אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / לראות טוב

לראות טוב

מעבר לחושים ולתחושות שלנו קיים עולם רוחני נפלא שכולו טוב. כל אחד מאיתנו יכוללהתחבר אליו ולחוש אותו באופן ממשי אם רק ירצה בכך. אבל איך אפשר לרצות משהו שעודלא חשים? לשם כך אנחנו זקוקים להנחיה ממי שמצוי באותו עולם, שיכול לספר לנו עליו. אם הוא יספר לנו כמה טוב שם, נרצה להגיע למקום בו הוא מצוי. המקובלים הם אלו שרואיםטועמים וחווים את העולם העליון, דבריהם נספגים בתוכנו, הם אומרים לנו מה הוא טעםהחיים, ומי ששומע אותם כבר רץ לכיוון שאליו הם מובילים. ההשתוקקות אל אותו עולםמתחילה מהתפעלות ראשונית, מכך שאומרים לנו על משהו שהוא טוב, ואת ההתפעלות הזואנחנו יכולים להגדיל. לכתבי המקובלים יש תכונה מיוחדת הקרויה "המאור המחזיר למוטב". המאור הזה מיוחד לספרי הקודש, שכתבו מקובלים גדולים בעלי השגה רוחנית. הוא פועל עלהנשמה שלנו ומעניק לה "חן דקדושה". הכוח הזה משנה בנו את היוצרות, ומפתח בנו חושחדש שמאפשר לנו להתכלל באמת עם מה שנמצא בעולם ההוא. האור שמגיע מהעולם הרוחני, דרךכתבי המקובלים, בורא ועושה בנו חוש נוסף, חוש רוחני. אין לנו שום אפשרות ללבנות אתהחוש הזה בדרך אחרת. בעולם בו אנחנו חיים ניתן להתרשם מאנשים אחרים שתופשים וחשיםאת העולם כמונו. הם טועמים למשל משהו טוב ואומרים לנו שכדאי לטעום אותו, אבל איךאפשר ליצור בנו התרשמות מן העולם העליון פרט לכתבים מסוג זה, אותם כתבו אלו שטעמווראו אותו? "לראות טוב" הוא ספר המתאר בשפתם של גדולי המקובלים את מה שהם רואים, ואיך אפשר להגיע למקומם ולראות טוב את המושגים העומדים ברומו של עולם. מושגים אלומנותקים מאיתנו, ולכן אנו זקוקים להנחיה מנקודת מבטם של המקובלים, אלו שמסוגליםלראות אותם טוב מנקודת מבטו של הבורא. הספר מסביר לנו, ומעמיד בפנינו ערכים שגםאנחנו צריכים לראות אותם טוב, מושגים שגם אנחנו נראה אותם טוב, אם נתקן את עצמנוכדי לראות אותם טוב. כשנשיג אותם כמציאות אז נתעלה באמת לרמת חיים אחרת. ההמחשהוההתפעלות שנקבל מהכתבים שבספר, מתוך תיאורם של המקובלים את הארץ ההיא, את השמייםההם, את העולם ההוא, יגרמו לנו להתפעל ולרצות את מה שהם מתפעלים ממנו. הם כברנמצאים שם, הם מרגישים ומקבלים את החיים האלו, את העולם ההוא, באופן ממשי. אם נצליחלספוג את ההתפעלות שלהם, ולקבל את השפעתם לתוכנו, זה ישמש לנו ככוח לעליה. "לראותטוב" איננו אוסף של אמרות יפות, אלא ספר שמסייע לכל אחד ואחד שרוצה להגיע לפסגתהקיום האנושי. מי שרוצה להגיע להשגת העולם הרוחני צריך התפעלות, הכרת גדלות הבוראכאוויר לנשימה, משיכה קדימה. הספר הזה, משמש כעצה וסיוע למי שרוצה לראות טוב אתמטרת הבריאה, את גמר התיקון, את מה שהכין עבורנו בורא. ההתפעלות מדברי המקובליםגורמת לחיזוק גדלות המטרה הרוחנית. אם נראה את מטרת הבריאה כגדולה וחשובה נוכללהתגבר על קשיי העולם הזה וגם להשיג את העולם ההוא. הכל תלוי ביכולת לראות טוב, זאתאומרת עד כמה שזה טוב בעינינו.

תוכן עניינים

הצג את כל הספר בדף אחד
חזרה לראש הדף
Site location tree