אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / הדור האחרון
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

הדור האחרון

בתקופה שבה שורת משברים פוקדת את "הכפר הגלובלי" שבו אנו חיים, גובר הצורךבנוסחה נכונה לכינון חברה אנושית מאושרת. היעדר נוסחה שכזו הוא המקור לכל המשבריםהשונים הפוקדים את היחיד, המשפחה, האומה והאנושות. על רקע זה הופכת משנתו החברתיתשל הרב יהודה אשלג, "בעל הסולם", לאקטואלית וחיונית יותר מאי פעם. צעד אחר צעדמוליך אותנו המחבר להיכרות עם חיבוריו העיקריים של בעל הסולם, וחושף לראשונה את "כתבי הדור האחרון" שנותרו על שולחן עבודתו בערוב ימיו. הספר מציג בשפה בהירהוקולחת נוסחה לבניית חברה שתאפשר לכל אדם כפרט ולאנושות כולה חיים מלאי תוכן, ביטחון ושלווה.
"הרב יהודה אשלג היה מגדולי הפילוסופים היהודים בזמנו. דבריו לא השתעבדו לקוצר הראות של אידאולוגיות ממסדיות, וכיום הם משכנעים ואקטואלייםכפי שהיו בזמנם, ואולי אף יותר. רבים מן המהלכים שצפה מראש התממשו בזמננו, והסבריועדיין עומדים בתוקפם ככלי נאות להתמודדות עם אתגרי העתיד של האנושות, של העם היהודיושל מדינת ישראל".
פרופ' אליעזר שביד, חתן פרס ישראל לחקר מחשבת ישראל לשנתתשנ"ד
"החיבורים הרואים כאן אור לראשונה כוללים ביקורת חברתית ופוליטיתמעמיקה, פרי עטו של מקובל שהיה בקי בהתרחשויות המדיניות המרכזיות במחצית הראשונה שלהמאה העשרים".
פרופ' משה אידל, בכיר חוקרי הקבלה באקדמיה וחתן פרס ישראל לשנתתשנ"ט
"הרב יהודה אשלג הוא בלי ספק המקובל החשוב ביותר שפעל במאה העשרים. הספר שלפנינו מכיל אוסף מאמרים ורשימות החושפים היבטים חדשים ולא ידועים בהגותו שלבעל הסולם".
ד"ר בועז הוס, המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
"הרב יהודה אשלג היה מגדולי המקובלים בדורות האחרונים. עתה מתפרסמיםלראשונה כתבי יד המכילים ניתוח מעמיק ומרתק של האפשרויות הפוליטיות-חברתיות השונותשעמדו בפני בני דורו. ביקורתו על התהליכים התרבותיים והחברתיים הנלווים לניצחוןהקפיטליזם ; שאותו חזה הרב אשלג זמן רב לפני השלמתו ; הם בעלי משמעות רבה גם בעבורדורנו אנו. המכון למחקר ע"ש הרב אשלג השקיע מאמץ רב בפענוח כתבי היד ובהבאתם לדפוסובזכות מפעל זה זכינו לאחד הטקסטים החשובים בקבלת המאה העשרים".
ד"ר יהונתןגארב, החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים

תוכן עניינים

הצג את כל הספר בדף אחד
חזרה לראש הדף
Site location tree