אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / כתבי מקובלים נוספים / פרקי אבות / פרק ראשון

פרק ראשון

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר.

א משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושוע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה: הם אמרו שלשה דברים, הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סיג לתורה.

ב שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, על-שלשה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.

ג אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל-תהיו כעבדים המשמשין את-הרב על-מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשין את-הרב שלא על-מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם.

ד יוסי בן-יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם. יוסי בן יעוזר איש צרדה אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים והוה מתאבק בעפר רגליהם והוה שותה בצמא את-דבריהם.

ה יוסי בן-יוחנן איש ירושלים אומר, יחי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים בני ביתך ואל-תרבה שיחה עם האשה. באשתו אמרו קל וחמר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים כל-המרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש גיהנם.

ו יהושע בן-פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם. יהושע בן-פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר והוה דן את-כל-האדם לכף זכות.

ז נטאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע ואל-תתחבר לרשע ואל-תתיאש מן-הפורענות.

ח יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם. יהודה בן-טבאי אומר, אל-תעש עצמך כעורכי הדינין וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאין כשקבלו עליהם את הדין.

ט שמעון בן שטח אומר, הוה מרבה לחקור את-העדים והוה זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר.

י שמעיה ואבטליון קבלו מהם. שמעיה אומר, אהב את-המלאכה ושנא את-הרבנות ואל-תתודע לרשות.

יא אבטליון אומר, חכמים הזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא שם שמים מתחלל.

יב הלל ושמאי קבלו מהם. הלל אומר, הוה מתלמידיו של-אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את-הבריות ומקרבן לתורה.

יג הוא היה אומר, נגיד שמא אבד שמה ודלא מוסיף יסף ודלא יליף קטלא חיב ודאשתמש בתגא חלף.

יד הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי.

טו שמאי אומר, עשה תורתך, קבע אמור מעט ועשה הרבה והוה מקבל את-כל-האדם בסבר פנים יפות.

טז רבן גמליאל אומר, עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל-תרבה לעשר אמדות.

יז שמעון בנו אומר, כל-ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה ולא המדרש עקר אלא המעשה, וכל-המרבה דברים מביא חטא.

יח רבן שמען בן-גמליאל אומר, על-שלושה דברים העולם קים על האמת ועל הדין ועל-השלום שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם.

חזרה לראש הדף
Site location tree