אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / מסע לעולם עליון / צעדי הלימוד / עשרה שיעורים בחוכמת הקבלה / נספח: עשרה אורות
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

נספח: עשרה אורות

1.התענוגים של הנשמות מקורם בגילוי האור. ככל שהאור גדול יותר כך ההנאה שהנשמה מקבלת גדולה יותר. בכל סוגי האור העיקר הוא השלמות.

וזה הדבר שהבורא רוצה לפתוח לפנינו בעולם אין-סוף: לתת לנשמות הנאה שלמה ונצחית מתחושת היחוד. עולם אין-סוף משמעו מצב שבו הנשמות נמצאות בשלמות מתוך איחודן עם הבורא.

2.בעולם אין-סוף אין מקום שלא מלא בשלמות. כלומר, כל הנשמות חשות רק שלמות מתוך האיחוד עם הבורא. כדי שהנשמה תגלה את השלמות הזאת יצר הבורא מקום שהוא ריק משלמות.

כאשר מתקנים את המקום הריק משלמות כך שהוא יתמלא שלמות, אז מושגים הכוח והאיכות של השלמות, כי האור מתגלה רק מתוך החושך שקדם לו.

3.מה שנמצא בעולם אין-סוף כשלמות נמצא גם כן ב"קו": בצורה של הסתר השלמות ובצורת רשימו. הרצון לשלמות שברשימו מיתקן ומתמלא באמצעות הקו.

סיום תיקון כל הרשימות בעזרת הקו הוא למעשה חזרה לאותו המצב שבו קבלת האור היא בצורה אינסופית, כלומר ללא הגבלות, כפי שהיה בתחילה.

4.הרשימו הוא השורש והבסיס של הגוף הרוחני, וכל הפעולות שמתבצעות, מקורן ברשימות, ממש כמו שבזרע טמונים כל התכונות והפעולות של הישות שעתידה להיווצר.

קו הוא הבסיס והשורש של הנשמה וכולל את כל הכוחות המנוגדים והשונים ככוח אחד. הוא שולט בכל פעולות הרשימו במטרה להחזיר הכל למצב התחלתי שבו הנברא והבורא מתאחדים ברצונותיהם.

5.אור עולם אין-סוף פועל בכל הכיוונים האפשריים ובכל מצבי הבריאה, בכל הרמות הרוחניות שלהם. אור זה אינו מוגבל כלל בפעולותיו והוא משפיע באמצעות שלמותו על הכל.

אלא שהעולם לא נוצר כשהוא מורכב מתכונות שלמות ובלתי מוגבלות, כי אם בהדרגה, בגילוי עקבי של כוחות הבורא.

תכונות רבות וכוחות שונים באיכותם ובעוצמתם מתאחדים לצורך פעולה אחת. הודות לכך יש בידנו להשיג את פעולות הבורא. הפעולות השלמות והאינסופיות ביחס אלינו נחלקות לחלקים נפרדים ומוגבלים. לכן אנחנו מתארים את פועלו האחד והשלם של הבורא כסדרת פעולות מתמשכת, וכביטוי של כוחות שונים, אף כי רק רצון אחד קיים בבורא והוא להנות לנבראיו וזהו פועלו היחיד.

איננו מסוגלים לחקור את הבורא בשלמותו ובנצחיותו. אבל הודות לכך שהפעולה הבודדה שלו נחלקת לפעולות רבות, שונות ומנוגדות, יש ביכולתנו לדבר, לחוש, להבין, לחקור לתאר ולהשיג בסיכומו של דבר, את הפעולה הבודדה שלו כסכום של כל שאר הפעולות.

6.ספירות הן תכונות שונות של הבורא כלפי הבריאה, כדי שבעזרתן יוכל להשגיח עליה. לבורא עצמו אין תכונות. כלפי הבריאה יש לו רק תכונה אחת "טוב ומיטיב" אלא שזו מתעטפת בעשר תכונות שהן הספירות. בתכונות האלה הבורא מתייחס אל הנברא: יוצר אותם, שולט ומשגיח, ומביא אותם לאותה תכונה אחת הזהה לו.

התכונות האלה, הספירות, נוצרו מכיוון שניתן להשפיע על הבריאה רק כאשר הבורא נסתר לגמרי מהאדם ומסתיר את שלמותו, ורק אחר כך הוא מתגלה בפניו בהדרגה, עד שמתגלה במלואו.

כל הפעולות וכל הבריאה נוצרו אך ורק כדי שהנברא יהיה מסוגל לגלות את שלמות הבורא. זוהי מטרת הבריאה. התכונות, והמחשבות השונות הן הספירות שאותן רואה הנברא. כך למשל אם מישהו היה מסוגל לראות את נשמת האדם הוא היה יכול לקרוא את מחשבותיו שמתגלות כהשתוקקות אחת. כך האדם המגלה רואה את הספירות.

7.הרשימות שמהם באים כל הרצונות )כלים( הן היסוד להשגחה שיש עמה שכר עבור מעשים טובים ועונש עבור מעשים רעים. קו הוא אמצעי להשגת השלמות על ידי תיקון כל הבריאה,הרצון ליהנות שמחזיר את הרע לטוב.

8.ספירות נקראות אור הבריאה, האור שבנברא, כי תחילה הנברא חש בהיעדר האור, ואחר כך הוא מגלה את האור ואת ההארה של האור ומכאן מקור המלה "ספירה".

עם גילוי הבורא מבין הנברא את משמעות האור ומקבל את היכולת להפרידו מן החושך, שהוא הרגשת העדר הבורא. כל מה שנברא הוא רק הרצון להרגיש את האור. הרגשת האור מתפרשת כתענוג, כלומר הבורא הינו האור, הינו התענוג שמרגיש הנברא.

לכן אין שום דבר במציאות חוץ מהבורא שהוא האור, והנברא שהוא הרצון לחוש את האור. כל הכוחות, הנסיבות, הכל מלבד שני מרכיבים האלה של היקום האור והרצון לחוש את האוראלו הם רק ביטויים שונים של פעולות הבורא שמטרתם להביא את האדם לידי הרגשת האור.

9.אחרי הסתלקות האור מעולם אין-סוף נשאר רשימוחלקיק של אור במרחב ריק ובו רצון ליהנות מהאור הכלול מכל הרצונות )של הגופים, הנשמות(.

10.אור אין-סוף נמצא סביב כל הבריאה, והרשימו נמצא בתוך הבריאה. ובין הבריאה לבין אין-סוף נמצא הקו והאור.

חזרה לראש הדף
Site location tree