אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / יז. לך לך מארצך

יז. לך לך מארצך

מחנכים לקיים תורה ומצוות בלא לשמה. ואם רוצה ללכת בדרך האמת, אומרים לו:

"לך לך מארצך" - מרצונך, מהרצון למלאות עצמו.

"וממולדתך ומבית אביך" - מהחינוך "מצוות אנשים מלומדה".

"אל הארץ אשר אראך" - לרצון להשפיע. שהוא נגד הטבע לתועלת עצמו. ורק אם אדם רוצה לזכות לרצון להשפיע, ה' מראה לו. שבפנימיותו האדם מתחיל לשמוע שיש רצון להשפיע, ולא לראות - להשיג אותו. מתוך לשמוע שיש מציאות ההשפעה, זוכה גם לראות אותה - להשיג להשפיע ולא לקבל. שה' יתן כוח לעסוק בעל מנת להשפיע. שזו מתנה מן השמים.

חזרה לראש הדף
Site location tree