אתה נמצא כאן: קבלה לעם / תכנים נוספים לעיתון "קבלה לעם" / קבלה לעם תכנים נוספים לגיליון מס' 12 / purim2 / מאמר תתקלא: עד דלא ידע, דרגות הסולם, הרב ברוך אשלג
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

מאמר תתקלא: עד דלא ידע, דרגות הסולם, הרב ברוך אשלג

עד דלא ידע

פורים תשל"ט

עד דלא ידע. יש ג' בחינות:

א) דלא ידע הבחן בארור לברוך, היינו שעוד לא נקבע הידיעה, שהרצון לקבל נקרא המן, והרצון להשפיע נקרא מרדכי הצדיק, אלא אפילו כשעוסק על מנת לקבל, נחשב אצלו שהוא צדיק.

ב) שכבר נקבע אצלו הידיעה, שקבלה נקרא המן והשפעה נקרא צדיק.

ג) בגמר התיקון, הנקרא בחינת מאוד שהס"ם יהיה מלאך קדוש, היינו שהקבלה כבר קיבלה תיקון על מנת להשפיע, אם כן אין כבר הבחנה מקבלה להשפעה, היות שהקבלה כבר נכנסה כולה בעל מנת להשפיע. וזה חייב אדם לביסומי, היות שכל המועדים בטלים חוץ מפורים, משום שהוא עניין של גמר התיקון. לכן צריכים לרמז על גמר התיקון, שעניין לביסומי הוא נקרא המתקה, שכל הרע כבר נמתק. מה שאין כן הלא ידע דבסומי עדיין אין המתקה

חזרה לראש הדף
Site location tree