אתה נמצא כאן: קבלה לעם / תכנים נוספים לעיתון "קבלה לעם" / קבלה לעם תכנים נוספים לגיליון מס' 12 / purim2 / קטע ממאמר קיב: שלשת המלאכים, ספר שמעתי, בעל הסולם
הרב יהודה אשלג

קטע ממאמר קיב: שלשת המלאכים, ספר שמעתי, בעל הסולם

וענין הרשימות שצריכים להשאיר בסוד הצלת לוט, הוא מטעם ב' פרידות טובות, שהוא סוד ענין המן ומרדכי. כי מרדכי, שרצונו רק להשפיע אין לו שום צורך בהמשכת אורות דגדלות, אבל ע"י המן, שהוא רוצה לבלוע את כל האורות לרשותו, על ידו, היינו הוא הגורם שמעורר את האדם להמשיך את האורות דגדלות. אבל לאחר שכבר המשיך את האורות אסור לקבל אותם בכלים של המן, שנקרא כלים דקבלה, אלא בכלים דהשפעה. שזהו פירוש מה שכתוב, שהמלך אמר להמן "ועשה כן למרדכי היהודי", שזה נבחן, אורות דהמן המאירים בכלים דמרדכי. קיב. שלשת המלאכים

חזרה לראש הדף
Site location tree