רשמים מהעולמות

הספר מבאר את סדר השתלשלות השורשים הרוחניים עד לאדם שבעולם הזה,
את התפתחות הרצונות שבאדם ואת תהליך השגתו בחזרה את אותם שורשים רוחניים.

חזרה לראש הדף
Site location tree