אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / יט. קבלת פני השכינה

יט. קבלת פני השכינה

שכינה - קבלת חכמה בכלי מלכות.

הכנסת אורחים - חסדים, גדולה יותר. לאחר שיש חכמה, צריך לחפש חסדים, אחרת החכמה מסתלקת מחוסר בלבוש של חסדים.

בגשמיות המצוות הם לפי ערך השורש. ולאחר שזכה להשראת השכינה, אז מקיים את התורה והמצוות על דרך האמת, שכל התורה כולה הם שמותיו של הבורא.

על ידי הכנסת אורחים זוכים לקבל פני השכינה. אורחים - עליות וירידות, שעל ידם האדם מגיע לחסדים, שבהם הוא מקבל פני השכינה.

חזרה לראש הדף
Site location tree