אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / כא. בשני יצריך

כא. בשני יצריך

לאחר שאדם שומע ציווי ה' ופונה לגופו לקיימו, הוא מגלה ג' דעות:

- מש"ך ניצוצין שבגוף, שבהם גם לב האבן, שאומר, שאני מסוגל לעשות כל מה שדורשים ממני, אבל אני צריך להבין מה שאני צריך לעשות.

- שוקל את הכדאיות, היינו מה שהרצון לקבל ירויח מזה.

- טוען שרוצה ללכת נגד הדעת וכנגד הרצון לקבל.

ודוקא בלמעלה מדעת ולמעלה מטעם, שהוא בחינת הרווח של הרצון לקבל - דוקא במקום זה מתגלה אליו ה', שדוקא במקום זה שורה הטוב והעונג והדעת. שאז נקרא: ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך - בשני יצריך.

נמצא שבירורים אלו מביאים את האדם למצב שגופו מסכים. ואם לא מסכים, חייב ללכת בדרך הכפיה. אבל קודם צריכים בשלום, ואם לא הולך על דרך השלום אז צריכים להלחם עם הגוף.

חזרה לראש הדף
Site location tree