אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / הדור האחרון / חוקרים בני זמננו על פועלו של בעל הסולם

חוקרים בני זמננו על פועלו של בעל הסולם

הרב יהודה אשלג, בעל הסולם, היה מגדולי הפילוסופים האנושיים-יהודיים בזמנו. בקשת האמת לשמה הייתה שליחות-חייו, מטרתה ודרך הגשמתה, לאורה של תורה שזו דרכה. נראה כי משום כך היה ידוע למעטים בלבד. לא הקושי להבין את עומק רעיונותיו ולא כבדות הביטוי גרמו לכך. להפך – הרב אשלג ניחן בסגולה נדירה של מפענח סודות ומנהיר-עמוקות. דבריו צלולים וברורים, עד שכל קורא משיג בעזרתם את האמת שהוא מראה מתוך שהוא תופס את הלימתה לניסיון חייו.

כפילוסוף חדור תודעת שליחות התאמץ הרב אשלג להיות ידוע לרבים כדי להביא גאולה לעולם, אולם הוא דיבר כאיש יחיד, אדם יהודי היושב בתוך עמו הנדכא והנרדף, סובל, מתייסר עמו ומייחל אתו לגאולתו. הוא פנה היישר אל כל בני עמו כיחידים באשר היו, מעבר למפלגותיהם ובלי תיווך של מפלגה, של תנועה או של אסכולה מסוימת. שייכותו לקהילה יהודית מסוימת לא עשתה אותו למייצג האינטרסים של שום ממסד, ועל כן שום ממסד לא עמד מאחוריו. זה היה אפוא המחיר ששילם הרב אשלג בגין יושרו, פתיחותו, חירות מחשבתו ועוז רוחו.

אך בזכות כל אלה דבריו לא השתעבדו לקוצר הראות של אידאולוגיות ממסדיות בנות זמנן, והם נראים שייכים ומשכנעים כפי שהיו בזמנם, ואולי עוד יותר, כי הרבה ממה שצפה מראש מתקיים בזמננו והסבריו עדיין עומדים בתוקפם ככלי נאות להתמודדות עם אתגרי העתיד של האנושות, של העם היהודי ושל מדינת ישראל.

פרופ' אליעזר שביד, האונ' העברית, ירושלים

החיבורים הרואים כאן אור לראשונה כוללים ביקורת חברתית ופוליטית מעמיקה, פרי עטו של מקובל שהיה בקי בהתרחשויות המדיניות המרכזיות במחצית הראשונה של המאה העשרים.

הרב יהודה אשלג היה קשוב גם לתהליכים שהתרחשו בישראל וניסה לפתח דיאלוג עם מנהיגיה.

פרופ' משה אידל, האונ' העברית, ירושלים

הרב יהודה אשלג, בעל הסולם, הוא בלי ספק המקובל החשוב ביותר שפעל במאה העשרים. בכתביו הרבים הציג הרב אשלג שיטה קבלית מורכבת וחדשנית הזוכה בשנים האחרונות לעניין הולך וגובר בחוגים שונים בארץ ובעולם.

לצד בקיאותו בספרי היסוד של הקבלה, ספר הזוהר וכתבי האר"י, גילה הרב אשלג עניין רב בפילוסופיה מערבית ונסה ליישב בין עקרונות קבליים לעקרונות מודרניים.

היכרותו של הרב אשלג עם ההגות המערבית המודרנית, כמו גם העניין שלו בשאלות חברתיות, לאומיות ופוליטיות, באים לידי ביטוי במאמרים שונים שהרב אשלג פרסם בימי חייו, שיועדו לקהל הרחב, כמו גם ברשימות שונות שחלקן נתפרסמו לאחר מותו וחלקן נשארו גנוזות עד לאחרונה.

הספר שלפנינו מכיל אוסף מאמרים ורשימות של הרב אשלג, שחלקם נחשפים כאן לראשונה. רשימות אלו, שמרביתן מבוססות על כתבי יד מעיזבונו של הרב אשלג, הוכנו לדפוס במאמץ רב ובקפידה רבה על ידי המכון למחקר ע"ש הרב אשלג.

אנשי המכון למחקר השכילו לפענח את התעודות, שחלקן קשותביותר לקריאה, להבהיר את סדר הרשימות ואת דרך כתיבתן ולעמוד על המקורות השונים שהרב אשלג השתמש בהם. בזכות עבודה קפדנית ומסורה זו נחשפות בפני ציבור הקוראים תעודות רבות-עניין, שמרביתן נכתבו בשנות חייו האחרונות של הרב אשלג, החושפות היבטים חדשים ולא ידועים בהגותו של בעל הסולם.

התעודות מלמדות על עומק היכרותו של הרב אשלג את ההגות המערבית המודרנית, על מעורבותו בסוגיות חברתיות ולאומיות, ועל
תכניותיו המעשיות להקמת חברה שיתופית המבוססת על עקרונותיו הקבליים.

ד"ר בועז הוס, אונ' בן-גוריון בנגב

הרב יהודה אשלג היה מגדולי המקובלים בדורות האחרונים. עתה מתפרסמים לראשונה כתבי יד המכילים ניתוח מעמיק ומרתק של האפשרויות הפוליטיות-חברתיות השונות שעמדו בפני בני דורו של הרב אשלג. ביקורתו על התהליכים התרבותיים והחברתיים הנלווים לניצחון הקפיטליזם – שאותו חזה הרב אשלג זמן רב לפני השלמתו – הם בעלי משמעות רבה גם בעבור דורנו אנו.

המכון למחקר ע"ש הרב אשלג השקיע מאמץ רב בפענוח כתבי היד ובהבאתם לדפוס, ובזכות מפעל זה זכינו לאחד הטקסטים החשובים בקבלת המאה העשרים.

ד"ר יהונתן גארב, האונ' העברית, ירושלים

חזרה לראש הדף
Site location tree