אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / קבלה לעם / חגים בקבלה / ראש השנה: ראש השנה הרוחני
קבלה לעם

ראש השנה: ראש השנה הרוחני

מנהגי ישראל נקבעו על ידי המקובלים — ענקי רוח, שגילו את החוקים הרוחניים שמשפיעים על עולמנו. מתוך השגתם הרוחנית הם קבעו את המנהגים, כסימנים למצבים רוחניים שכל אחד מאיתנו צפוי לעבור באחד מגלגולי חייו. חגי ישראל חלים בסדר מסוים, המותאם לשלבי התיקון שמובילים את הנברא מדרגה אחת לשנייה, ובהם הוא עולה כמו בשלבי הסולם. נתחיל בראש השנה.

"אדם הראשון"

התורה מספרת שהעולם נברא במהלך שישה ימים — שישה מהלכים של שינוי בין אור לבין חושך. ביום השישי נברא "אדם הראשון", וממש לפני השבת הוא חטא וגורש מגן עדן. על פי הקבלה, "אדם הראשון" מציין מצב של שלמות, אחדות של כלל הנשמות. מכיוון שחטא, נתחלקה נשמתו לאלפי חלקים — נשמות — והקשר ביניהם נותק.

בכל אחד מאיתנו נמצאת אחת מאלפי הנשמות האלה. תפקידנו לאחד את כל הנשמות לנשמה אחת — נשמת "אדם הראשון". (ראה מאמר "פיצול נשמות" בעמ' 134) כך נוכל לתקן את "חטאו" ולחזור ל"גן העדן". תקופת ראש השנה מזכירה לנו שעלינו להתחיל ולתקן את נשמותינו עד שתחזורנה למצבן הראשוני, לאחדות.

עשרת ימי תשובה

אדם שמתחיל את התיקון הרוחני שלו, מגלה במהלך עשרת ימי התשובה — שמסמלים עשרה מצבים רוחניים — את הפער בין מצבו לבין המצב שממנו "נפלה" נשמתו. כך, במשך עשרת ימי התשובה הוא מתקן את עשר הספירות שמהן מורכבת נשמתו.

כשהוא מבין את גודל הפער, הוא מבקש כוחות לתיקון ומרגיש שהוא זקוק לכפרה. מצב זה נקרא ברוחניות "יום הכיפורים".

מראש השנה ועד לשמחת תורה

וזוהי סדרת המצבים הרוחניים שעובר האדם: מראש השנה עד יום הכיפורים — מגלה האדם מה עליו לתקן; ביום הכיפורים הוא מבקש כוחות שיעזרו לו להיתקן; בסוכות הוא מקבל את הכוחות הללו ועובר תיקון; ובשמחת תורה הוא מסיים בשמחה את מלאכת איחוד חלקי "אדם הראשון".

מכיוון שמדובר במצבים פנימיים שאינם תלויים בימות השנה, יכול המקובל לעבור שנה שלמה ביומיים גשמיים. קצב השינויים הפנימיים הוא הקובע את אורכו של התהליך. מקובל יכול לחוות מצב שנקרא "ראש השנה הרוחני" גם בכל יום חול רגיל. בסך הכול עובר כל מקובל 6,000 שנה, כלומר, 6,000 שינוי מצבים במהלך חייו, עד שהוא גומר לתקן את נשמתו, את חלק "אדם הראשון" שבתוכו. בכך הוא מסיים את תפקידו ואינו צריך להתגלגל עוד.

מושג בקבלה: ספירה

ספירה — מלשון ספיר, אור שמאיר ונוצץ. במבנה השלם של הנשמה קיימות עשר הספירות: כתר, חכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. עשר ספירות אלו מהוות את עשר תכונות הנשמה, ודרכן מורגש האור העליון.

מושג בקבלה: נשמה

כל נשמה היא חלק מתוך פאזל שלם שנקרא "הנשמה כללית" או "נשמת אדם הראשון". רק כאשר האדם יתחבר ליתר החלקים שבפאזל, ויממש את חלקו בתמונה הכללית, הוא ירגיש את האור העליון ששורה בנשמה השלמה.

חזרה לראש הדף
Site location tree