אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / מסע לעולם עליון / צעדי הלימוד / עשרה שיעורים בחוכמת הקבלה / נספח: ספירת המלכות
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

נספח: ספירת המלכות

האור שיוצא מהבורא יוצר רצון שיהנה מהאור. רצון זה קרוי "מלכות". עד שהאור מגיע למלכות הוא עובר תשעה שלבים של שינוי, המכשירים אותו להיות מתאים לברוא את המלכות. תשעת השלבים, הספירות, קרויים: כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. אחר כך נוצר השלב האחרון הקרוי "מלכות". ששת השלבים מחסד עד יסוד נקראים "זעיר אנפין". בסך הכל לפנינו "עשר ספירות", שהן תשע דרגות שונות של האור ו"מלכות"הרצון לקבל את כל האור.

"מלכות" זוהי הנשמה או הנברא האמיתי, שמרגיש שרוצה לקבל את התענוג מהאור. המלכות מתחילה לקבל את האור, ויחד אתו את תכונותיו, בדומה לעולם שלנו שבו כל השפעה שהיא מותירה בנו את חותמה. דבר דומה מתרחש במלכות, כשהיא מקבלת את האור של ט' הספירות הראשונות.

איור 12. ספירת מלכות

אמנם מלכות היא מבנה אגואיסטי, אבל בזמן שהיא מקבלת את האור של ט' הספירות הראשונות, היא מקבלת גם את תכונותיהן האלטרואיסטיות. מידע חיצוני, כלומר האור, העובר דרך תשע התכונות האלטרואיסטיות של המלכות, אינו מתעוות, משום שהאגואיזם אינו עומד בדרכו. אור זה רק מצטמצם לאותה המידה שבה הנשמה תתמלא בו בצורה אופטימלית, ולא תתמלא יתר על המידה, שכן גם מילוי יתר מביא ליסורים.

מעבר לחלק של המלכות שרכש את התכונות האלטרואיסטיות של האור, קיים במלכות חלק נוסף, שאינו מסוגל להרגיש אף אחת מתכונות האור, ולפיכך אינו יכול להשתנות. חלק זה קרוי "לב האבן" כמתואר באיור 21.

כל עבודת האדם היא לנטוש את החלק של מלכות הקרוי "האני" שלי, דהיינו להפסיק לכאורה לפעול באותו חלק, משום שעד גמר התיקון ובוא המשיח נשאר חלק זה אגואיסטי. לפיכך על החלק הזה של המלכות הכרחי לבצע צמצום הקרוי "צמצום א'" ואין להשתמש בחלק זה בשום צורה.

לעומת זאת, הספירה העשירית, אותו חלק מהמלכות שקיבל את תכונות האור ויכול להרגיש את תכונות האור הממלא אותו, וכתוצאה מכך להשתנות, צריך בהדרגה ללבוש צורה חדשה, ולהתחיל לפעול בדומה לאור. כדי להחדיר במלכות את תכונות האור נערכת פעולה הנקראת "שבירה" או "הכאה" שכתוצאה ממנה, תכונות ט' הספירות הראשונות חודרות אל תוך המלכות. הדבר נובע מכך שאין די בהבנה שתכונות האור והמלכות הפכיות, אלא המלכות חייבת להתחיל ולפעול כמו האור ולהשתוות לט' הספירות הראשונות. כיצד ניתן לבצע זאת, אם שום אור לא נכנס לתוכה? לצורך כך נעשתה "שבירת הכלים", שבירת הרצונות. השבירה נעשית באמצעות מהלומה של אור המעבירה את האור דרך כל תשע הספירות אל תוך המלכות. כך המלכות מתערבבת עם יתר תשע הספירות, בתהליך המכונה "שבירת כלים" או "חטא".

אחרי שבירת הכלים נוצרו ארבעה סוגים שונים של רצון:

א.רצונות אלטרואיסטיים לחלוטין, אלה שהיו בט' הספירות הראשונות;

ב.רצונות אלטרואיסטיים שהתכללו בתוך רצונות אגואיסטיים;

ג.רצונות אגואיסטיים שהתכללו בתוך רצונות אלטרואיסטיים;

ד.רצונות אגואיסטיים לחלוטין.

