אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / הדור האחרון / עקרונות החברה העתידית

עקרונות החברה העתידית

מבוסס על קטעים נבחרים מתוך "כתבי הדור האחרון" של בעל הסולם המובאים בהזחה שמאלה

קומוניזם אלטרואיסטי

בעל הסולם מכנה את דרך התיקון בשם "קומוניזם" מכיוון שזוהי הגדרתה של נתינה לפי היכולת וקבלה לפי הצורך. המונח "קומוניזם" מתאר יחס בין בני אדם המתנהל לפי העיקרון "שלי – שלך, שלך – שלך" ולא לפי עקרון "הצדק הטבעי", "שלי – שלי, שלך – שלך". בשל מאורעות העבר ברוסיה ובמקומות נוספים, דבק במושג קומוניזם שם רע...

המשך למאמר >>
דת ההשפעה והאהבה

עקרונות החברה העתידית הנגזרים מן הכלל "ואהבת לרעך כמוך" מכונים "דת". כדי להבין מונח זה כראוי ולבל נשגה בפירושו, נזכיר כמה מכינוייו האחרים המופיעים ב"כתבי הדור האחרון" (המובאים במלואם בנספח): "דת כולל לכל האומות", "הדת השוה לכל העולם", "הדת של ואהבת לרעך", "דת של אלטרואיזם", "דת האהבה". אם כן, באומרו "דת" כוונת בעל הסולם לשיטת תיקון טבע האדם מאגואיזם לאלטרואיזם, כפי שניתן לראות גם במאמרו "מהות הדת ומטרתה"...

המשך למאמר >>
הקמת הדור האחרון

תיקון העולם באמצעות ענייני הדת משמעותו שליטת הרעיון של השפעה לזולת בעולם כולו. מימוש הרעיון יתאפשר רק אם יסופקו לכל אדם צרכיו ההכרחיים לקיומו ולא ייוותר ולו גם נזקק אחד בעולם. מימוש החוק הכללי של המציאות "ואהבת לרעך כמוך" חייב להתקיים בפועל, ולכן יש להקדים ולוודא שיש אפשרות לממשו מבחינה כלכלית. אם אין אפשרות לקיים את החוק, אין טעם במילים ריקות...

המשך למאמר >>
מהפכה רוחנית

שנאת היהודים נובעת ממטרת הקיום של האומה הישראלית. תכלית ישראל היא למסור לעולם את חכמת הקבלה כאמצעי להשגת דבקות בבורא. מכיוון שכל אחד מבאי עולם חייב להשיג את מטרת הבריאה – דבקות בבורא, גורלה של האומה הישראלית תלוי באופן שבו היא מממשת את משימתה. בסוף ה"הקדמה לספר הזוהר" מסביר בעל הסולם שהסיבה לאנטישמיות וליחס הכללי והפרטי של אומות העולם לישראל נובעת מכך שישראל אינם מממשים את משימתם...

המשך למאמר >>
היציאה מהאגואיזם

בעל הסולם מרבה להביע את דעתו על משטר האגרוף, הקומוניזם האגואיסטי, כפי שניסו ליישמו ברוסיה ובמדינות נוספות. ראשי המהפכה ברוסיה חשבו שבעזרת כוח ההרגל יצליחו להקנות לאדם טבע שני. מהפכה זו לא הייתה שיגיון של אדם אחד, אלא התבססה על מגוון רחב של תאוריות. המהפכנים השקיעו מחשבה רבה בהצלחת המהפכה וניסו כל מסגרת אפשרית כדי להוכיח את הנחות היסוד שלהם. לצורך העניין נבנו מערכות הסברה מתוחכמות מאוד, וילדים אף הוצאו מרשות הוריהם כדי להתחנך מחדש, אלא שסוגיה אחת לא הובאה בחשבון...

המשך למאמר >>
תכונות ההשפעה והקבלה

עם ישראל נבחר להביא את התיקון לעולם, ומשום כך הוא העם האגואיסט והמפותח ביותר. מאחר שהוא ניחן בתכונות אלה הוא סובל יותר מכל העמים, וסבלו גובר משום שהוא מאחר בביצוע תפקידו. הסבל הופך אותו להיות העם המוכשר ביותר לדרוש את התיקון. כדי להבין את מערכת היחסים בינו לבין העמים האחרים עלינו להתוודע אל שורשם הרוחני...

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree