אתה נמצא כאן: קבלה לעם / תכנים נוספים לעיתון "קבלה לעם" / קבלה לעם תכנים נוספים לגיליון מס' 12 / purim2 / מאמר תתקכט: מחיית עמלק, דרגות הסולם, הרב ברוך אשלג
הרב יהודה אשלג

מאמר תתקכט: מחיית עמלק, דרגות הסולם, הרב ברוך אשלג

אופקים ויקרא תשכ"ה

למה קוראין פרשת זכור בשבת לפני פורים? היינו, אנו רואים שלפני פורים צריכים למחות עמלק, על מה מרמז לנו את זה?

ידוע שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו. אלא, כדי שלא יהיה נהמא דכסופא, ניתן לנו עבודה, בכדי לקבל שכר, היינו שלא יהיה מקום לבושה.

אי לזאת, ניתן לנו יצר הרע, המכונה בשם עמלק. ובזמן עבודה אי אפשר להשיג את הטעם בתורה ומצוות, כי אחרת לא נבחן זה לעבודה. לכן צריכים להתגבר על הרע שבנו, שנבחן למחית עמלק. ואז יכולים לזכות לאור הגאולה, כמו שהיה אז בימי מרדכי, שזכו לבחינת קימו וקבלו.

ודרז"ל, קימו מה שקבלו כבר, עד כאן באונס ועכשיו ברצון, שעניין אונס היינו בהכרח, מה שהאדם עושה ואין לו הנאה מן העשיה, הוא עושה זה בהכרח, זה נקרא באונס, שמכריח את עצמו שהוא מקיים את התורה ומצוות על דרך הכפיה. אבל בזמן שמכניעין את העמלק, אז זוכין לטעום את הטעם של תורה ומצוות, שיש שם עיקר התענוג, על דרך הן גוים. כמר מדלי שבגשמיות, אין יותר רק מטיפה תענוג, ממה שיש בדלי שלם של תענוג. ממילא הוא עשה ברצון טוב, מסיבת התענוג הנפלא, שהוא מרגיש בהם.

וזה ואהבת וכו' בכל לבבך בשתי יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. ואיך אפשר שגם היצר הרע יסכים לקיים תורה ומצוות? אלא בזמן שהוא מרגיש בהם תענוג גדול, ממילא גם הוא מסכים. לכן, בכדי לזכות לאור הגאולה, אנו צריכים מקודם לעסוק בעניין מחית עמלק, ואז נזכה לגאולה, כמו שהיה אז בימי מרדכי ואסתר.

אבל במה יכולים למחות את העמלק? על זה אמרו ז"ל, בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין, שעל ידי התורה יכולים למחוק את הרע. אבללא כאו"א יש לו היכולת לעסוק בתורה. לזה ניתן לנו את עניין של יששכר וזבולון, היינו בחינת לומדי תורה ותומכי תורה, שעל ידי זה מתחברים לאיש אחד וכולם נקרא בני תורה. ואז, שכולם יהיה לאגודה אחת, אז נוכל למחות את עמלק ולזכות להגאולה.

חזרה לראש הדף
Site location tree