אתה נמצא כאן: קבלה לעם / תכנים נוספים לעיתון "קבלה לעם" / קבלה לעם תכנים נוספים לגיליון מס' 12 / purim2 / מאמר תתקלה: ובתורתו יהגה, דרגות הסולם, הרב ברוך אשלג
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

מאמר תתקלה: ובתורתו יהגה, דרגות הסולם, הרב ברוך אשלג

י"ט שבט תשכ"ו כפר סבא

אסיים מכתבי, מה שאמרתי היום לפנות בוקר לפני התלמידים. הנה מציינו במגילה: אחר הדברים האלה גידל המלך המן. ולפי הפשט קשה להבין. הלא אחר המעשה שמרדכי עשה, דבר טוב למלך, היה המלך צריך להגדיל את המרדכי, ולא המן? ויש לפרש זה על דרך המוסר, היינו לאחר שהאדם עושה דבר על ידי התעסקותו בתורה ומצות, אז הקב"ה מגדיל הרע של האדם, הנקרא המן, היינו שהשי"ת מראה לו את האמת, איך הרע שבקרבו מפריע לו מלקבל את כל התענוגים הרוחניים. כי אם היה האדם הולך בדרך הטוב, היינו אם כוונת האדם הייתה רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז האדם ראוי לכל הדברים העליונים.

וזה נקרא דרך היהדות. ובזמן שאין האדם יכול לראות את פרצופו האמיתי של הרע שלו, היינו צורתו של המן, אז אין האדם יכול להתפלל לה' שיעזור לו להינצל מהרע. ורק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של המן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים וכו', היינו שהמן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות, שלא נותן לו לעשות שום דבר שבקדושה, אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית. ואז יקוים "הקב"ה עוזרו, לכן אז שייך דברי הצומות וזעקתם, שמתפללים לה', שינצל מהמן הרע הזה.

וכשהקב"ה עוזרו, אז הקב"ה שואל להמן, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? אז המן חושב למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? היינו שכל הרע נמשך מהרצון לקבל (כמו שכתוב בהקדמת הסולם לפירוש הזהר), שהוא ההמן של האדם. והוא טוען, שרצון ה' הוא להטיב לנבראיו, היינו שכל התענוגים שייכים לרצון לקבל.

אבל ה' אמר ועשה כן למרדכי היהודי. היינו שאם ישאל את היצר טוב, שנקרא מרדכי היהודי, אם הוא רוצה משהו, אז הוא יענה, שכל רצונו הוא רק להשפיע לה', ולא צריך שום דבר. לכן שאל את המן, שהוא רוצה לקבל כל התענוגים שישנם במציאות. ואז אמר ה', כל התענוגים צריכים לתת למרדכי, שהפירוש שהאדם יקבל כל התענוגים רק בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו.

וזה אמר אאמו"ר: אורות דהמן בכלים של מרדכי, שהפרוש הוא, לקבל כל התענוגים רק על הכוונה לשם שמים.

חזרה לראש הדף
Site location tree