אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / קבלה לעם / קמפוס קבלה / שני עצים – שורש אחד
קבלה לעם

שני עצים – שורש אחד

בסיפור גן העדן מתוארים עץ החיים ועץ הדעת. בשני העצים חבויות ההוראות ליצירת הקשר הנכון בין האדם לבורא. מהי המשמעות הקבלית שמסתתרת מאחורי חטא עץ הדעת? מהו מבנה נשמת האדם? וכיצד מתקן המקובל את חטא אדם הראשון?

"מכל עץ הגן אכל תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות" (בראשית ב, טז-יז).

תענוג, איסור, חיים, מוות, חטא, עונש, עץ הדעת ועץ החיים. כל מרכיבי הדרמה הקלאסיים מצויים בסיפור המסתורי של גן העדן. אגדות רבות נרקמו סביב מה שהתרחש או לא התרחש שם. חכמת הקבלה נחלצת לעזרתנו ומספקת הסבר אמיתי במה באמת מדובר.

על פי הקבלה סיפור גן העדן הוא למעשה קובץ הוראות הפעלה לבנייה מחודשת של הנשמה השבורה שנמצאת בתוך כל אחד מאיתנו.

כאמור במאמר "פיצול נשמות" (עמ' 134), לנשמה האחת שברא הבורא קוראים "נשמת אדם הראשון". עם בריאתה נמצאה נשמת אדם הראשון במצב הקרוי "גן עדן". על פי הקבלה, נשמה זו מורכבת מתרי"ג (613) רצונות שמתחלקים לשני סוגים:

א. רמ"ח (248) רצונות זכים שבעזרתם ניתן להתקרב לבורא, ולכן מותר להשתמש בהם. רצונות אלה נקראים בשם "עץ החיים".

ב. שס"ה (365) רצונות גסים שמלכתחילה אסור להשתמש בהם, כי הם מביאים לניתוק מהבורא. רצונות אלה נקראים בשם "עץ הדעת".

חטא שתוכנן מראש

לפי הקבלה, "אסור" פירושו אי אפשר, ו"מותר" משמעותו אפשר. מטרתו של הציווי לאכול מעץ החיים, כלומר, להשתמש ב-248 הרצונות, היא להסביר לנברא באילו רצונות אפשר להשתמש כדי להתקרב לבורא. לעומת זאת, האיסור שלא לאכול מעץ הדעת מורה לו מאלו רצונות עליו להיזהר כדי שלא יתנתק מהבורא.

ואכן, לאחר שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, למרות האיסור, התברר לו עד כמה קשה לשמור על הקשר עם הבורא. 365 הרצונות הגדולים שמסמל עץ הדעת מתגלים ואדם הראשון מאבד שליטה. עם זאת, צריך להבין שחטאו של אדם הראשון לא היה מקרי, אלא תוכנן מראש. מטרת החטא הייתה להביא את הנברא למצב שבו יוכל להשתמש לבסוף בכל 613 (תרי"ג) רצונותיו ללא הגבלה.

כתוצאה מהחטא עברו כל הרצונות תהליך של "שבירה", בדומה לפאזל שחלקיו נפרדו ועורבבו זה עם זה, עד שאי אפשר יותר לדעת מה מיקומו של חלק זה או אחר. כך איבד אדם הראשון את היכולת להשתמש גם באותם 248 רצונות שבהם יכול היה להשתמש לפני השבירה.

בתהליך השבירה התחלקה נשמת אדם הראשון לנשמות פרטיות רבות, והן ירדו אל המקום המרוחק ביותר מהבורא, אל "העולם הזה". בכל אחד מאיתנו קיים חלק שבור מאותה נשמה כללית, מאותו אדם הראשון. אמנם כרגע איננו מרגישים זאת, אבל בתוך הנשמה שרדומה בתוכנו מצויים בערבוביה שני סוגי רצונות, "אסורים" ו"מותרים" גם יחד.

בעזרת האור המחזיר למוטב מתחילה הנשמה שלנו להתעורר ולהיבנות מחדש. בשלב הראשון בדרכנו הרוחנית עלינו להפריד בין הרצונות הגסים לרצונות הזכים, בין עץ הדעת לעץ החיים. ואילו בשלב השני של תהליך התיקון אנו רוכשים יכולת מלאה להשתמש בצורה נכונה בשני העצים גם יחד, כלומר, בכל 613 הרצונות שבנשמה — וזוהי מטרת הבריאה.

חזרה לראש הדף
Site location tree