כלומר לאחר שבירת הכלים נתווספו שני סוגים מעורבים של רצון. רק בשלב זה ניתן ליצור נשמה שבה המלכות תהא מתוקנת כמו ט' הספירות הראשונות, שכן בכל רצון אגואיסטי נמצא עתה ניצוץ של אלטרואיזם. כעת נחוץ כוח כלשהו, "כוח התיקון", אשר יתן לכל ניצוץ אלטרואיסטי יכולת לגבור על הרצונות האגואיסטיים, ובכך לתקן את הרצונות האלה.

תהליך זה מתממש באמצעות ספר מתאים של חוכמת הקבלה, שכתב אותו מי שכבר תיקן את עצמו בהתאם לאור. בעת קריאת הספר מועברות "הוראות" כיצד לבנות את הכלי הפנימי בהתאם לאור. בזמן הקריאה, גם אם אין הקורא מבין את הכתוב, הוא מושך עליו "אור מקיף" אשר בהדרגה מטהר ומתקן את רצונותיו.

הלימוד בהדרכה קפדנית של מורה-מקובל, עם קבוצת לימוד שחבריה רוצים להשיג את מטרת הבריאה, ההשתוות לבורא, יניב תוצאה מובטחת. כמו כן, כאשר נכוון את הרצונות שלנו לרצונותיו המתוקנים של המקובל, מחבר הספר, נדע מהו סדר התיקון של חלקי נשמתנו.

במהלך תיקונו מתחיל האדם בהדרגה להרגיש שרצונותיו שבורים. הוא לומד להפריד, למיין ולברור אותם לפי טיב וסוג התכונות, ואחר כך לצרף אותם לפי סדר מסויים ולקבצם יחד. דרך זו אמנם ארוכה אבל מעניינת ומיוחדת: האדם מתחיל לגלות בו עצמו תכונות חדשות, לחוש עצמו כנברא, וחושף את הקשר שלו עם הבורא ועם שאר חלקי הבריאה. ואז הוא מגיע לכלל הבנה אודות מנגנון המערכת החיצונית, כיצד היא בנויה, ואודות דרכי הפעולה של ההנהגה העליונה.

מטרת הבורא היא שהאדם ילמד תחילה כיצד להנהיג את עצמו כדי שיוכל אחרי כן להנהיג את הבריאה כולה במקומו.

הבורא ברא נשמה אחת כללית הנקראת "אדם" או "אדם הראשון". נשמה זו נשברה ל-600,000 חלקים, וכל חלק מורכב מארבעה רצונות. ה"משימה" שמוטלת על האדם היא לא רק לתקן את עצמו אלא גם את חלקו בנשמה הכללית. כל אחת מהנשמות חייבת לתקן את היחס שלה כלפי כל 599,000 הנשמות האחרות, ובאופן הזה היא מתקנת את עצמה, היות שכל נשמה בודדת בנויה מ-600,000 חלקים שבכל אחד מהם ט' הספירות הראשונות. מהיכן מגיע המספר 600,000 נשמות? פרצוף רוחני המורכב משש ספירות וכל אחת מהן אף היא מורכבת מעשר ספירות, עלה לדרגת האלף העשירי. מכאן המספר 6*10*10000=600 אלף. נשמות יכולות להיתקן דרך גופים פיסיים בלבד, ואילו הגוף יכול לעבור תיקון רק בעזרת פעולות פיסיות משותפות עם קבוצה, שכוונתן להשיג אותה מטרה יחידה. קיימות פה שתי פעולות מעשיות: לימוד ועבודה כללית לשם תיקון רוחני של הנשמה.

אין ביכולתו של אדם לשנות את רצונותיו, שכן הם נבראו על ידי האור. כל מה שדרוש הוא לשנות את כיוון הפעולה של הרצונות האלה, לעבר המטרה שלשמה הוא רוצה לממש אותם. אם לזמן מה האדם לא ימלא רצון כלשהו, אזי הרצון הזה שוב יחזור אליו בצורה עוד יותר משובשת. דרוש אם כן לפעול בצורה הנכונה של השימוש ברצון הזה.

ביהדות אסור לרעוב, להתייסר ולהתנזר. התיקון צריך להיות רק ביחס אל הכוונה, באופן שבו משתמשים ברצון. ואז ניווכח שכל הרצונות הכרחיים לנו להשגת המטרה. ומשום זה נאמר שאדם ככל שהוא אגואיסט, הוא בעל רצונות גדולים יותר. ככתוב, "כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו".

חזרה לראש הדף
Site location tree