוחני, אנו חייבים לרכוש תכונות רוחניות. באיזו דרך ניתן לרכוש אותן? אנשים שמשיגים את העולם הרוחני, נוכחו לדעת לדבריהם, כי הטבע של העולם שלנו הוא אגואיזם מוחלט. זה אומר, שהכל במציאות שלנו (דומם, צומח, בעלי חיים ואדם), מבוסס על תכונה אגואיסטית. בכל המקרים, ובכל הדרגות הטבע שולט חוק אחד, והוא הדחף להשגת טובה אישית, בהתאם למידת האגואיזם שמצוי באובייקט זה או אחר.

כל מה שהאדם חושב ועושה איפוא, נובע משאיפה אחת ויחידה, קבלת הנאה מרבית, בצורה אופטימאלית בנסיבות הנתונות. זהו כל הטבע שלנו, ולכן ללא שאיפה למטרה אגואיסטית, לא יוכלו אטומים להתלכד למולקולות, לא יוכלו אובייקטים לשמור על צורתם הקיימת, לא יוכלו תאי הגוף לגדול ולנוע, ולא ניתן יהיה לפתח, לא גוף גשמי, ולא תודעה אנושית.

גם אם נדמה לנו, שהמניע לפעולה מסויימת של האדם היא טובת זולתו, ניווכח לדעת, אחרי שננתח את כל הנסיבות, כי בכל מקרה מניעה אותו, אולי בעקיפין, שאיפה אגואיסטית, נסתרת ומתוחכמת, לנצל את זולתו לטובת עצמו.

ומכיוון שהטבע שלנו הוא אגואיזם מוחלט, אנחנו מסוגלים לגלות ולחוש, מכל המציאות שבסביבתנו החיצונית, רק את מה שתואם לתכונות הפנימיות שלנו, רק את הטבע האגואיסטי. לתמונה זו, המורגשת בתוך "הכלים" האגואיסטיים שלנו, אנו קוראים "העולם שלנו". רק אותו אנחנו מסוגלים לחוש, באמצעות התכונות האגואיסטיות שלנו.

אין זה שעֵינינו, אוזנינו ויתר אברי החישה שלנו הם אגואיסטיים, שהרי הם רק קולטים את המידע, אלא אגואיסטי הוא הלב שלנו שעומד מאחוריהם, שהוא הרצון שלנו להפיק הנאה מכל התחושות האלה. לעומת זאת, כאשר מאחורי איברי החישה הללו עומד לב אלטרואיסטי, ולא אגואיסטי, אותם החושים מעבירים מידע אחר לחלוטין, והתמונה הזאת היא אחרת: תמונת "העולם הבא", או "העולם הרוחני".

עם זאת, התמונה של העולם הזה אינה נעלמת, והאדם נשאר וחי בעולם הזה, בדיוק כמו קודם, ולא "מסתלק" למימד אחר. הוא רק מוסיף לראיית העולם הזה, גם את התמונה הכוללת יותר, מתחיל להבין את הסיבות וההשלכות האמיתיות לכל מה שמתרחש, לראות כוחות רוחניים, שנמצאים מאחורי הגופים הגשמיים בעולם שלנו, אשר מנהיגים את המציאות, וגורמים את כל המתרחש בעולם הזה. עד כדי כך, שהאדם מתחיל לראות ולהבין את סיבת בריאתו, קיומו ומטרתו.

כל אלה שעדיין אינם מסוגלים לחוש ולראות את התמונה הזו, נותר להם רק להאמין שקיימת אפשרות לחוש את כל היקום, את עברו ועתידו. אפשרות כזאת קיימת, אבל מקובל אינו מסוגל לתאר את התחושות הרוחניות שלו לאנשים, שעדיין לא רכשו את התכונות הרוחניות המתאימות בעצמם. עם זאת התחשבות בעצות המקובל, יש בה עזרה ממשית וגדולה לכל מי שמחפש כניסה לעולם הרוחני, כי נותן העצות כבר עבר את הדרך הזאת.

חזרה לראש הדף
Site location tree