אתה נמצא כאן: קבלה לעם / תכנים נוספים לעיתון "קבלה לעם" / קבלה לעם תכנים נוספים לגיליון מס' 12 / purim2 / קטע ממאמר תתקיט: מהו נס חנוכה, דרגות הסולם, הרב ברוך שלום אשלג
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

קטע ממאמר תתקיט: מהו נס חנוכה, דרגות הסולם, הרב ברוך שלום אשלג

הנה הנס של חנוכה היה רק בבחינת היצר הטוב. לכן נקרא זה רק חניה, משום שעוד לא נשלמו העבודה, היינו שיש עוד לתקן את היצר הרע, שנקרא בחינת גוף. וזה היה רק נס של פורים.

וזה עניין קיימו וקבלו, עד כאן באונס, משום שהיצר הרע עוד לא הסכים לעבודה, משום שעוד לא קיבל את תיקנו. ועכשיו, שהיה הנס בגאולת הגופים, שאז מקויים בכל לבבך בשני יצריך, לכן נקרא זה ברצון. לכן יש היכר הנס רק בהלל והודאה, שהוא רק צרכי הנשמה. מה שאין כן בפורים עושים היכר הנס במשתה ושמחה, שזה נוגע עד הגוף.

חזרה לראש הדף
Site location tree