אתה נמצא כאן: קבלה לעם / תכנים נוספים לעיתון "קבלה לעם" / קבלה לעם תכנים נוספים לגיליון מס' 12 / purim2 / מאמר תתקלג: מאי פורים, דרגות הסולם, הרב ברוך אשלג
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

מאמר תתקלג: מאי פורים, דרגות הסולם, הרב ברוך אשלג

בסעודת פורים שנת תשי"ג

עניין מרדכי והמן, שמרדכי נקרא בחינת צדיק, היינו שאין לו שום צורך להמשיך בחינת אור החכמה, אלא שהוא תמיד בבחינת להשפיע. וזה ידוע, שאין שום הארה באה למטה אלא על ידי אתערותא דלתתא. לכן כאשר השי"ת רצה לתת למרדכי את האורות הגדולים, שאל את המן, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ואחר כך אמר לו המלך, יעשה כן למרדכי היהודי. היינו שאורות דהמן צריכים להתקבל בכלים דמרדכי, ולא בכלים דהמן, שזה עניין ביקר ומה שכתוב בבי זה לא שלחו את ידם, היינו שלא המשיכו את האורות דהמן, אלא שהסתפקו בזה שהרגו את הכלים של המן, ולא קבל את האורות. מה שאין כן בזמן ששאול הלך לאגג וקבלו את השלל את הצאן והבקר, אז שמואל הנביא אמר בשם ה' שאסור לקבל את השלל, מטעם שאז עדיין לא היה הזמן לזה.

חזרה לראש הדף
Site location tree