אתה נמצא כאן: קבלה לעם / תכנים נוספים לעיתון "קבלה לעם" / קבלה לעם, תכנים נוספים לגיליון מס' 5

קבלה לעם, תכנים נוספים לגיליון מס' 5

אות קנ"ה, מתוך ההקדמה לתלמוד עשר הספירות, בעל הסולם המשך למאמר >>
סביב השולחן עם דליק ווליניץ

הרב לייטמן, מסביר לדליק וולינץ על החוש השישי, התפתחות האנושות, והשגה רוחנית. בתכנית מרתקת המספקת תשובות לאלו שפוחדים לסיים את חייהם ללא משמעות.

לצפיה >>לצפיה
סביב השולחן עם נתי רביץ

השחקן נתי רביץ, מגיע חדור התלהבות לשיחה עם הרב לייטמן, ומשתף אותנו בלבטיו האישיים על תקופת ההתעוררות שעבר, ההתקרבות וההתרחקות, השאלות והתשובות. רביץ מבין ומסכים כי אין דרך לשנות את המצב מלבד לימוד חכמת הקבלה.

לצפיה >>לצפיה
הקדמה לתלמוד עשר הספירות עם פירושו של הרב לייטמן המשך >>
אות קנ"ה מההקדמה לתלמוד עשר הספירות המשך למאמר >>
אישיים בקבלה - האר"י הקדוש

סדרת התוכניות "אישים בקבלה" סוקרת את המקובלים החשובים בהיסטוריה. האר"י (הרב יצחק לוריא) היה גדול מקובלי צפת במאה ה-16. גדולתו הייתה בכך שהצליח להפוך את חכמת הקבלה משיטה המיועדת ליחידי סגולה לשיטה המתאימה למספר רב של נשמות המוכנות כעת לעלייה רוחנית.

לצפיה >>לצפיה
ספר עץ חיים - הקדמת מוהרח"ו זיע"א על שער ההקדמות

אמר הצעיר מעיר. הדל באלפי חיים ויטאל בן לא"א הרב יוסף וויטאל זלה"ה בהיותי בן שלשים לכח תשש כחי ישבתי משתומם. ומחשבותי תמהים. כי עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו. רפואה לא עלתה למחלתינו. אין מזור לבשרנו. ולא עלתה ארוכה למכתינו לחרבן בית מקדשינו. הנחרב זה היום אלף ות"ק וד' שנים אוי לנו כי פנה היום יום אחד של הקב"ה שהוא אלף שנים וגם נטו צללי ערב שהם ת"ק וד' שנים יותר מחצי היום הב'. וכלו כל הקצין ועדיין בן דוד לא בא. ונודע את אשר ארז"ל כל דור שלא נבנה בה"מ בימיו כאלו נחרב בימיו. ואתנה את פני לחקור ולדעת מה זה וע"מ נתארך קיצינו וגלותינו. ומדוע לא בא בן ישי. ומצאתי און לי ואנינה בקרבי ולבי דוי. ממאמר א' הובא בס' התיקונים תיקון ל' דף ע"ז ע"ב. וז"ל תנינא כתב ורוח אלקי"ם מרחפת וגו' מאי ורוח אלא בודאי בזמנא דשכינתא נחתת בגלותא האי רוח נשיב על אינון דמתעסקי באורייתא בגין שכינתא דאשתכחת בינייהו והאי רוח אתעביד קלא וימא הכי אינון דמיכין דשינתא בחוריהון סתימין עינין אטימי לבא קומו ואתערו לגבי שכינתא דאית לכון לבא בלא סכלתנו למינדע ביה ואיהו בינייכו ורזא דמלה קול אומר קרא. כגון קרא נא היש עונך וגו' והיא אומרה מה אקרא כל הבשר חציר. כלא אינון כבעירה דאכלי חציר. וכל חסדו כציץ השדה כל חסד דעבדי לגרמייהו הוא דעבדי. ובההוא זמנא מ"כ ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב דא איהו רוחו של משיח. ווי לון מאן דגרמי דיוזיל ליה מן עלמא. ולא יתוב לעלמא דאילין אינון דעבדי לאורייתא יבשה ולא בעאן לאשתדלא בחכמת הקבלה וגרמין דאסתלק נביעו דחכמה דאיהו יו"ד מינה ואשתארת בי"ת יבשה ווי לון דגרמי עניותא וחרבא ובזה והרג ואבדן בעלמא. והאי רוח דאסתלק דאיהו רוחו של משיח כמה דאתמר ואיהו רוה"ק. ואיהו רוח חו"ב. רוח עצה וגבורה. רוח דעת ויראת ה'. פיקודא תנינא ויאמר אלקים יהי אור. ובג"ד אמר הקב"ה השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ כו' דאיהו רחימו בלא פרס ולא ע"מ לקבל פרס. ויראה ואהבה ע"מ לק"פ איהי שפחה ותחת שלש רגזה ארץ וגו'. תחת עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה עכ"ל:

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree