אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / הדור האחרון / מבוא
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

מבוא

אנו חיים במציאות אחת: נצחית, שלמה ומלאת תענוגים. מציאות זו קבועה וכל חלקיה מצויים במקומות קבועים, אך היא נסתרת מעינינו. אין אנו רואים אותה כפי שהיא באמת, ובמקומה אנו מרגישים את העולם הזה. ההבדל בין תחושת המציאות האמיתית לבין תחושת העולם הזה נובע מקלקול הטבוע בחמשת החושים שלנו, העובדים עתה כדי לגרום סיפוק והנאה לאדם עצמו.

אם נחליט להשתמש בכל חושינו, בכל ליבנו ובכל מוחנו כדי לגרום הנאה לזולת, נרגיש את אותה מציאות האמיתית והשלמה ונחיה בה. העיוורון והחושך ייעלמו, יתפוגג הערפול האופף את חושינו, ואנו נחוש כיצד נגוז העולם הזה ובמקומו נימָצא ב"עולם העליון", ב"גן עדן". הדבר דומה למתרחש בסיפורי האגדות, כאשר תמונת העולם הרעה והמאיימת משתנה לפתע מן הקצה אל הקצה והופכת לטובה ומאירה.

המקובלים כבר עברו את ההתחלפות הזו והם מספרים לנו עליה. הם מצביעים על הדבר המדויק שעלינו לשנות כדי להפוך את תמונת המציאות שאנו נמצאים בה לתמונת המציאות האמיתית והשלמה. לדבריהם, האגו של האדם רוצה למשוך הכול לעצמו, והוא המכווץ את תמונת המציאות סביב האדם. האגו אינו מאפשר למציאות האמיתית שהאדם נמצא בה להתפשט החוצה, וכאילו מושך אותה פנימה לתוך עצמו. אילו הפך האדם את טבעו מאגואיזם לאהבה כלפי הכול, ליציאה מעצמו – הייתה המציאות מתרחבת ממנו והלאה לכל הממדים והייתה מתמלאת באור ובשלמות.

את המעבר הזה מחויבת האנושות לעבור בזמננו, ולכן מתחוללים כיום שני תהליכים מקבילים. בתהליך האחד האנושות מתחילה להכיר
בחומרת מצבה ובנחיצות לשנות את העולם שלנו. עוד ועוד אנשים מרגישים כי עלינו לומר למצבנו האנוש "די!". התהליך השני הוא התגלות חכמת הקבלה המסבירה לאנושות כיצד לבצע את המעבר הזה. שני התהליכים הללו, הכרת הרע שבעולמנו וההזדמנות שמציעה לנו חכמת הקבלה, נפגשים ועומדים לפנינו כהזדמנות להתפתחות.

הספר שלפניך עוסק במשנתו ובכתביו של הרב יהודה אשלג (1884–1954), הידוע בכינויו "בעל הסולם" על שום פירוש "הסולם" שכתב לספר הזוהר.

במאמר "השלום בעולם", שבו עוסק חלקו הראשון של הספר, מסביר בעל הסולם כמה מן הטעויות הנפוצות שנעשו במהלך ההיסטוריה במקומות שונים בעולם. האנושות ניסתה ליצור בעצמה מודלים של חיים טובים, אך התעלמה מכך שחוקי הטבע מקדמים את בני האדם דווקא אל תחושת אותו מצב נצחי שכבר קיים. איננו צריכים ליצור בעצמנו מצב טוב השונה מהמצב שכבר מוכן בעבורנו, דהיינו לבנות על פי שכלנו מציאות מלאכותית כלשהי ומערכות יחסים שיסודן בהמצאותיהם של בני אדם. כל שעלינו לעשות הוא לתקן את תפיסת המציאות שלנו, במקום שבו אנו נמצאים.

בהמשך הספר נדון ב"חברה העתידית" המכונה גם חברת "הדור האחרון". החברה העתידית היא אותה חברה אנושית המשתדלת להגיע בהדרכת המקובלים אל הרגשת המציאות האמיתית. על ידי שינוי היחס לזולת ובהשפעת הכוח העליון המתקן יסירו בני האדם את הערפול הרובץ על חושיהם. ואז, כמו באותן אגדות, יחלוף העיוורון והם יביטו סביב בעיניים גדולות ופקוחות ויראו עולם מושלם, נצחי, אין-סופי ומלא אור.

הנספחים לספר

כאמור, הספר עוסק במשנתו של בעל הסולם. משום כך, בחרנו לשלב בנספחים לספר פרסום ראשון של "כתבי הדור האחרון" שנכתבו בשנותיו האחרונות של בעל הסולם וכן את עיתון "האֻמה", שהוצא לאור על ידיו ב-1940. בנוסף, מובאות אמירות נבחרות על אודות בעל הסולם בנספח "בעל הסולם בעיני הדור".

"כתבי הדור האחרון" מכילים מאמרים ורשימות דברים, אשר רובם ככולם טרם ראו אור. הכתבים דנים בעניינים חברתיים ומנתחים את המשטרים שחוותה האנושות ואת אלה שבפניהם היא עומדת, תוך מתן דגש לתפקיד האומה הישראלית ולאופייה. זמן כתיבתם ותוכנם של הכתבים מורים כי ניתן לראות בהם את סיכומה המעשי של משנתו המרתקת ורחבת-ההיקף של בעל הסולם.

"כתבי הדור האחרון" סוקרים את התפתחותה הדיאלקטית של האנושות מהיבטים רבים. לכל אורכם של הכתבים עוסק בעל הסולם בהרחבה בתופעת הנאציזם ומנתח מזווית ייחודית ומהפכנית את הגורמים להתהוותה. בעל הסולם מתריע כי חוק ההתפתחות הטבעי עומד להביאנו אל מצב שבו יקומו ברחבי העולם משטרים נאציים ופשיסטיים, ויביאו לידי הכחדת רוב המין האנושי במלחמות עולם נוספות. הוא מזהיר כי התופעה החריגה ויוצאת הדופן בעיני רבים עלולה להתפתח עוד ועוד.

בעל הסולם מציע לאנושות מוצא ודרך מילוט, ומציג בפרטי פרטים את המבנה החברתי היחיד שיוכל לדעתו להביא לכל איש ואיש – ולאנושות כולה כאחד – חיים מלאי סיפוק, ביטחון, שלווה, שלום ואושר.

חזרה לראש הדף
Site location tree