אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / מהסתר לגילוי / כג. ה' שולח מתנה למי שאוהב - הרגשת עני

כג. ה' שולח מתנה למי שאוהב - הרגשת עני

אם ה' רוצה לקרב אדם, הוא מזמין בו הרגשת עני בדעת. ואם האדם מאמין, שזה ה' שלח לו את הידיעה הזאת, שירגיש שהוא עני, אז הוא קורא למחשבה הזאת מתנה מעם ה'.

כי לעלות ברוחניות אפשר רק אם יש לו צורך, שרק אז הוא יכול לקבל מילוי מה', משום ש"אין אור בלי כלי", שאין מילוי בלי חיסרון, כי הרצון לדבר נקרא כלי למילוי. לכן כשהאדם לא מרגיש את עצמו שהוא יותר גרוע מכולם - זה נקרא שאין לו חסרון לרוחניות.

וכשמרגיש שהוא עני בדעת, שאין לו שום השגה בתורה ומצוות - ורע לו מזה, כי לכולם למרות שאין להם שום השגה בתורה ומצוות, אין גם צורך לזה ולא מרגישים שום יסורים. ומילוי הרוחני בא "לפום צערא אגרא", משום שהצער והיסורים מזה שחסר לו - מודד לשיעור הצורך, ולפי שיעור הצורך בא שיעור השכר - המילוי לחיסרון. לכן הרגשת החיסרון נקראת מתנה מה', כי על ידה יוכל לקבל מילוי.

ועל האדם לסדר החיסרון בצורה נכונה, במקום הנכון - לתכונת ההשפעה, שאז ה' ממשיך לתת לו כוח לעסוק בתורה ומצוות על מנת להשפיע, ואז ההסתרה עוברת ממנו.

חזרה לראש הדף
Site location tree