אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / שני המאורות הגדולים / על הספר
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

על הספר

מחבר הספר, הרב מיכאל לייטמן, שמע מפי מורו, בנו בכורו של בעל הסולם, הרב ברוך שלום הלוי אשלג (הרב"ש, 1904–1991), את הערכתו הרבה של בעל הסולם לרב קוק ועל גדלות השגתו בעולם הרוחני. לקט מקורות זה, המבוסס על שיעורי המחבר על כתביו של בעל הסולם, לוקט ועובד משך זמן רב על ידי קבוצת תלמידים, שהעמיקו בהדרגה בחקירה, ונוכחו לגלות, יותר ויותר, עד כמה רבה ההקבלה בין משנותיהם של שני המקובלים, הרב קוק ובעל הסולם.

מטרת הספר היא להציג את הדומה והמשותף בתפיסת עולמם הרוחנית-הגותית של הרב קוק ובעל הסולם, ובכך להחיות את דרכם הרוחנית המשותפת של שני המקובלים הגדולים, ולמשוך את אורם מראשית תקופת הגאולה אל תקופתנו שלנו, למציאות הארצישראלית של ימינו. הספר אינו בא להחליף מחקר השוואתי מלא, או לשמש כמסמך היסטורי-הגותי גרידא, המנותק מן המציאות בת זמננו, אלא יש בו קריאה גדולה להתווית דרך חדשה. כתביהם נכתבו לפני שנות-דור, אך טעמם לא פג - ואפילו מתחזק והולך - בדורנו-אנו.

דבריהם של הרב קוק ושל בעל הסולם יובאו בספר בבחינת "יבוא זה ויעיד על זה", מתוך מטרה לעמוד על המשותף בין שתי התורות, וכן להשלים את תפיסת העולם ואת ההדרכות המעשיות מדבריו של האחד על השני.

הערות: בספר זה מובאים מושגים רוחניים אשר הגדרותיהם ומשמעותם מתבארות בהדרגה לאורך פרקי הספר; ההדגשות המופיעות בדברי הרב קוק ובעל הסולם נוספו על ידי העורך להקלת העיון בנושא הנלמד.

חזרה לראש הדף
Site location tree