אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / קבלה לעם / פותחים את הזוהר / מוליך החמורים
קבלה לעם

מוליך החמורים

"מעשה ברבי אלעזר שהלך לראות את רבי יוסי, ורבי אבא היה הולך עמו. ואיש אחד היה מוליך את חמוריהם. אמר רבי אבא: נפתח פתחי התורה, שעתה השעה והזמן להיתקן בדרכנו". ("דטעין חמרי", הקדמת ספר הזוהר)

כל ספרי הקבלה ובראשם ספר הזוהר, מתארים את סדרת המצבים הפנימיים שעובר המקובל במהלך דרכו הרוחנית.

המאמר שלפנינו נקרא "דטעין חמרי", והוא עוסק בשניים מתלמידיו הגדולים של רבי שמעון בר יוחאי. הוא אינו מספר על טיול בגליל, כפי שנראים הדברים ממבט ראשון, אלא כשנאמר ששני המקובלים "הולכים לבקר את רבי יוסי", הכוונה היא שהם רוצים להתעלות למדרגה גבוהה יותר בסולם המדרגות הרוחני. התעלות זו אפשרית רק בעזרת משיכת אור מהעולם הרוחני, וזו משמעות הביטוי "נפתח פתחי התורה".

"דטעין חמרי" פירושו בארמית "מוליך החמורים". "טעין" פירושו דוקר, והוא כינוי למוליך החמורים, שדרכו לדקור את החמורים כדי שימהרו ללכת. "חמור" מקורו במילה חומר.

על פי חכמת הקבלה החומר שלנו הוא האגואיזם. בטיפוס בסולם המדרגות הרוחני על כל אדם ללמוד כיצד לעבוד נכון עם החומר שלו כדי להתפתח רוחנית. משמעות הטיפוס ממדרגה רוחנית אחת למדרגה הבאה הוא תיקון של חלק נוסף מהרצונות האגואיסטיים של האדם. הטבע האגואיסטי של האדם מנוגד לטבע הרוחני, וכדי לחייב אותו להתקדם אל הדרגה הבאה יש הכרח "לדקור" אותו.

לייסורים שהאדם חווה יש מטרה אחת בלבד — לכוון אותו למשוך את "המאור המחזיר למוטב", וזאת על ידי לימוד בספרי הקבלה. לאחר ששינה את טבעו האגואיסטי, מגלה האדם את "סודות התורה", כלומר, את המציאות השלמה. רק לאחר שמתגלים לו סודות התורה, יודע ה"חמור" שבתוכו כיצד להשתנות.

שאלות עמוקות

כשהתחילו לגלות את סודות התורה, החל לשאול אותם מוליך החמורים — שהיה מחמר אחריהם — שאלות עמוקות שלא יכלו לענות עליהן. שאלות אלה הותירו את רבי אלעזר ואת רבי אבא ללא תשובה.

מוליך החמורים נראה לכאורה אדם פשוט; הוא צועד לצידם ברגל בעוד הם "רוכבים על החמור". המחַמר שואל את המקובלים שאלות הקשורות לחוקים שיתגלו להם בדרגתם הרוחנית הבאה. הם אינם יכולים לענות על שאלות אלה, כי הם עוד לא השיגו את המדרגה הרוחנית הזו. שאלותיו של המחַמר מגלות להם שהם אינם מסוגלים להעפיל למדרגה הבאה בכוחות עצמם.

המחַמר מוליך אותם למדרגה הבאה, מסיבה זו הוא נקרא "מוליך החמורים" — הוא זה שמוליך את "החומר" שלהם, את הרצון האגואיסטי הבלתי מתוקן שלהם. שני המקובלים מגלים את גדלותו של אותו "מחַמר פשוט" שאותו לא העריכו קודם, ואז, מספר הזוהר, הוא עובר ל"ראש השיירה" ומוביל אותם קדימה.

הזוהר מסביר שעניין "דטעין חמרי" הוא הנשמה, שנשלחת ממרום כדי לסייע לאדם להתעלות ממדרגה למדרגה בסולם הרוחני. שני המקובלים לא היו יכולים להתעלות לדרגה רוחנית גבוהה יותר ללא הסיוע הזה. בתחילת הדרך נדמה לאדם שהנשמה שמלווה אותו היא "נשמה פשוטה", והוא אינו מזהה אותה כסיוע שנשלח עבורו. מהאדם נדרש רק לרצות את השינוי הזה, וכשהוא משתוקק במידה מספקת — הסיוע מגיע. כך, לכל אדם שכבר רוצה להתעלות, נשלחת מלמעלה "נשמה גבוהה" שמסייעת לו ומוליכה אותו בסולם המדרגות הרוחני.

רבי אלעזר ורבי אבא דרשו מהמחמר לדעת: "איך סיבב הבורא שבאת אלינו ועל ידי זה באנו למדרגה גבוהה יותר?" את הסוד הזה הבטיח מוליך החמורים לגלות להם בעתיד...

קריאת הזוהר שקראנו עכשיו מזמינה מיד אל כל אחד מאיתנו את "מוליך החמורים" שלו, שמתחיל להשפיע על הנשמה ולהעלות אותה למרומים, למקום שממנו מגיע אלינו "מוליך החמורים".

חזרה לראש הדף
Site location tree