אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / הדור האחרון / כתבי הדור האחרון

כתבי הדור האחרון

מאת בעל הסולם
מבוא לכתבי הדור האחרון

"כתבי הדור האחרון" מכילים מאמרים ורשימות של בעל הסולם (1884–1954) אשר רובם ככולם טרם ראו אור. הכתבים דנים בעניינים חברתיים ומנתחים את המשטרים שחוותה האנושות ואת אלה שבפניהם היא עומדת, תוך מתן דגש לתפקיד האומה הישראלית ולאופייה. לכל אורכם של הכתבים עוסק בעל הסולם בהרחבה בתופעת הנאציזם ומנתח מזווית ייחודית ומהפכנית את הגורמים להתהוותה...

המשך למאמר >>
הקדמה

משל לחברה רעבים וצמאים התועים במדבר, והנה אחד מהם מצא מקום ישוב בכל טוב, התחיל נזכר באחיו האומללים, אמנם כבר נעתק מהם הרבה עד שלא ידע מקום המצאם. מה עשה התחיל לצעוק בקול גדול ולתקוע בשופר, אולי ישמעו חביריו הרעבים והאומללים את קולו ויתקרבו אליו ויבואו ג"כ לישוב ההוא המלא מכל טוב...

המשך למאמר >>
חלק א המשך למאמר >>
חלק ב

ההמונים מטבעם להאמין למנהיג שאין לו שום מחשבות ואינטרעסים של עצמו אלא שהקדיש והפקיר כל פרטיותו בשביל תועלת הצבור, כי באמת כן צריך להיות. ואם המנהיג עושה רעה לאחד מהצבור מתוך אנטרעס פרטי הרי זה בוגד ושקרן וברגע שידעו זאת הצבור ירמסנו עד עפר...

המשך למאמר >>
חלק ג

קטע א: קומוניזם פרגמטי | המעלות.

קטע ב: דעת היחיד ודעת הציבור | הקלקול שבדעת הציבור: רוב בניין | בניין חדש | הנאציזם אינו פטנט גרמני | נאציזם הוא פרי הסוציאליזם | פרגמטיזם | מגמת החיים | אמת ושקר | הצורך | העיקרון הדתי | צורך נפשי | מעשה מצוות | מוסריות נימוס | לאגואיזם ציבורי אין תקנה קר דת | האגואיזם הטבעי | תועלתיות כפול | מוטיב פאואר | השארת הנפש | ה' חושים | לוקסוס, ורכוש מצטבר | פרלליות פסיכו-פיזית, מקור כל הטעויות שבעולם | תועלתיות | תסביך מעורפל | ידיעה.

המשך למאמר >>
חלק ד

הביאור שגם עתה אנו משפיעים ולא ומקבלים הן ממה שאין נוטלים את העודף שאנו מייצרים אלי קבר...

המשך למאמר >>
חלק ה

כבר אחזו להם קלי הדעת אשר אי אפשר לבנות זולת על מקום חורבתו של חבירו, ושיטה זו היא המטגנת את בני העולם על האש עד היום הזה. כי בטרם שאדם מוצא מקום חלש ברשות חביריו אין לו אפי' העלאת על הדעת לבנות מה, אלא באותו רגע שמוצא דבר חלש בשיטת חבירו אז ינעוץ שם צפרניו וארסו עד שמחריבו עד היסוד ושם בונה היכל חכמתו...

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree