אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / יח. הכנסת אורחים

יח. הכנסת אורחים

מילה - לקבל מלכות שמים. לפני המילה היו באים לאדם מחשבות טובות, יצר טוב, בעליות וירידות, ואפילו הרבה פעמים ביום, שזה נקרא "הכנסת אורחים".

ואחרי שהתנתק מהקליפה, עשה מילה ועובד בלהשפיע, כבר יצר טוב לא בא, שזה נגד הטבע, ולכן צריך להתגברות יתירה, ואם לא מוסיף בעבודה, רואה שנעשה יותר גרוע מקודם - אין לו אורחים. וזה סימן שצריך לקבל מדרגה יותר גבוהה וצריך לתת עבודה יותר גדולה. אבל מצבו לא כפי שנראה לו יותר גרוע, אלא זו "עבודה לשמה".

חזרה לראש הדף
Site location tree